Search result for

โอ๊ก

(29 entries)
(0.0277 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โอ๊ก-, *โอ๊ก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โอ๊ก[N] oak, Syn. ต้นโอ๊ก, Example: ต้นไม้ตระกูลไม้โอ๊กเป็นพันธุ์ไม้สกุลเขตอบอุ่นของจีน และยุโรป, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นหลายชนิดในสกุล Quercus วงศ์ Fagaceae เนื้อไม้ใช้ทำเครื่องเรือน, Notes: (อังกฤษ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โอ้กก. อาเจียน.
โอ้กว. เสียงอย่างเสียงอาเจียน.
โอ๊กว. เสียงอย่างเสียงไก่ร้อง
โอ๊กอาการที่แสดงว่าเหลืออดเหลือทน เช่น ของแพงจนคนร้องโอ๊ก.
โอ๊กน. ชื่อไม้ต้นหลายชนิดในสกุล Quercus วงศ์ Fagaceae เนื้อไม้ใช้ทำเครื่องเรือน.
โอ้กอ้ากว. เสียงอย่างเสียงอาเจียนติดต่อกัน, โดยปริยายหมายถึงอาการของผู้หญิงที่แพ้ท้องหรืออาการของผู้ที่จะเป็นลม.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Oakโอ๊ก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"I forgot to store acorns for winter and now I am dead.""ฉันลืมกักตุนลูกโอ๊กไว้หน้าหนาว ตอนนี้ฉันตายแน่" Up (2009)
You'll be in oakland in no time.คุณจะอยู่ในโอ๊กแลนด์ตรงตามกำหนดเวลา Northwest Passage (2010)
Under the oak tree by the bridge,ใต้ต้นโอ๊กใกล้กับสะพาน Resistance (2010)
There's a cave in the Darkling Woods, five minutes due east of the fallen oak.มีน้ำในป่ามืดนั่น ห้านาทีทางตะวันออก จากโอ๊กที่ล่วงลงมา The Coming of Arthur: Part Two (2010)
I might throw up a couple times in the toilet here, but then I'll meet you there.ฉันขออ้วกโอ๊กอ๊ากแล้วจะตามไปเจอกัน Horrible Bosses (2011)
Holy crap, are you connected to the Oak Ridge National Laboratory?เวรเหอะ นี่นายต่อสาย ถึงสำนักงานแห่งชาติในโอ๊กริดจ์เหรอเนี่ย The Prestidigitation Approximation (2011)
You're just threatened by him because he's the greatest snow sport athlete in the universe and he gets more squirrel than an oak tree.นายอิจฉา ที่เขาเป็นนักกีฬา กำลังดังระเบิดระเบ้อ มีชะนีตามโหนยิ่งกว่ากระรอกเจาะต้นโอ๊ก Friends with Benefits (2011)
She's like a bouncing ball.และสุดท้ายที่ด่านที่โอ๊กฟอร์ดปาร์ค. ย้อนไปมายังกับลูกบอล. Hanley Waters (2011)
You think a squirrel holding an acorn is beautiful.เธอคิดว่ากระรอกถือ ลูกโอ๊กสวยงาม And Hoarder Culture (2011)
Contrary to popular belief, there is poison oak, so watch your cock and balls, 'cause that will suck.ขัดกับความเชื่อที่นิยม มีพิษโอ๊กเพื่อให้ดูของคุณ ไก่และลูก 'สาเหตุที่จะดูด Lone Survivor (2013)
Let's take a big fucking dump on Oak Crest.ขอใช้เวลาการถ่ายโอนข้อมูลบันทึกใหญ เมื่อต้นโอ๊กหงอน. The To Do List (2013)
Mom was grinding acorns into paste between rocks.แม่กำลังบดลูกโอ๊กด้วยหิน The Archaeologist in the Cocoon (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โอ๊ก[n.] (ōk) EN: oak   FR: chêne [m]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acorn(เอ' คอร์น) n ผลต้นโอ๊ก
chaparral(แชพอะแรล') n. ต้นโอ๊กเตี้ย,พุ่มไม้หนา
oak(โอค) n. ต้นโอ๊ก (genus ouercus) ,ไม้โอ๊ก
oak appleปุ่มกลมบนต้นโอ๊ก
oak gallปุ่มกลมบนต้นโอ๊ก

English-Thai: Nontri Dictionary
acorn(n) ลูกโอ๊ก
oak(n) ต้นโอ๊ก,ไม้โอ๊ก
oaken(adj) ทำด้วยไม้โอ๊ก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top