ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ใฝ่ฝันถึง

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใฝ่ฝันถึง-, *ใฝ่ฝันถึง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใฝ่ฝันถึง[V] dream of, Syn. ฝันถึง, ฝันใฝ่ถึง, Example: วัยรุ่นเป็นวัยที่ชอบใฝ่ฝันถึงสิ่งสวยงาม และอยากมีหน้ามีตาทัดเทียมเพื่อนฝูงในทุกๆ ด้าน, Thai definition: อยากได้หรืออยากเป็นอย่างที่นึกถึง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe it was the love of the planets may be it was just my growing dislike for this one but for as long as I can remember I've dreamed of going into space.บางทีอาจเป็นเพราะความรักในดวงดาว, อาจเพราะผมเกิดมาไม่เหมือนใคร แต่เมื่อผมเริ่มจำความได้, ผมก็ใฝ่ฝันถึงการท่องอวกาศ Gattaca (1997)
I made mistakes, horrendous ones, ones that were not worthy of a president, ones that did not meet the standards of excellence that I always dreamed of as a young boy.เป็นสิ่งที่ประธานาธิบดีไม่สมควรทำ เป็นสิ่งที่ไม่ได้มาตรฐานของความเป็นเลิศ ที่ผมใฝ่ฝันถึงตั้งแต่ยังเป็นเด็ก Frost/Nixon (2008)
An elite education is something most people only dream about.การศึกษาชั้นยอด สิ่งที่คนทั้งหลายล้วนใฝ่ฝันถึง Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
¶¶ That I've been dreaming of ¶¶# ที่ฉันเคยใฝ่ฝันถึง... Pilot (2009)
~~ Of schoolgirl fantasy ~~# นักเรียนสาว ใฝ่ฝันถึงBallad (2009)
That's what the residents of Wisteria Lane were dreaming of as they prepared for their annual yuletide festival.ที่ชาววิสทีเรียเลนเฝ้าใฝ่ฝันถึง พวกเขาเตรียมงานเทศกาลคริสท์มาสประจำปี Boom Crunch (2009)
You're going to be in the presence of something that I've dreamed of seeing for decades.คุณจะได้ไปในที่ที่ผม ใฝ่ฝันถึงมาหลายทศวรรษ The Large Hadron Collision (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใฝ่ฝันถึง[v. exp.] (faifan theung) EN: dream of   

English-Thai: Nontri Dictionary
obsession(n) ความพะวงถึง,ความหลงใหล,ความใฝ่ฝันถึง,ความหลอกหลอน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top