ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โอบอ้อมอารี

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โอบอ้อมอารี-, *โอบอ้อมอารี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โอบอ้อมอารี[V] be generous, See also: be bounteous, be bountiful, be kind, Syn. อารี, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, โอบเอื้อ, Example: ทุกศาสนาสอนให้คนทำความดี มีเมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี, Thai definition: แสดงน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น
โอบอ้อมอารี[ADJ] generous, See also: bounteous, bountiful, kind, Syn. อารี, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, โอบเอื้อ, Example: สังคมชนบทเป็นชุมชนที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน, Thai definition: แสดงน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โอบอ้อมอารีก. แสดงนํ้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your pity, answered the reed, is kind, but unnecessary."'ความเวทนาของเจ้า' ต้นอ้อเอ่ย 'ช่างโอบอ้อมอารีแต่หาจำเป็นไม่ Wild Reeds (1994)
O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who's ever fled to Thy protection, implored Thy help, and sought Thy intercession was left unaided.โอ้ พรหมจารีมารีอา ผู้โอบอ้อมอารี แต่ไหนแต่ไรมา ยังไม่เคยได้ยินเลยว่า ผู้ที่มาพึ่งท่าน มาขอความช่วยเหลือ Loving Annabelle (2006)
Generosity.ความโอบอ้อมอารี The Other Boleyn Girl (2008)
You are such good people, so kindhearted and decent,พวกคุณเป็นคนดีมาก ๆ ใจดีและก็โอบอ้อมอารี In a World Where the Kings Are Employers (2009)
And if you can cling to that with everything you got, you gonna be all right.และหัวใจที่บุบสลายและจิตวิญญาณ ที่โอบอ้อมอารี หากคุณยังสามารถรักษาสิ่งเหล่านี้ได้ ด้วยทุกอย่างที่คุณมีอยู่ Bad Blood (2010)
Your Majesty has been very hospitable.ฝ่าบาททรงโอบอ้อมอารีมาก Beautifully Broken (2010)
Dude, I'm just here for my bro, some brews and the bountiful Bettys.เพื่อน,ฉันอยู่ที่นี่เพื่อน้องชายของฉัน และเบ็ตตี้ ผู้โอบอ้อมอารีย์ Sweet Dreams (2013)
You see, my friends, what wonders we can work if we harness the bounteous energy of the sun.คุณจะเห็นเพื่อนของฉันสิ่งมหัศจรรย์ ที่เราสามารถทำงานได้ ถ้าเราใช้ประโยชน์จากพลังงาน โอบอ้อมอารีของดวงอาทิตย์ The World Set Free (2014)
A kind woman.โอบอ้อมอารีย์ Unbowed, Unbent, Unbroken (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โอบอ้อมอารี[v.] (ōp-øm-ārī) EN: be generous ; be bounteous ; be bountiful ; be kind   FR: être généreux ; être bon
โอบอ้อมอารี[adj.] (ōp-øm-ārī) EN: generous ; bounteous ; bountifu ; kind ; helpful ; kind-hearted   FR: généreux ; bon ; serviable ; gentil

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
charitable[ADJ] โอบอ้อมอารี, Syn. kindly, sympathetic
handsome[ADJ] เมตตากรุณา, See also: โอบอ้อมอารี, ใจดี, ใจกว้าง
liberal[ADJ] ใจกว้าง, See also: โอบอ้อมอารี, Syn. progressive, broad-minded

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boon(บูน) n. ผลประโยชน์ที่ได้รับ,บุญคุณ,คุณานุปการ,สิ่งที่เรียกร้องหรือต้องการ,เพื่อนร่วมสนุก adj. สนุกสนาน,สนุกเฮฮา,กรุณา,โอบอ้อมอารี, Syn. windfall,blessing
catholic(แคธ'ธอลิค) adj. กว้างขวาง,โดยทั่วไป,โอบอ้อมอารี,ใจกว้าง, Syn. general
charitable(แช'ริทะเบิล) adj. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,ใจบุญ,กรุณาปรานี,โอบอ้อมอารี, See also: charismatic n.
chivalry(ชิฟ'วัลรี) n. คุณสมบัติของอัศวิน (กล้าหาญ,รักเกียรติ,โอบอ้อมอารี,ให้เกียรติสตรี) ,ระบบอัศวิน,กลุ่มอัศวิน,การให้เกียรติหรือเอาใจสตรี,ตำแหน่งอัศวิน, Syn. gallantry
decent(ดี'เซินทฺ) adj. บังควร,เหมาะสม,น่านับถือ,มีสมบัติผู้ดี,มีเกียรติ,พอเพียง,กรุณา,โอบอ้อมอารี, Syn. modest
liberal(ลิบ'เบอเริล) adj. ใจกว้าง,ใจป้ำ,โอบอ้อมอารี,ตามอารมณ์,ตามอำเภอใจ,มากมาย,อุดมสมบูรณ์ n. ผู้มีใจกว้าง,มีใจป้ำ,ผู้มีใจโอบอ้อมอารี,สมาชิกพรรคลิบเบอรัลของอังกฤษ, See also: liberalness n. ดูliberal, Syn. abundant ###A. stingy

English-Thai: Nontri Dictionary
bounteous(adj) มากมาย,ใจกว้าง,โอบอ้อมอารี,ใจ
bountiful(adj) มากมาย,ใจกว้าง,โอบอ้อมอารี,ใจบุญ,เอื้อเฟื้อ,อุดม
catholic(adj) กว้าง,ไม่จำกัด,แพร่หลาย,แผ่ไปทั่ว,โอบอ้อมอารี,ใจคอกว้างขวาง
liberality(n) ความเผื่อแผ่,ความโอบอ้อมอารี,ความกรุณา,ความเอื้ออารี,ความใจกว้าง
munificent(adj) เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,กรุณา,ใจกว้าง,โอบอ้อมอารี
unsparing(adj) โอบอ้อมอารี,เข้มงวด,ฟุ่มเฟือย

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top