ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โป๊ป

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โป๊ป-, *โป๊ป*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โป๊ปน. สันตะปาปา.
โป้ปดว. จงใจกล่าวคำที่ไม่จริง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
¶ Let's do Pope John Paul.โป๊ปจอห์น พอล Punchline (1988)
Mr. Pope has asked me to announce he'll be performing this afternoon... on an antique instrument of the Italian school... which has revitalized his affections for the violin.คุณ โป๊ปให้ผมมาประกาศว่า เขาจะเริ่มการแสดงบ่ายนี้ ด้วยเครื่องดนตรีเก่าแก่ จากโรงเรียนในอิตาลี่ ซึ่งดลใจให้เขาหวลระลึกถึง การลุ่มหลงในการสีไวโอลินของเขา The Red Violin (1998)
Mr. Pope, Sir, whenever you're...คุณ โป๊ป ครับขอเชิญครับ ถ้า... The Red Violin (1998)
Do you know anything about music? Have you heard of Frederick Pope?คุณรู้เรื่องดนตรีบ้างมั๊ย เคยได้ยินชื่อ เฟรดเดอริค โป๊ป บ้างมั๊ย The Red Violin (1998)
- Check again under "Pope Foundation".-เช็คดูอีกทีนะจาก "มูลนิธิโป๊ปThe Red Violin (1998)
- Pope?-โป๊ปเหรอ The Red Violin (1998)
Sure. The Frederick Pope Bussotti? Sure, I have, stories.เคย ของ เฟรดเดอริค โป๊ป บุสซอตติ ใช่เลยผมเคยอ่าน The Red Violin (1998)
Supposed to be a copy commissioned by Pope.รู้สึกจะเลียนแบบตัวที่โป๊ปเคยเล่นด้วย The Red Violin (1998)
What do you want me to do with that one... the Pope copy?คุณจะให้ผมทำยังไงกับตัวที่เลียนแบบของโป๊ป The Red Violin (1998)
I'm not quite sure it's gonna be possible to get the Pope on the phone tonight but...ฉันไม่ค่อยแน่ใจนะ ว่ามันจะเป็นไปได้ ที่จะโทรหาโป๊ปคืนนี้ แต่.. Love Actually (2003)
So they are dying for what the pope command them to do. Yes.พวกเขาต้องตาย ทั้งที่ได้รับคำสั่งจากโป๊ปให้ทำ. Kingdom of Heaven (2005)
Don't ever go around me to The Pope again.แล้วอย่าเอาเรื่องฉันไปบอก โป๊ป อีกล่ะ Cute Poison (2005)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pope[N] สันตะปาปา, See also: โป๊ป, สังฆราช, Syn. Pontiff, Supreme Pontiff

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ablegate(แอบ' ลิเดท) n. ผู้แทนของโป๊ป

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top