Search result for

โรคเบาหวาน

(36 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โรคเบาหวาน-, *โรคเบาหวาน*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
hyperinsulinemia (n ) โรคเบาหวานชนิดที่มีอินซูลินสูง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรคเบาหวาน[N] diabetes, Syn. เบาหวาน, Example: คนที่มีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน คือ มีประวัติในครอบครัวมีความดันโลหิตสูง และขาดการออกกำลังกาย, Thai definition: ชื่อโรคชนิดหนึ่งมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
diabetes mellitusโรคเบาหวาน, เบาหวาน [มีความหมายเหมือนกับ diabetes ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diabetes mellitusโรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน (Diabetes mellitus) เป็นโรคที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงผิดปกติ มีสาเหตุมาจากตับอ่อนผลิตอินซูลินได้น้อยหรือไม่ได้เลยหรือมีอินซูลินเพียงพอแต่ร่างกายไม่สามารถใช้อินซูลินในการควบคุมระดับน้ำตาล

โรคเบาหวานที่พบบ่อยมี 2 ชนิด คือ โรคเบาหวานชนิดที่ 1 และโรคเบาหวานชนิดที่ 2
1. โรคเบาหวานชนิดที่ 1 เป็นโรคเบาหวานที่เกิดจากตับอ่อนถูกทำลายจึงไม่สามารถผลิตอินซูลินได้หรือผลิตได้น้อย มักพบในเด็กและผู้ที่มีอายุน้อย จำเป็นต้องรักษาโดยใช้ยาฉีดอินซูลินตั้งแต่แรกเริ่มและตลอดไป
2. โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นโรคเบาหวานที่เกิดจากร่างกายไม่สามารถใช้อินซูลินที่มีเพียงพอในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหรือตับอ่อนผลิตอินซูลินได้น้อย มักพบในผู้ใหญ่ ผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดนี้ส่วนหนึ่งจะสามารถควบคุมโรคได้โดยการรับประทานอาหารอย่างถูกต้องเหมาะสมและการออกกำลังกายโดยไม่จำเป็นต้องใช้ยา แต่ถ้าไม่สามารถควบคุมโรคได้ต้องรับประทานยาร่วมด้วย มีผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดนี้ส่วนหนึ่งเป็นมานานแล้วอาจดื้อยาดังนั้นจำเป็นต้องรักษาด้วยยาฉีดอินซูลิน
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นโรคเบาหวานที่พบบ่อยที่สุดในคนทั่วโลกและในคนไทย

การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อบ่งชี้โรคเบาหวานที่เป็นมาตรฐานมี 3 แบบ คือ
1. ตรวจระดับน้ำตาลตอนเช้าหลังงดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง
2. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเวลาใดก็ได้
3. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด 2 ชั่วโมงหลังจากดื่มสารละลายกลูโคส 75 กรัม

อาการของคนเป็นโรคเบาหวานที่สามารถสังเกตได้คือ ดื่มน้ำมาก ปัสสาวะบ่อย อ่อนเพลีย น้ำหนักตัวลดลงโดยที่ยังรับประทานอาหารตามปกติ ตามัว ปลายมือปลายเท้าชา เป็นแผลแล้วหายยาก อย่างไรก็ตามผู้เป็นโรคเบาหวานจำนวนไม่น้อยมักไม่มีอาการผิดปกติใดๆ แสดงให้เห็น

ผู้ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานมีลักษณะ เช่น อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป อ้วนหรืออ้วนลงพุง มีคนในครอบครัวเป็นโรคเบาหวาน มีความดันโลหิตสูง มีระดับไขมันในเลือดผิดปกติ มีประวัติเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ คลอดบุตรที่มีน้ำหนักแรกเกิดเกิน 4 กิโลกรัม ตั้งครรภ์ผิดปกติ มีประวัติโรคหลอดเลือดแดงตีบตัน

วิธีการป้องกันหรือลดความรุนแรงของโรคเบาหวานมีดังนี้
1. ออกกำลังกายและเคลื่อนไหวร่างกายอย่างเหมาะสม
2. รับประทานอาหารที่มีคุณภาพและถูกสุขลักษณะ
3. ไม่สูบบุหรี่หรืออยู่ในที่ที่มีควันบุหรี่

การตรวจสุขภาพของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานประกอบด้วย การซักถามอาการ การตรวจร่างกาย การตรวจเท้าอย่างละเอียด การตรวจตา การตรวจปัสสาวะ การตรวจหาระดับไขมันในเลือด การตรวจการทำงานของไต

การที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานมีผลให้อวัยวะและเนื้อเยื่อต่างๆ ของร่างกายมีการทำงานที่ผิดปกติ เช่น
- โรคเบาหวานที่จอประสาทตา มีผลให้สายตาเสียหรือตาบอดหากมีอาการรุนแรง
- โรคเบาหวานที่ไต ทำให้ไตเสื่อม มีอาการบวม ซีด อ่อนเพลีย สุดท้ายไตจะวายและเสียชีวิต
- หลอดเลือดแดงตีบตัน หากหลอดเลือดแดงตีบตันที่หัวใจทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและมีโอกาสหัวใจวาย หากหลอดเลือดแดงตีบตันที่สมองทำให้เกิดอัมพฤกษ์หรืออัมพาตได้ หากหลอดเลือดแดงตีบตันที่ขาทำให้มีอาการปวดน่องเวลาเดิน ปลายเท้าเย็น ถ้าอุดตันจะทำให้นิ้วเท้าแห้งดำ หากติดเชื้อแทรกซ้อนทำให้นิ้วเน่าดำ อาจต้องตัดนิ้วหรือเท้าหรือขา
โรคแทรกซ้อนที่เกิดจากการที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานเหล่านี้สามารถป้องกันหรือชะลอการเกิดได้โดยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ใกล้เคียงปกติหรือเป็นปกติ นอกจากนี้ควบคุมภาวะความดันโลหิตสูงและระดับไขมันในเลือดผิดปกติอย่างเคร่งครัด

แหล่งข้อมูล
วรรณี นิธิยานันท์. (2553). โรคเบาหวาน. ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. (เล่มที่ 35, หน้า 242-269). กรุงเทพฯ : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Diabetes Mellitusโรคเบาหวาน,เบาหวาน,โรค,เบาหวาน [การแพทย์]
Diabetes Mellitus, Just Palpable Juvenileโรคเบาหวานที่เป็นตั้งแต่วัยเด็ก [การแพทย์]
Diabetes Mellitus, Juvenileโรคเบาหวานในเด็ก [การแพทย์]
Diabetes Mellitus, Juvenile Onsetโรคเบาหวานเด็ก [การแพทย์]
Diabetes Mellitus, Maturity Onsetโรคเบาหวานในผู้ใหญ่ [การแพทย์]
Diabetes Mellitus, Maturity-Onsetโรคเบาหวานที่เป็นในวัยผู้ใหญ่ [การแพทย์]
Diabetes Mellitus, Sub Clinicalโรคเบาหวานที่ยังไม่แสดงอาการ [การแพทย์]
Diabetes Mellitus, Uncontrolledโรคเบาหวานไม่ได้รักษาหรือควบคุม [การแพทย์]
diabetes mellitusโรคเบาหวาน, โรคที่เกิดจากร่างกายขาดอินซูลิน อาการของโรคคือ ปัสสาวะบ่อย มีน้ำตาลในปัสสาวะ ร่างกายอ่อนแอ มีความต้านทานโรคต่ำ เมื่อเป็นแผลจะรักษาหายยาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Cures high blood when you boil it, cures sugar, diabetes, all diseases.ใช้ต้มกินรักษาความดันได้ รักษา โรคเบาหวาน รักษาได้ทุกโรค District 9 (2009)
Diabetic.โรคเบาหวาน In Plane Sight (2009)
I call it special drink. Someday you will know it by its true name, diabetes.แล้วซักวันเธอคงจะรู้ว่าชื่อจริงของมัน ก็คือ "โรคเบาหวานHome Economics (2009)
Pancreas and kidneys from the diabetes.ตับอ่อนกับไต จากโรคเบาหวาน Repo Men (2010)
Is to check for diabetes?เอาไว้ตรวจโรคเบาหวาน The Boyfriend Complexity (2010)
Little girl's a diabetic.เด็กนั่นเป็นโรคเบาหวาน Pilot (2010)
No more sob stories.เพราะเธอเป็นโรคเบาหวานอยู่ จำได้ไหม Just Go with It (2011)
Unless you're a suicidal diabetic, that's pretty suspicious.เว้นแต่ คุณจะเป็นพวกฆ่าตัวตาย หรือเป็นโรคเบาหวาน นั่นมันทำให้น่าสงสัยมาก And Lots of Security... (2011)
Have you, uh, ever been diagnosed with diabetes or peptic ulcer disease?คุณเคย เอ่อ รับการตรวจ โรคเบาหวานหรือโรคกระเพาะบ้างมั๊ย Traffic (2011)
He's a type 1 diabetic, and I paid the pharmacist to tell me when he was coming in to buy insulin.เขาเป็นโรคเบาหวาน ผมจ่ายเงินให้เภสัชกร บอกผมว่าเขาจะเข้ามารับยาอินซูลินเมื่อไหร่ Where in the World is Carmine O'Brien? (2011)
O'Brien was a diabetic.โอไบอันเป็นโรคเบาหวาน Where in the World is Carmine O'Brien? (2011)
Hello, Viktor.ยารักษาโรคเบาหวาน ผมมีใบสั่งยานะครับ Are You...? (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โรคเบาหวาน[n.] (rōk bao wān) EN: diabetes   FR: diabète [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diabetes[N] โรคเบาหวาน, See also: เบาหวาน, Syn. endrocrine disease

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allen's lawเป็นภาวะที่เกิดในผู้ป่วยโรคเบาหวานซึ่งมีทฤษฎีนี้กล่าวว่า มีการรับคาร์โบไฮเดรตมากแต่มีการใช้ยิ่งน้อยลง
antidiabetic(แอนทีไดอะเบท' ทิค) n. ยาป้องกันหรือบรรเทาอาการโรคเบาหวาน
diabetes(ไดอะบี'ทิส) n. โรคเบาหวาน (diabetes mellitus) ,โรคเบาจืด (diabetes insipidus)
diabetic(ไดอะเบท'ทิค) adj. เกี่ยวกับโรคเบาหวานหรือโรคเบาจืด
insulin(อิน'ซะลิน) n. ฮอร์โมนยารักษาโรคเบาหวาน
saccharin(แซค'คะริน) n. สารรสหวานกว่าน้ำตาลถึงหลายร้อยเท่าใช้แทนน้ำตาลสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน

English-Thai: Nontri Dictionary
diabetes(n) โรคเบาหวาน
insulin(n) ยาแก้โรคเบาหวาน,สารอินซูริน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
糖尿病[とうにょうびょう, tounyoubyou] (n) โรคเบาหวาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top