Search result for

โพก

(43 entries)
(0.0254 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โพก-, *โพก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โพก[V] wrap a piece of cloth around the head, Syn. พัน, โพกหัว, โพกผ้า, Example: เขาโพกหัวด้วยผ้าขาวม้า คว้าพร้าเหน็บเอว แล้วลงบันไดไปอย่างเร่งรีบ, Thai definition: เอาผ้าหรือสิ่งของพันหรือพอกหัว
โพกหัว[V] wrap, See also: put on a turban, wrap a piece of cloth around one's head, cover the head with a cloth, Syn. โพก, โพกผ้า, Example: ที่เปอร์เซียข้าราชการที่จะเข้าเฝ้าต้องโพกหัวด้วยผ้าหลายชั้น, Thai definition: เอาผ้าหรือสิ่งของพันหรือพอกหัว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โพกก. เอาผ้าหรือสิ่งของพันหรือคลุมหัว.
โพกว. เรียกผ้าที่ใช้พันหรือคลุมหัว ว่า ผ้าโพกหัว.
โพกพายน. ชื่อไม้เถาชนิด Pachygone dasycarpa Kurz ในวงศ์ Menispermaceae ดอกสีเหลืองอ่อน ผลสีเหลือง, ย่านางช้าง หรือ หนามพรม ก็เรียก.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A little more light on your hips.เติมแสงอีกเล็กน้อยบริเวณสะโพก Adverse Events (2008)
She kicked his adulterous tuchus to the curb.เธอเตะเขาตรงส่วนความเป็นชายของเขา / ตรงส่วนสะโพก Birthmarks (2008)
My hand's on your hip, you don't feel that?มือฉันอยู่บนสะโพกคุณ ฉันไม่รู้สึกอย่างนั้น Lucky Thirteen (2008)
Blood test confirms low potassium levels, explains the numbness in her hip.ผลเลือดยืนยัน ระดับโปตัสเซียมต่ำ อธิบายถึงnumbness ในสะโพกเธอ Lucky Thirteen (2008)
What's this density on his hip?เกิดอะไรในชะตากรรมนี้ บนสะโพกเขา The Itch (2008)
Your doctors missed a couple hiding behind your hip bone.หมอของคุณพลาดสองครั้ง มันซ่อนอยู่หลังกระดูกสะโพก The Itch (2008)
It's not coming out at your penis, it's coming out at your assมันอยู่ไม่มาออกที่กระเจี๊ยว \ ไข่ของสัตว์ชนิดเล็กของคุณมาจากที่ตะโพก Gas Pills (2008)
So you could come back and strike fear into our hearts. But it won't work.เมื่อพวกเจ้ากลับมาที่นี่ จะทำให้ข้ากับโพกลัว แต่ไม่มีผล Kung Fu Panda (2008)
No, Pop, it's hop, shuffle, ball change, hip swish, turn around.ทั้งป๊อป ฮิปฮอป เหวี่ยงตัว ส่ายสะโพก หมุน Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
You want you should fall down, break your other hip?ถ้างั้นคุณอยากจะทำสะโพกอีกข้างหักหรือยังไง New York, I Love You (2008)
Well, see how democratic you feel when you fall down and break your other hip.งั้น ลองดูความรู้สึกประชาธิปไตยของคุณ ตอนที่ล้มแล้วทำให้สะโพกอีกข้างหักสิ New York, I Love You (2008)
We take all the chicken fat off your buttocks, here.เราจะตัดไขมันส่วนเกินออกจากสะโพกคุณ ตรงนี้ Burn After Reading (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โพก[v. exp.] (phōk) EN: tie around the head ; wrap a piece of cloth around the head   FR: enrouler autour de la tête
โพกห้ว[v. exp.] (phōk hūa) EN: wear a turban ; wear as a turban   FR: porter un turban ; porter en guise de turban
โพกหัว[v. exp.] (phøk hūa) EN: wrap ; put on a turban ; wrap a piece of cloth around one's head ; cover the head with a cloth   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
veil[VI] คลุมหน้า, See also: โพกศีรษะ, Syn. cover, disguise, hide, mask
veil[VT] คลุม, See also: โพกไว้, บดบัง, ปกคลุม, Syn. cover, disguise, hide, mask, Ant. uncover, reveal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acetabulum(แอสซิแทบ' บิวลัม) n. โพรงรูปถ้วยของด้านข้างของกระดูกตะโพก เป็นที่รับหัวกระดูกโคนขา. -acetabular adj.
aitchbone(เอค' โบน) n. กระดูกตะโพก, เนื้อสัตว์ส่วนตะโพกที่ตัดให้มีกระดูกตะโพกรวมอยู่ด้วย
babushka(บาบูช'คะ) n. ผ้าโพกศีรษะของสตรี
basaque(บาสคฺ) n. เครื่องรัดเอวและตะโพกของสตรี, See also: Basque n. ชื่อชนชาติและภาษา
breech(บรีช) n. ก้น,ตะโพก,ท้ายปืน -S.buttocks
breechingn. ช่องทาง,สายตะโพกใช้ฉุดหรือเทียบม้า
bucket(บัค'คิท) {bucketed,bucketing,buckets} n. ถังน้ำ,ถัง,ถังหิ้ว,ถังขุดดิน,ใบกังหัน,ใบเครื่องจักร,พลั่วขุดดิน,เรือหรือรถใหญ่ที่เก่า,ตะโพก. -Id. (kick thebucket ตาย) vt. เอาถังใส่,เอาถังตัก,ขี่ม้าเร็วและหักโหม
bum(บัม) {bummed,bumming,bums} n. คนพเนจร,คนเกียจคร้าน,ก้น,ตะโพก vt. เอาหรือยืมโดยไม่คืน,ขอทาน,อ้อนวอน vi. พเนจร,ดื่มเหล้ามาก adj. เลว,มีคุณภาพเลว,เก๊,ปลอม,หลอกลวง, Syn. idler
bump(บัมพฺ) {bumped,bumping,bumps} vt. ชนกระทบ,กระทบ,จับชน,ทำให้ชน,ชนล้ม,ไล่ออกจากงาน,ยก vi. กระทบ,สัมผัส,เอาตะโพกชน,พบโดย บังเอิญ,ประสบ,วิ่งโคลงเคลง -Id. (bump off ฆ่า) n. การชน,การกระแทก,หัวโหนก,ส่วนนูน,การเอาก้นชน
burnoose(เบอ'นัส,เบอ'นุช) n. เสื้อคลุมที่มีผ้าโพกหัวเช่นของชาวอาหรับ, See also: burnoused,burnoosed adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
breech(n) กระเบนเหน็บ,สะโพก,ก้น,ด้ามปืน
bum(n) สะโพก,ก้น,คนพเนจร,คนร่อนเร่,ขอทาน
buttocks(n) สะโพก,ก้น,ส่วนท้าย
haunch(n) สะโพก,บั้นท้าย
headdress(n) เครื่องแต่งผม,เครื่องสวมศีรษะ,ผ้าโพกศีรษะ
hip(n) สะโพก
kerchief(n) ผ้าเช็ดหน้า,ผ้าพันคอ,ผ้าโพกศีรษะ
loin(n) เนื้อสะโพก,กระเบนเหน็บ,พุง,ท้อง
stern(n) ก้น,ท้ายเรือ,หาง,ตะโพก,บั้นท้าย
swaddle(vt) พัน,ผูกมัด,โพก,ห่อ,หุ้ม

German-Thai: Longdo Dictionary
Hüfte(n) |die, pl. Hüften| สะโพก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top