Search result for

โพ้น

(32 entries)
(0.0477 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โพ้น-, *โพ้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โพ้น[ADV] beyond, See also: there, Syn. โน้น, Example: ฉันมองไปที่ขอบฟ้าแลลิบโพ้นสุดสายตา, Thai definition: ใช้ประกอบนามที่อยู่ไกลออกไป
โพ้นทะเล[ADJ] oversea, See also: overseas, Example: ผู้ที่กุมเศรษฐกิจอยู่ในประเทศเหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนโพ้นทะเล, Thai definition: ที่อยู่นอกประเทศออกไป ซึ่งมีทะเลกั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โพ้นว. โน้น เช่น ไกลโพ้น.
โพ้นทะเลว. ห่างไกลจากประเทศบ้านเกิดเมืองนอนโดยมีทะเลกั้น, เรียกชาวจีน ที่อยู่นอกประเทศออกไปโดยมีทะเลกั้น ว่า จีนโพ้นทะเล.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sea, beyond theโพ้นทะเล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
overseas; over seaโพ้นทะเล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
over sea; overseasโพ้นทะเล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
beyond the seaโพ้นทะเล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Jedi Master Yoda travels to secret negotiations on a remote neutral moonปรมาจารย์เจได โยดาจึงเดินทาง มาเจรจาอย่างลับๆที่ดาวไกลโพ้นแห่งหนึ่ง Ambush (2008)
'To the north of the Great Seas of Meredor, you will find a lake.'มุ่งไปทางเหนือโพ้นทะเลแห่งเมอดอร์ เจ้าจะพบทะเลสาป Le Morte d'Arthur (2008)
All right, um... Here goes.กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในดินแดนมหัศจรรย์ อันไกลโพ้น.. Bedtime Stories (2008)
And they set out in the Universe seeking distant suns to harvest.พวกเค้าออกตระเวณจักวาล หาดวงอาทิตย์ไกลโพ้นเพื่อเก็บเกี่ยว Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
A Warlord called Piccolo, came from space... and brought darkness and chaos our peaceful world.ปีศาจคลั่งสงครามนามพิคโคโล่ มาจากดวงดาวอันไกลโพ้น นำความมืดมน และความโกลาหนมาสู่โลกอันสงบสุข Dragonball: Evolution (2009)
They're so far away and their light takes so long to reach us all we ever see of stars are their old photographs.พวกมันอยู่ไกลโพ้น... ... นานกว่าแสงมันจะส่องมาถึงโลก... ... สำหรับเรา ดวงดาวที่เห็น ก็มีแต่ในรูปเก่า Watchmen (2009)
Distant coasts were conquered, new open worlds, unknown registered species.ชายฝั่งไกลโพ้นมีคนไปเยือน โลกใหม่ถูกค้นพบ เผ่าพันธุ์ไร้ชื่อ ถูกบันทึก Oceans (2009)
"Once upon a time, in a faraway land,"กาลครั้งหนึ่ง ณ ดินแดนอันไกลโพ้น Precious (2009)
An elegant weapon from a more civilized time.อาวุธที่งามสง่า จากแดนศิวิไลซ์ไกลโพ้น 17 Again (2009)
And you're gonna need to fly a long way to get to the Guardians.และเจ้าจะต้องบินไปไกลโพ้น เพื่อตามหาเหล่าผู้พิทักษ์ Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
I say far, far away is where a doctor could do the most good.ผมหมายถึงที่ๆไกลโพ้นที่หมอสามารถทำหน้าที่ได้ดีที่สุด Chuck Versus the Tic Tac (2010)
Do you still control that unit overseas?ตอนนี้นายยังคุมหน่วยโพ้นทะเลอยู่หรือเปล่า? Airiseu: Deo mubi (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โพ้น[adj.] (phōn) EN: beyond ; there   FR: au-delà ; outre-
โพ้นทะเล[adj.] (phōnthalē) EN: oversea ; overseas   FR: d'outre-mer ; outre-mer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overseas[ADV] โพ้นทะเล
overseas[ADV] ข้ามทะเล, See also: โพ้นทะเล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beyond(บิยอนดฺ') prep. พ้น,ไกลจาก,โพ้น,อยู่ทางนั้น,ถัดไป,หลัง (เวลา) ,มากกว่า,เหนือกว่า,เหนือ,นอกจาก n. the beyond สิ่งที่อยู่ไกลมาก -Phr. (the great beyond ชาติหน้า)
oversea(s) (โอ'เวอะซีซฺ) adv.,adj. โพ้นทะเล,ต่างประเทศ., Syn. abroad
ultra(อัล'ทระ) adj. เกิน,เกินไป,เลยเถิด,เลยโพ้น,ล้ำ,รุนแรง,สุดขีด,ตกขอบ. n. ผู้มีหัวรุนแรง,บุคคลประเภทตกขอบ, Syn. excessive
ultramarine(อัล'ทระมะรีน) adj. อยู่นอกทะเล,เลยทะเล,ทางด้านฝั่งทะเลโพ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
beyond(pre) ไกลจาก,พ้นจาก,โพ้น,เหนือ
oversea(adj,adv) นอกประเทศ,ข้ามน้ำข้ามทะเล,โพ้นทะเล,ต่างประเทศ
ulterior(adj) ห่างออกไป,ลี้ลับ,ไกลโพ้น,ซ่อนเร้น
ultra(adj) มาก,สุดขีด,รุนแรง,เกิน,เลยเถิด,โพ้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top