Search result for

โสน

(21 entries)
(0.222 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โสน-, *โสน*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โสน(สะโหฺน) น. ชื่อไม้พุ่มชนิด Sesbania javanica Miq. ในวงศ์ Leguminosae ใบเล็ก ๆ คล้ายใบมะขาม ดอกสีเหลืองกินได้, โสนกินดอก หรือ โสนหิน ก็เรียก.
โสน(สะโหฺน) น. ชื่อหนอนผีเสื้อกลางคืนชนิด Zeuzera coffeaeNietner ในวงศ์ Cossidae ยาว ๔-๖ เซนติเมตร สีขาวหรือชมพูอ่อน เจาะเข้าไปกินส่วนในของต้นโสน ชาวชนบทจับมารับประทาน, หนอนโสน ก็เรียก.
โสนกินดอกดู โสน.
โสนคางคกน. ชื่อไม้พุ่มชนิด Aeschynomene asperaL. ในวงศ์ Leguminosae ขึ้นตามที่น้ำขัง เนื้อไม้ใช้ทำหมวกกะโล่.
โสนหางไก่น. ชื่อไม้พุ่มชนิด Aeschynomene indica L. ในวงศ์ Leguminosae ขึ้นในน้ำ ยอดและดอกกินได้.
โสนหินดู โสน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Pray to your personal God this hunk of junk flies.นั่งที่ ผ่อนคลาย แล้วสวดภาวนะกับพระเจ้าด้วยว่า ให้ไอ้เครื่องโกโรโกโสนี่มันบินได้ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
- Sloan, you coulda died.โสนBlink (2010)
An angry man-- hey.คนที่โมโหโทโสน่ะสิ... เฮ้ Cloverdale (2010)
The paragraphs Higgs added predicted that the mass-giving field would have a matching particle, a force carrier called a Higgs Boson.ผู้ให้บริการที่เรียกว่า แรง ฮิกส โบโสน และนี่อนุภาคที่ตรงกัน ในทางทฤษฎีอาจจะสร้าง ขึ้นในเครื่องเร่งอนุภาค What Are We Really Made Of? (2010)
Ask a half dozen physicists, and you'll get a half dozen different answers.จะเกิดขึ้นกับการเปรียบ เทียบสำหรับฮิกส์ โบโสนs มันเป็น มีความคล้ายคลึงกัน What Are We Really Made Of? (2010)
If I have more stuff to no understand, that's job security.ผมคิดว่าสิ่งที่ชอบฮิกส์ โบโสน เป็นออกมี What Are We Really Made Of? (2010)
Come on. We don't have time for one of your tantrums.มาเร็ว เราไม่มีเวลา จะให้เธอมาโมโหโธโสนะ The End of the Affair (2011)
Woman's a first class bitch.นังยโสนั่นน่ะเหรอ What's to Discuss, Old Friend (2012)
Yeah, told me that I wasn't welcome, like I'm the problem, when he is the bastard who cheated on me with that whore.บอกว่าไม่ต้อนรับฉัน ทำเหมือนฉันเป็นตัวปัญหา\ แต่เขานี่แหล่ะงี่เง่า ใครกันที่นอกใจฉันไปหาอิโสนั่น It's Called Improvising, Bitch! (2012)
And then when the mother of my child tried to talk you down from your delusional ego trip, you killed her.แล้วตอนที่เเม่ของลูก ฉันไปคุยกับนาย เพื่อเอานายออกมาจากความยโสนั่น นายฆ่าเธอ Crystal (2012)
That might be why the female unsub is so vain.นั่นอาจเป็นเหตุผลที่ อันซับผู้หญิงดูหยิ่งยโสนัก Hit (2012)
I should've known it was you from the sound of that disdainful silence.ฉันน่าจะเดาออกว่าเป็นเธอ จากเสียงเงียบหยิ่งยะโสนั่น Gone Maybe Gone (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โสน [n.] (sanō) EN: Hemp Sesbania Flower   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
juniority(จูนยอ'ริที) n. ความเป็นผู้ที่อ่อนวัยกว่า,ความเป็นผู้ที่มีอาวุโสน้อยกว่า
son(ซัน) n. บุตรชาย,คำที่ใช้เรียกคนผู้ชายหรือเด็กผู้ชายที่มีอาวุโสน้อย,The Son พระเยซูคริสต์.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top