Search result for

โปน

(32 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โปน-, *โปน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โปน[V] protrude, See also: stick out, bulge out, Syn. ปูด, ปูดโปน, Ant. บุ๋ม, Example: ดวงตาของสัตว์ร้ายโปนออกมานอกเบ้า สีแดงราวกับเปลวเพลิง, Thai definition: นูนยื่นออกนอกแนวที่อยู่ตามปกติ
โปน[ADJ] protrusive, See also: bulgy, distended, enlarged, protuberant, Syn. ปูด, ปูดโปน, Ant. บุ๋ม, Example: แกมีดวงตาที่โปนออกมานอกเบ้า จมูกแบนใหญ่ ทำให้ใบหน้านั้นน่ากลัวอย่างบอกไม่ถูก, Thai definition: ที่นูนยื่นออกนอกแนวที่อยู่ตามปกติ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โปนว. นูนยื่นออกนอกแนวที่อยู่ตามปรกติ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's got a droopy eye, fat face, thick neck.เธอมีตาโปน หน้าอ้วน คอหนา Last Resort (2008)
Finish your pancakes, Al Capone.กินแพนเค้กให้หมด อัล คาโปน 2012 (2009)
Has anyone read Patti Lupone's new book?มีใครได้อ่านแพทติ ลูโปนเล่มใหม่แล้วบ้าง? The Substitute (2010)
The three of us are divas. Look at our idols:วิทนี่ย์ บาร์บรา แพทตี้ ลูโปน Silly Love Songs (2011)
Why not just use the portal array to transport yourselves out of the church?ทำไมไม่ใช้แค่กระบวนการโปนทอล เพื่อย้ายตัวคุณออกจากโบสถ์? Face Off (2011)
We're refueling the portal as quickly as we can, but for right now...เราเติมเชื้อเพลิงแก่โปนทอล เร็วเท่าที่จะเร็วได้ แต่สำหรับตอนนี้... Face Off (2011)
We got Al Capone on tax evasion.เราจับได้ว่า อัล คาโปน หนีภาษี Dentist of Detroit (2011)
Remind me of one of them troll dolls.นึกถึงตุ๊กตาหัวตั้งๆตาโปนๆเลย Chuck Versus the Bearded Bandit (2011)
I-I got to tell you, I mean, "Untouchables" is, like, one of my most favorite movies ever.นี่ๆ จะบอกให้นะ แบบ "เจ้าพ่ออัลคาโปน" เป็น แบบว่า หนังโปรดตลอดกาลเรื่องหนึ่งของฉัน Time After Time (2012)
Does... Does this mean that I'm an Untouchable now?หมายความว่าฉันเป็น อัลคาโปนแล้วใช่เปล่า Time After Time (2012)
Why do you think I went after Capone in the first place?คิดว่าทำไมตอนแรก ฉันถึงตามล่าคาโปนล่ะ Time After Time (2012)
Hey, Untouchable!เฮ้ อัลคาโปน Time After Time (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โปน[v.] (pōn) EN: protrude ; stick out ; bulge out ; sweel   FR: saillir ; dépasser
โปน[adj.] (pōn) EN: protrusive ; bulgy ; distended ; enlarged ; protuberant ; stalky ; bugging out   FR: protubérant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bulge(บัลจฺ) v. นูน,โปน,พอง,ถลน,เพิ่มขึ้น n. ส่วนที่นูน
gibbosity(ไจบอส'ซิที่) n. สภาพที่นูนทั้ง2ด้าน,การโปนออก
hyperthyrodismเกิดจาก thyroxin ถูกขัยออกมามากกว่าปกติ ทำให้อัตราการเผาผลาญอาหารมากทำให้เกิดโรค 2 อย่างคือ 1. exophthalamic goiter เป็นลักษณะคอหอยพอก ใจสั่นเหงื่อออกมาก ชีพจรเต้นเร็ว ตกใจง่าย นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย ตาโปนและถลน 2. adenomatous goiter with hyperthyroidism เป็นอาการที่เกิดขึ้นหลังจากต่อมธัยรอยด์โตแล้ว ทำให้เกิดอาการเหมือนชนิดแรก แต่ไม่ใคร่โปนมากนัก
lobster-eyed(ลอบ'สเทอไอดฺ) adj. ตาโปน
nodal(โนด'เดิล) adj. (เกี่ยวกับ) ปุ่ม,ปม,รอยโปน,ส่วนที่บวมหรือโน,ตาตุ่ม, See also: nodality n.
node(โนด) n. ปุ่ม,ปม,รอยโปน,ตา,ตุ่ม,จุด,จุดที่ลำบาก,สถานการณ์ที่ลำบาก., See also: nodical adj., Syn. knob
protuberance(โพรทู'เบอเรินซฺ) n. การยื่นออก,การโผล่ออก,การนูน,การโปน,ส่วนที่ยื่นออก,ส่วนที่นูน,โหนก,ปุ่ม., See also: protuberential adj., Syn. swelling,bump,bulge
walleyed(วอล'อายดฺ) adj. ตาถลน,ตาโปน

English-Thai: Nontri Dictionary
bulge(n) รอยนูน,รอยโป่ง,รอยโปน
bulge(vi) โป่ง,พอง,โปน,โน,ถลน
hump(vt) ทำให้นูนออก,ทำให้โปนออกมา,ทำให้เป็นปุ่ม
knob(n) ลูกบิด,ปุ่ม,ตุ่ม,ก้อน,รอยโปน,เขา
protrude(vi) ถลน,โปน,โผล่ออก
protrusion(n) การถลน,การโปน,โหนก,การแลบออก
tumour(n) การบวม,โรคเนื้องอก,เนื้อโปน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top