ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ใจถึง

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใจถึง-, *ใจถึง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจถึง[V] be brave, See also: dare, be courageous, be fearless, be undaunted, be bold, Syn. ใจกล้า, กล้าได้กล้าเสีย, กล้าเสี่ยง, Ant. ขี้ขลาด, Example: เขาใจถึงขนาดที่กล้าชกกับนักมวยรุ่นใหญ่กว่า, Thai definition: ไม่ขลาดกลัว, ไม่หวาดหวั่น, ไม่เกรงกลัว
ใจถึง[ADJ] daring, See also: brave, sporting, fearless, undaunted, bold, Syn. ใจกล้า, กล้าได้กล้าเสีย, กล้าเสี่ยง, Ant. ขี้ขลาด, Example: เราต้องคอยต่อไปจนกว่าจะมีคนใจถึงเข้ามาแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใจถึงว. กล้าทำ, กล้าพูด.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want one more chance. I got to have this job, you understand?ผมต้องทำงานนี้ให้ได้ เข้าใจมั้ย คุณก็พอใจถึงตอนนี้นี่ *batteries not included (1987)
You have the chance to be a king... if you have the heart to take that chance.เจ้ามีโอกาสจะเป็นกษัตริย์ แต่ใจถึงพอที่จะคว้าโอกาสนั้นมั้ย The Man in the Iron Mask (1998)
Never underestimate the power of denial. What the hell do you think you're doing?ไม่เคยเข้าใจถึงพลังของการแหกคอก # มันต้องมีทางออกสักทาง # American Beauty (1999)
In order to understand my destiny, I must know if there is another like myself.เพื่อจะได้เข้าใจถึงชะตาของผม ผมต้องรู้ให้ได้ ว่ามีใครที่เป็นเหมือนผมมั้ย Bicentennial Man (1999)
Why is my heart racing?ทำไมใจถึงใจเต้นอย่างนี้นะ Autumn in My Heart (2000)
You have a stout heart, little Hobbit. But that will not save you.ใจถึงมากเจ้าฮ้อบบิทส์ตัวน้อย เเต่นั่นช่วยไม่ได้หรอก The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
It was then that I understood my destiny just like Dad said I would.ผมได้เข้าใจถึงชาตะกรรมดังที่พ่อเคยพูดไว้ Frailty (2001)
Well? Got the swing of it?เยี่ยมมาก เข้าใจถึงการหมุนของมันใช่ไหม Platonic Sex (2001)
- What makes you so sure? - Consider what we have seen, councillor.อะไรทำให้คุณมั่นใจถึงขนาดนั้น, ดูจากช่วงที่ผ่านมาครับ ท่านส.ส. The Matrix Reloaded (2003)
I wouldn't be too sure about that.ฉันไม่แน่ใจถึงขนาดนั้นนะ Bringing Down the House (2003)
That's why I'm telling you thisนั้นหนะสิข้าก็ยังแปลกใจถึงเดี๋ยวนี้ The Great Jang-Geum (2003)
In a way.เข้าใจถึงความรู้สึก Mr. Monk Takes Manhattan (2004)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
block diagramแผนภาพบล็อก <คำแปล>หมายถึงแผนภาพที่แสดงบล็อกรูปต่าง ๆ ที่มีการโยงด้วยเส้นหรือลูกศรให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ หรือการไหล (flow) หรือทิศทางเดินของข้อมูล
programmingการเขียนโปรแกรมการสร้างโปรแกรมหมายถึง การเขียนหรือสร้างคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานให้ได้ตามที่ต้องการ ด้วยภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ (สามารถแปลได้) ในการเขียนโปรแกรมนี้ ผู้เขียนจะต้องเข้าใจถึงขั้นตอนการแก้ปัญหา วิธีการแก้ รวมทั้ง ศัพท์และไวยากรณ์ ตลอดจนกฎเกณฑ์ของภาษาที่เลือกใช้ ดู programming language ประกอบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top