ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โพธิสัตว์

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โพธิสัตว์-, *โพธิสัตว์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โพธิสัตว์[N] Bodhisattva, See also: Buddhist deity, Syn. พระพุทธเจ้า, พระโพธิสัตว์, Example: ผู้รู้มี 2 ประเภทคือ พระปัจเจกพุทธเจ้า ซึ่งตรัสรู้เพียงพระองค์เดียว และโพธิสัตว์ ซึ่งตรัสรู้ และฝักใฝ่ในการช่วยเหลือผู้อื่นที่ยังไม่รู้แจ้ง, Count unit: องค์, Thai definition: ท่านผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โพธิสัตว์น. ท่านผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bodhisattvaโพธิสัตว์ (แนวคิด) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He is the reincarnation of Avalokiteshvara... the Bodhisattva of Compassion.ท่านเป็นอวตารของ พระอวโลกิเตศวร พระโพธิสัตว์ผู้ทรงเป็นสมันตมุข Seven Years in Tibet (1997)
Bodhisattva!โพธิสัตว์The Love Guru (2008)
Bodhisattva!โพธิสัตว์The Love Guru (2008)
Bodhisattva!โพธิสัตว์The Love Guru (2008)
Especially the right of the Goddess of Mercy Templeศาลเจ้าเม่อสี่ทางซีกขวา เป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นพระโพธิสัตว์ 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โพธิสัตว์[n.] (phōthisat) EN: Bodhisattva ; Buddhist deity   

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top