Search result for

โปสเตอร์

(21 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โปสเตอร์-, *โปสเตอร์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โปสเตอร์[N] poster, Syn. ป้ายโฆษณา, แผ่นป้ายโฆษณา, Example: นักศึกษากำลังช่วยกันติดโปสเตอร์คัดค้านรัฐบาลเต็มไปหมด, Count unit: แผ่น, ใบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Posterโปสเตอร์
โปสเตอร์ (Poster) คือ ภาพขนาดใหญ่พิมพ์บนกระดาษ ออกแบบเพื่อใช้ติดหรือแขวนบนผนังหรือกำแพง โปสเตอร์อาจจะเป็นภาพพิมพ์และภาพเขียน หรืออาจจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ การทำโปสเตอร์มีจุดประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะการโฆษณางานแสดงศิลปะ งานดนตรี หรือภาพยนตร์ การโฆษณาชวนเชื่อ หรือในการสื่อสารที่ต้องการสื่อสารความเชื่อต่อคนกลุ่มใหญ่ หรือเพื่อใช้ในการศึกษา หรือเป็นสื่อการสอน โปสเตอร์ถูกใช้ให้เป็นประโยชน์ในกิจกรรมนานาประการ โดยเฉพาะโปสเตอร์ขนาดเล็กใช้ได้ทั้งเป็นสื่อสำหรับการโฆษณา และเป็นเครื่องประดับตกแต่งห้อง จนมีผู้นิยมสะสมเหมือนกับการสะสมแสตมป์

การสร้างโปสเตอร์เริ่มมีขึ้นเมื่อราว ค.ศ.1890 โดยจิตรกรชาวฝรั่งเศสและเผยแพร่ไปทั่วยุโรป ศิลปินคนสำคัญที่สุดที่เริ่มความนิยมในการสร้างโปสเตอร์ คือ อองรี เดอ ทูลูส-โลเทรค และ จูลส์ เชเรท์ (Jules Chéret) เชเรท์ ถือกันว่าเป็นบิดาแห่งการโฆษณาด้วยป้าย โปสเตอร์ ได้มีพัฒนาการเรื่อยมาจนถึงระหว่าง ค.ศ.1960-1970 ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่โปสเตอร์มีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านศิลปะการออกแบบ เรื่องความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนเทคนิควิธีการผลิต จากอดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้ โปสเตอร์ยังคงมีบทบาทและความสำคัญเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในวงการโฆษณาสินค้า นอกจากวงการโฆษณาแล้ว โปสเตอร์ยังเป็นประโยชน์กับวงการอื่น ๆ อีกมาก เช่น วงการการเมือง การกุศล มูลนิธิต่าง ๆ เป็นต้น เพราะโปสเตอร์เป็นช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารที่มีประสิทธิภาพช่องทางหนึ่งในหลาย ๆ ช่องทางการสื่อสารที่ใช้กันอยู่ในสังคมปัจจุบัน
[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The posters are already out and so are the advertisements.ก็โปสเตอร์ก็ติดไปแล้ว และยังมีโฆษณาอีกนะครับ Beethoven Virus (2008)
We can just take down the posters, or take back all the advertisements.เราไปแกะเอาโปสเตอร์ออกเลย แล้วก็ไปดึงโฆษณากลับมาสิ Beethoven Virus (2008)
The posters are really not bad.โปสเตอร์นี่ไม่เลวเลยนะ Beethoven Virus (2008)
More importantly, Ru Mi. Did you see the new poster yet?มีเรื่องสำคัญกว่านะ รูมิ เธอเห็นแผ่นโปสเตอร์อันใหม่หรือยัง? Beethoven Virus (2008)
I mean,you and me,we're like the poster guysฉันหมายถึงทั้งนายและฉันเป็นเหมือนกับนายแบบบนโปสเตอร์ Death Takes a Holiday (2009)
So, I-I think I've got some posters in the house.ผมว่าผมมีโปสเตอร์อยู่ในบ้าน The Monster at the End of This Book (2009)
They're probably already designing the campaign posters.พวกเขาคงจะกำลังออกแบบโปสเตอร์อยู่น่ะ The Grandfather (2009)
Okay, fine, can we call it cohabitating with your long-term girlfriend in a house that doesn't have posters that were hung in the eighth grade?โอเค ก้ได้ แต่ว่ามันคือการอยู่ร่วมกัน ของนายกับซาร่าระยะยาวที่บ้านนั้น ที่ไม่มีโปสเตอร์ที่นายแขวนตั้งแต่ปอ3 Chuck Versus the Suburbs (2009)
What a plain looking poster.โปสเตอร์เชยๆธรรมด๊าธรรมดา Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Fold up a little poster in some tissues.พอดึงกระดาษก็จะมีโปสเตอร์ติดมาด้วย Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
I'm 27 years old, I live in the same room with the same Tron poster I've had since I was 12.และผมอยู่ในห้องเดิม กับโปสเตอร์ทรอนอันเดิม ที่ได้มาตอนอายุ 12 Chuck Versus the Beefcake (2009)
Dad gave me that poster,.พ่อให้โปสเตอร์เรื่องนั้นกับผม Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โปสเตอร์[n.] (pōstoē = pōsatoē) EN: poster   FR: poster [m] (anglic.) ; affiche [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
poster boy(n phrase) เด็กชายที่เป็นแบบให้ถ่ายรูปไปทำเป็นโปสเตอร์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
poster[N] ป้าย, See also: โปสเตอร์, ป้ายโฆษณา, แผ่นประกาศ, แผ่นป้าย, ป้ายประกาศ, Syn. bill, sign, banner, billboard, handbill, signboard

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
poster(โพส'เทอะ) n. ใบประกาศ,ป้ายโฆษณา,ป้ายประกาศ,โปสเตอร์,ม้าด่วนของเที่ยวเมล์,ผู้เดินทางอย่างรวดเร็ว,ม้าด่วนของเที่ยวเมล์,ผู้เดินทางอย่างรวดเร็ว

English-Thai: Nontri Dictionary
poster(n) ป้ายประกาศ,ใบโฆษณา,ป้ายโฆษณา,ประกาศแจ้งความ,ภาพโปสเตอร์

German-Thai: Longdo Dictionary
Plakat(n) |das, pl. Plakate| ใบประกาศ, ป้ายโฆษณา, ป้ายประกาศ,โปสเตอร์

French-Thai: Longdo Dictionary
affiche(n ) |f| รูปโฆษณาติดผนัง, โปสเตอร์ เช่น L'affiche de théâtre se découvre dans la rue, dans n'importe quel espace public, perdue dans une forêt de panneaux, pancartes, enseignes, publicités.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top