ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โห่

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โห่-, *โห่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โห่[V] boo, See also: hoot, Syn. ร้อง, Example: ทุกคนโห่นักมวยคนนั้น, Thai definition: ทำเสียงเช่นนั้น, โดยปริยายหมายความว่า เย้ยให้
โห่[INT] onomatopoeia from the sound of a long undulating shout of cheer, Example: เสียงโห่ของผู้ชมทำให้ฉันหมดกำลังใจ, Thai definition: เสียงที่เปล่งออกมาดังเช่นนั้น เป็นเสียงนำเพื่อแสดงความพร้อมเพรียงในการรื่นเริงหรือการมงคลเป็นต้น
โห่ร้อง[V] acclaim, See also: cheer, hail, clamour, applaud, Example: ประชาชนโห่ร้องแสดงความยินดีกันอย่างระเบ็งเซ็งแซ่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โห่อ. เสียงที่เปล่งออกมาดังเช่นนั้น เป็นเสียงนำเพื่อแสดงความพร้อมเพรียงในการรื่นเริงหรือการมงคลเป็นต้น.
โห่ก. ทำเสียงเช่นนั้น
โห่โดยปริยายหมายความว่า เย้ยให้ โดยทำเสียงเช่นนั้น.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Boo!โห่The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Boo!โห่Trolls (2016)
How about sitting out the next one, babe, huh?วิธีการเกี่ยวกับนั่งออกถัดหนึ่งที่ รักฮะ? โห่Pinocchio (1940)
Look, if you must shout, shout quietly.ดูถ้าคุณต้องตะโกนโห่ร้องอย่างเงียบ ๆ Yellow Submarine (1968)
[ Crowd Cheering, Yelling Continues ][ฝูงชนโห่ร้องตะโกนอย่างต่อเนื่อง] Pulp Fiction (1994)
Thirty-five thousand people on their feet, yelling' at the ball.คน 35,000โห่ลั่นสนาม เสียงเนี่ยยังกับฟ้าถล่ม Good Will Hunting (1997)
Man!โห่ พ่ออ้ะ Death Has a Shadow (1999)
Duff, I cashed out already.โห่ย ดั๊ฟ ชั้นปิดเก๊ะแล้วนะ... 11:14 (2003)
Burn his letters and dance around the fire yelling, "Happy days are here. "เผาคำสั่งของเขา แล้วมาไชโย-โห่ร้องกันดีกว่า " วันแห่งความสุข อยู่ที่นี่แล้ว " Mulan 2: The Final War (2004)
Give it up for them, would you please?ไชโยโห่ร้องแสดงความยินดีกับเขาหน่อย คงเป็นที่พอใจของทุกคน? Mulan 2: The Final War (2004)
She's got you getting up at the crack of dawn.หล่อนให้เธอตื่นขึ้นมา ตั้งแต่ไก่โห่เพื่อทำงาน A Cinderella Story (2004)
God, you guys suck!ไอ้เวร จะโห่พวกเขาทำไม Spygirl (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โห่[v.] (hō) EN: cheer ; hail ; acclaim   FR: acclamer
โห่[v.] (hō) EN: catcall ; hoot ; boo ; jeer   FR: huer ; conspuer
โห่ร้อง[v.] (hōrøng) EN: acclaim ; cheer ; hail ; clamour ; applaud   FR: acclamer ; pousser des vivats
โห่ร้องยินดี[v. exp.] (hōrøng yindī) EN: acclaim   
โห่เยาะเย้ย[v. exp.] (hō yǿyoēi) FR: huer ; conspuer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acclaim[VT] โห่ร้อง, See also: เปล่งเสียงแสดง, ตะโกน, ปรบมือให้, โห่ร้องต้อนรับ
clamour against[PHRV] ตะโกนร้องต่อต้าน, See also: โห่ร้องต่อต้าน
clamour down[PHRV] ส่งเสียงดังกลบ, See also: โห่ร้องกลบ
clamour for[PHRV] โห่ร้องแสดงความต้องการ, See also: ส่งเสียงเรียกร้อง, Syn. yammer for
crow one's head off[PHRV] เปล่งเสียงแสดงความยินดีในชัยชนะ, See also: โห่ร้องยินดีกับชัยชนะ
crow over[PHRV] โห่ร้องยินดีในชัยชนะ, Syn. exult at
thunder out[PHRV] โห่ร้อง, See also: แผดเสียง, ส่งเสียงเฮ, ส่งเสียงดังลั่น
whoop[VI] ร้องด้วยความดีใจ, See also: โห่ร้องด้วยความตื่นเต้น, Syn. bellow, cry, shout

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acclaim(อะเคลม') vt.,n. เปล่งเสียงด้วยความ ยินดี, โห่ร้องต้อนรับ, สนับสนุนด้วยการโห่ร้อง, เสียงไชโยโห่ร้อง -acclamation n., Syn. hail)
boo(บู) {booed,booing,boos} interj.,n. (การ) คำอุทานแสดงการเหยียดหยามการไม่เห็นด้วย,โห่ฮิ้ว vt. ร้องเสียงอุทานดังกล่าว
cheer(เชียร์) {cheered,cheering,cheers} vt.,n. (การ) ร้องเสียงไชโย,ไชโย,โห่ร้อง,ยุ,ปลุกเร้าด้วยการโห่ร้อง -n. การร้องเสียงไชโย,สิ่งที่ให้ความปลื้มปิติยินดี,ความดีใจ,อาหาร,เสบียง,สีหน้าการปลอบใจ,การทำให้ใจชุ่มชื่น,การต้อนรับ -interj. คำอวยพรเวลาดื่มหรือเวลาจากกั
cheerlessadj. ไม่ร่าเริง,ไม่มีเสียงโห่ร้องสนับสนุน,เศร้าซึม,หดหู่ใจ.
chirk(เชิร์ค) {chirked,chirking,chirks} vt.,vi. โห่ร้องสนับสนุน,โห่ร้อง adj. ร่าเริง,เป็นสุข,ดีอกดีใจ
hail(เฮล) vt. ต้อนรับ,ทักทาย,เรียก,โห่ร้องอวยชัยแก่. vi. เรียก,ร้องเชิญ,ลูกเห็บลง n.การร้องเรียก,การร้องเชิญ,การต้อนรับ,การทักทาย,การตกของลูกเห็บ,ฝนมีลูกเห็บ,ห่ากระสุนหรืออื่น ๆ interj. คำอุทานแสดงการต้อนรับ,การร้องเรียกหรือร้องเชิญ คำที่มีความหมายเหมือนกั
ovation(โอเว'เชิน) n. การต้อนรับอย่างเอิกเกริก,การปรบมือต้อนรับอย่างกระตือรือร้น,การโห่ร้องต้อนรับ
whooping(วูพ'พิง) adj. เกี่ยวกับการร้อง (การตะโกน,การกู่ร้อง,การโห่,การร้องอย่างนกเค้าแมว,นกบางชนิด,ไอกรน)
yell(เยล) vi.,vt.,n. (การ) ตะโกน,โห่,ร้อง,แผดเสียง,ถ้อยคำที่ใช้ร้องเชียร์, Syn. cry out,bellow

English-Thai: Nontri Dictionary
acclaim(n) การโห่ร้อง,เสียงไชโยโห่ร้อง
acclaim(vi,vt) ร้องไชโย,โห่ร้อง
acclamation(n) การโห่ร้อง,เสียงไชโยโห่ร้อง
cheer(n) การโห่ร้อง,ความยินดี,ความเบิกบาน,ความชื่นบาน
cheer(vi,vt) โห่ร้องยินดี,ทำให้ยินดี,ทำให้ชื่นบาน,ทำให้เบิกบาน
clamour(n) เสียงโห่ร้อง,เสียงเอ็ดตะโร,เสียงอึกทึกครึกโครม
clamour(vt) ส่งเสียงดัง,ส่งเสียงกึกก้อง,ส่งเสียงเอ็ดตะโร,โห่ร้อง
hail(n) การโห่ร้อง,การร้องเรียก,การต้อนรับ,การทักทาย
hail(vt) โห่ร้องอวยชัย,ต้อนรับ,เรียก,ทักทาย
hiss(n) เสียงฟู่,เสียงฟ่อ,เสียงโห่

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top