ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โพย

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โพย-, *โพย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โพย[N] list, See also: record, chit, Syn. บัญชี, ทะเบียน, รายการ, Example: ตำรวจเข้าตรวจค้นศูนย์รับแทงพบโพย และสมุดทายผลฟุตบอลเป็นจำนวนมาก, Count unit: โพย, Thai definition: รายการหรือบัญชีของสิ่งต่างๆ เป็นคำมาจากการเล่นหวย, Notes: (จีน)
โพย[N] air, Syn. อากาศ, โพยมัน, โพยมาน
โพย[N] sky, Syn. ท้องฟ้า, อัมพร, ฟ้า
โพยมยาน[N] airship, See also: balloon, Syn. เรือเหาะ, รถสวรรค์, Thai definition: ยานที่แล่นไปในฟ้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โพยน. บัญชี, ทะเบียน.
โพยน. อันตราย, โพยภัย ก็ว่า.
โพยก. โบย, ตี.
โพยก๊วนน. เอกสารที่เกี่ยวกับการส่งเงินทางจดหมายไปเมืองจีน.
โพยภัยน. อันตราย, โพย ก็ว่า.
โพย(พะโยม) น. ท้องฟ้า, อากาศ, โพยมัน หรือ โพยมาน ก็ใช้.
โพยมยานน. ยานที่แล่นไปในฟ้า.
โพยมัน, โพยมาน(พะโยมัน, พะโยมาน) น. โพยม, ท้องฟ้า, อากาศ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I can't make any more deliveries.ผมไปเดินโพยให้ไม่ได้แล้ว อะไรนะ? Goodfellas (1990)
- [ Piano ] - [ Man ] She the hysterical type?- [เปียโน] - [มนุษย์] เธอชนิดตีโพยตีพาย? Pulp Fiction (1994)
My arm. I hate it when you get hysterical.แขนของฉัน ฉันเกลียดมันเมื่อคุณได้รับตีโพยตีพาย The Birdcage (1996)
Of course. There's no need to get hysterical.แน่นอน มีความต้องการที่จะได้รับตีโพยตีพายไม่ได้ The Birdcage (1996)
My hysterical ex-fiancée here is just on her way to the airport, so your enjoyment of the rest of the course will be just as it should be!คู่หมั้นเก่าที่ตีโพยตีพายของผม กำลังจะเดินทางไปที่สนามบินแล้ว ดังนั้นความสนุกสนานที่เหลือของคุณที่สนามนี่ ก็จะกลับคืนมาเองแหละ Hope Springs (2003)
And I think it's really important that we don't overstate the case and that we admit that there are cracks and fissures in all of these corporate structures.และฉันคิดว่ามันสำคัญมาก ที่เราไม่ควรตีโพยตีพายเกินกว่าเหตุ เราต้องยอมรับว่า มันมีรอยแตก The Corporation (2003)
I might drink with Seung-pyo and jump off the bridge!ฉันจะไปกินเหล้ากับซึงโพย แล้วไปกระโดดสะพาน ! The Guy Was Cool (2004)
Drama queen!ตีโพยตีพายเกินเหตุป่าว The Simpsons Movie (2007)
Least he could've done was apologize to me.แต่เขาก็ได้แค่ขอโทษขอโพยหนูอ่ะ Mine (2008)
When she was 2 1/2, she'd get hystericalตอนเธอสองขวบครึ่ง เธอจะตีโพยตีพาย Heaven and Hell (2008)
Ease up, sweetheart. Don't slit your wrists just yet.ใจเย็นๆ ที่รัก อย่าเพิ่งตีโพยตีพายไป ยังไม่ถึงเวลา Better Half (2008)
And... Will you relax, Uncle Jon?อย่าเพิ่งตีโพยตีพาย ลุงจอน The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โพย[n.] (phōi) EN: list ; record ; chit   FR: registre [m] ; liste [f]
โพยก๊วน[n. exp.] (phōikuan) EN: Chinese business exchange receipt   
โพย[n.] (phāyom) EN: air ; sky   
โพยมยาน[n.] (phāyomyān) EN: airship ; balloon   
โพยมยานนาวา[n. exp.] (phāyomyān nāwā) EN: airship   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dirigible(เดอ'ระจะเบิล) n. เรือบิน,โพยมยาน,โพยมยานนาวา. adj. ซึ่งสามารถบังคับหรือควบคุมได้

English-Thai: Nontri Dictionary
hysterical(adj) เป็นโรคประสาท,เป็นโรคฮิสทีเรีย,ชอบตีโพยตีพาย
hysterics(n) อาการของโรคประสาท,การตีโพยตีพาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top