ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โพ้น

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โพ้น-, *โพ้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โพ้น[ADV] beyond, See also: there, Syn. โน้น, Example: ฉันมองไปที่ขอบฟ้าแลลิบโพ้นสุดสายตา, Thai definition: ใช้ประกอบนามที่อยู่ไกลออกไป
โพ้นทะเล[ADJ] oversea, See also: overseas, Example: ผู้ที่กุมเศรษฐกิจอยู่ในประเทศเหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนโพ้นทะเล, Thai definition: ที่อยู่นอกประเทศออกไป ซึ่งมีทะเลกั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โพ้นว. โน้น เช่น ไกลโพ้น.
โพ้นทะเลว. ห่างไกลจากประเทศบ้านเกิดเมืองนอนโดยมีทะเลกั้น, เรียกชาวจีน ที่อยู่นอกประเทศออกไปโดยมีทะเลกั้น ว่า จีนโพ้นทะเล.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sea, beyond theโพ้นทะเล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
overseas; over seaโพ้นทะเล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
over sea; overseasโพ้นทะเล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
beyond the seaโพ้นทะเล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To send him packing on a one-way trip, So his prospects take a terminal dipส่งเขาเดินทางไป เพราะฉะนั้น โอกาสเดียวของเขาที่จะได้สถานีปลายทางอันไกลโพ้น Aladdin (1992)
To infinity and beyond!สู่ความเวิ้งว้างอันไกลโพ้น Toy Story (1995)
To infinity and beyond!สู่ความเวิ้งว้างอันไกลโพ้นToy Story (1995)
- To infinity and beyond!- สู่ความเวิ้งว้างอันไกลโพ้น Toy Story (1995)
To infinity and beyond!สู่ความเวิ้งว้างอันไกลโพ้น Toy Story (1995)
To infinity and beyond!สู่ความเวิ้งว้างอันไกลโพ้น Toy Story (1995)
To infinity and beyond!สู่ความเวิ้งว้างอันไกลโพ้น Toy Story (1995)
To infinity and beyond!สู่ความเวิ้งว้างอันไกลโพ้น Toy Story (1995)
He declared that the remote kingdom of Tibet... is an integral part of the Chinese territory... and mustjoin the great new republic.และได้ประกาศว่าอาณาจักรทิเบต อันไกลโพ้นนั้น ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ อาณาเขตของจีนเช่นกัน และต้องเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของสาธารณรัฐใหม่นี้ด้วย Seven Years in Tibet (1997)
And for my big brother, who was so far away.รวมถึงพี่ชาย ที่อยู่ไกลโพ้น Street Fighter Alpha (1999)
People came from far and wide.ผู้คนหลั่งไหลมาจากไกลโพ้น The Legend of Bagger Vance (2000)
I came to Hagrid from a distant land in the pocket of a traveler.ฉันมาหาแฮกริดจากแดนไกลโพ้น ในกระเป๋าของนักเดินทางคนหนึ่ง Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โพ้น[adj.] (phōn) EN: beyond ; there   FR: au-delà ; outre-
โพ้นทะเล[adj.] (phōnthalē) EN: oversea ; overseas   FR: d'outre-mer ; outre-mer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overseas[ADV] โพ้นทะเล
overseas[ADV] ข้ามทะเล, See also: โพ้นทะเล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beyond(บิยอนดฺ') prep. พ้น,ไกลจาก,โพ้น,อยู่ทางนั้น,ถัดไป,หลัง (เวลา) ,มากกว่า,เหนือกว่า,เหนือ,นอกจาก n. the beyond สิ่งที่อยู่ไกลมาก -Phr. (the great beyond ชาติหน้า)
oversea(s) (โอ'เวอะซีซฺ) adv.,adj. โพ้นทะเล,ต่างประเทศ., Syn. abroad
ultra(อัล'ทระ) adj. เกิน,เกินไป,เลยเถิด,เลยโพ้น,ล้ำ,รุนแรง,สุดขีด,ตกขอบ. n. ผู้มีหัวรุนแรง,บุคคลประเภทตกขอบ, Syn. excessive
ultramarine(อัล'ทระมะรีน) adj. อยู่นอกทะเล,เลยทะเล,ทางด้านฝั่งทะเลโพ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
beyond(pre) ไกลจาก,พ้นจาก,โพ้น,เหนือ
oversea(adj,adv) นอกประเทศ,ข้ามน้ำข้ามทะเล,โพ้นทะเล,ต่างประเทศ
ulterior(adj) ห่างออกไป,ลี้ลับ,ไกลโพ้น,ซ่อนเร้น
ultra(adj) มาก,สุดขีด,รุนแรง,เกิน,เลยเถิด,โพ้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top