ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ใบเสร็จรับเงิน

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใบเสร็จรับเงิน-, *ใบเสร็จรับเงิน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใบเสร็จรับเงิน[N] receipt, See also: bill, Syn. บิล, ใบรับเงิน, ใบเสร็จ, Example: ผลประโยชน์ของตำรวจที่ถูกร้องเรียนแต่ส่วนใหญ่ได้หลักฐานไม่แน่ชัดหรือไม่มีใบเสร็จรับเงิน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Receiptใบเสร็จรับเงิน [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And here is your receipt.และที่นี่ใบเสร็จรับเงินของคุณ The Blues Brothers (1980)
It was a receipt from the hair outlet on 24th street.มันเป็นใบเสร็จรับเงินจากร้านวิกผม ตรงถนน 24 สตรีท Mr. Monk Gets Fired (2004)
Do you happen to have a receipt?คุณมีใบเสร็จรับเงินไหมครับ A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
Just look it up.ใบเสร็จรับเงิน Chapter Twelve 'Our Father' (2008)
I think I still have the receipt in here somewhere.คิดว่ายังมีใบเสร็จรับเงินอยู่ในนี้ Cheating Death (2008)
There's your receipt.ใบเสร็จรับเงินของคุณครับ Pilot (2008)
Uh, Levi brought some receipts to our home a couple years ago, and I was with a student, and she was practicing Fur Elise.อ่า... ลีวายออกใบเสร็จรับเงิน ให้เราประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมา และตอนฉันสอนนักเรียน The Plain in the Prodigy (2009)
Found a receipt from the Marina.เจอใบเสร็จรับเงินที่ท่าจอดเรือ So (2010)
two receipts for bank accounts, both with a lot of money and a contract for some kind of a loft down at the docks.แล้วฉันก็ค้นเจอใบเสร็จรับเงินบัญชีธนาคาร ทั้งสองบัญชีมีเงินก้อนใหญ่มาก และสัญญาเช่าประเภท เช่าห้องพักที่ท่าเรือ Fírinne (2010)
Walker, I have here a receipt from a waterfront restaurant named Le Jardin.วอร์คเกอร์ ฉันได้ใบเสร็จรับเงิน จากร้านอาหารริมน้ำที่ชื่อว่า ลี จอร์แดน Chuck Versus the Living Dead (2010)
He was in Fallujah for a year, and he always checks the receipts.เขาอยู่ในฟัลลูจาห์มาหลายปี และเขามักจะตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน Green Light (2010)
But you did keep the receipts, right?แต่คุณยังเก็บใบเสร็จรับเงินไว้ใช่มั้ย I'm Still Here (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบเสร็จรับเงิน[n.] (baiset rap ngoen) EN: receipt ; bill ; sales check   FR: quittance [f] ; acquit [m] ; reçu [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rcpt.[ABBR] คำย่อของ receipt, See also: ใบเสร็จรับเงิน
receipt[N] ใบเสร็จรับเงิน, See also: ใบรับ, ใบเสร็จ, Syn. proof of purchase, sales slip

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
receipt(รีซีท') n. ใบเสร็จรับเงิน,ใบเสร็จรับของ vt.,vi. ระบุว่าได้รับ,ออกใบเสร็จรับของหรือเงิน,ประทับตรารับเงิน, See also: receipts n.,pl. จำนวนหรือปริมาณที่ได้รับ,การได้รับ,สิ่งที่ได้รับ,รายรับ, Syn. reception

English-Thai: Nontri Dictionary
receipt(n) ใบเสร็จรับเงิน,การรับ,รายรับ
voucher(n) ผู้รับประกัน,ใบเสร็จรับเงิน,ผู้รับรอง,ใบสำคัญ,ใบรับรอง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
領収書[りょうしゅうしょ, ryoushuusho] ใบเสร็จรับเงิน

German-Thai: Longdo Dictionary
Quittung(n) |die, pl. Quittungen| ใบเสร็จรับเงิน, See also: S. Kassenbon,
Kassenbon(n) |der, pl. Kassenbon| ใบเสร็จรับเงิน, See also: S. Quittung,

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top