ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โบรมีน

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โบรมีน-, *โบรมีน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โบรมีน[N] bromine, Syn. ธาตุโบรมีน, Example: แบตเตอรี่ชนิดที่มีโบรมีนผสมอยู่จะมีขั้วอิเล็กโทรดข้างหนึ่งเป็นก๊าซและอีกข้างหนึ่งเป็นขั้วของตัวมันเอง, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 35 สัญลักษณ์ Br เป็นอโลหะ ลักษณะเป็นของเหลว สีแดงเข้ม ระเหยเป็นไอได้ง่าย มีกลิ่นฉุนจัด เป็นพิษ ระคายเยื่อจมูก เดือดที่ 58.8 ํ ซ. สารประกอบของโบรมีนใช้เป็นยาและใช้ในการถ่ายรูป, Notes: (อังกฤษ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โบรมีนน. ธาตุลำดับที่ ๓๕ สัญลักษณ์ Br เป็นอโลหะ ลักษณะเป็นของเหลว สีแดงเข้ม ระเหยเป็นไอได้ง่าย มีกลิ่นฉุนจัด เป็นพิษ ระคายเยื่อจมูก เดือดที่ ๕๘.๘ °ซ. สารประกอบของโบรมีนใช้เป็นยาและใช้ในการถ่ายรูป.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bromineโบรมีน,สาร;โบรมีน;สารละลายโบรมีน [การแพทย์]
Bromine Numberโบรมีนนัมเบอร์ [การแพทย์]
Bromine, Freeโบรมีนอิสระ [การแพทย์]
bromineโบรมีน, ธาตุในหมู่เฮโลเจนหรือหมู่ VII ของตารางธาตุ มีเลขอะตอม 35 สัญลักษณ์ Br เป็นของเหลวสีแดงเข้ม กลิ่นฉุนแสบจมูกและเป็นพิษ มีจุดเดือด 58.8oC ใช้ทำสารประกอบในการถ่ายรูปและทำยา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบรมีน[n.] (brōmīn) EN: bromine   FR: brome [m]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bromicadj. ประกอบด้วยโบรมีน
bromide(โบร'ไมดฺ) n. สารประกอบโบรมีน,คนที่น่าเบื่อหน่าย,คำที่พูดเรื่องซ้ำ ซาก, Syn. cliche
bromine(โบร'มีน) n. ธาตุแก๊สโบรมีน มีสัญลักษณ์Br
brominismn. ภาวะโรคที่เกิดจากการใช้โบรมีนมากเกินไป
bromismn. ภาวะโรคที่เกิดจากการใช้โบรมีนมากเกินไป

German-Thai: Longdo Dictionary
Brom(n uniq) |das, nur Sg.| โบรมีน ตัวย่อ Br เป็นธาตุทางเคมี เป็นของเหลวสีน้ำตาลแดง มีกลิ่นเฉพาะตัว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top