ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โป้ปด

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โป้ปด-, *โป้ปด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โป้ปด[V] lie, See also: tell a lie, fib, tell a fib, tell an untruth, Syn. ปด, มดเท็จ, โกหก, โป้ปด, Ant. จริง, สัตย์, สัตย์จริง, Example: เขาโป้ปดกับทุกคนจนกระทั่งไม่มีใครเชื่อเขาอย่างสนิทใจอีกแล้ว, Thai definition: จงใจกล่าวคำที่ไม่จริง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โป้ปดว. จงใจกล่าวคำที่ไม่จริง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"I hope, at least, he has not deceived us". Let us all hope so."พี่หวังว่าอย่างน้อยเขาก็คงไม่โป้ปดต่อพวกเรา" พวกเรามาหวังอย่างนั้นกันเถอะ Episode #1.6 (1995)
- You liar.- ฉันไม่เคยได้ยินเรื่องโป้ปดอย่างนี้มาก่อน! James and the Giant Peach (1996)
I have come to ask you whether you believe that... just as one lie can destroy a life... so one truth can put it together again.ถ้าการโป้ปดทำลายชีวิตใครสักคน สัจจะก็สามารถแก้ไขให้กลับคืนได้ The Man in the Iron Mask (1998)
You know what, Gramps, you're abullshit artist.รู้อะไรมั้ย ปู่มันศิลปินโป้ปด Ken Park (2002)
What am I supposed to say?นายจะเห็นตัวตนที่แท้จริงของพวกเขา เห็นแก่ตัว, คุยโว โป้ปด Chapter Fourteen 'Distractions' (2007)
Men are such liars.ผู้ชายล้วนแต่โป้ปดทั้งสิ้น The Forbidden Kingdom (2008)
This isn't a family! It's a prison! You're a liar and a bully!นั่นไม่ใช่ครอบครัว มันคือคุก นายมันพวกโป้ปดและโหดร้าย Toy Story 3 (2010)
Do not listen to his lies. Jump and you will die!อย่าไปฟังคำโป้ปดของมัน หากกระโดดลงไปเจ้าต้องตายแน่ She's Not There (2011)
Yet I have learned it one of a Syrian to shit lies from mouth and deem them sweetest nectar.ข้าได้เรียนรู้อย่างหนึ่งจากไซเรียน ที่มักกล่าวคำโกหกโป้ปดและเชื่อว่าเป็นน้ำอมฤตอันหอมหวาน Blood Brothers (2013)
I've lied.ลูกโป้ปด The Sun (2013)
Oh, you don't, but I'm not.เจ้าไม่รู้หรอก แต่ข้าไม่ได้โป้ปด Good Form (2013)
Their last memories of me won't be of a liar.ความทรงจำสุดท้ายเกี่ยวกับตัวเรา ต้องไม่ใช่ คนโป้ปด Good Form (2013)

English-Thai: Longdo Dictionary
burning timeช่วงเวลาสำหรับเหล่าแม่มดที่โชคร้ายที่ถูกกดขี่ข่มเหงในยุคกลาง ซึ่งเหล่าแม่มดถูกใส่ร้าย ป้ายคำโป้ปดต่างๆ, เหล่าแม่มดถูกจับเผาทั้งเป็นในสก็อตแลนด์และภาคพื้นทวีปยุโรป ส่วนในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา พวกเธอถูกจับแขวนคอ(ทั้งเป็น)

English-Thai: Nontri Dictionary
bouncer(n) คนโกหก,คนโป้ปด,คนพูดเท็จ
lying(adj) เท็จ,โกหก,โป้ปด,ลวง,หลอกลวง
mendacious(adj) เท็จ,มุสา,โป้ปด,โกหก
SNOW snow job(n) การโป้ปด,การโกหก,การยกเมฆ,การปั้นน้ำเป็นตัว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top