ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โบ

   
107 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โบ-, *โบ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - จีน (ZH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ขนมเปี๊ยะโบรานแต้เล่าจิ้นเส็งขนมเปี๊ยะโบรานแต้เล่าจิ้นเส็ง

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
โบ (n ) ก้น
โบระขี้เหร่

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
โบนันซ่า (uniq ) Bonanza

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
โบ้[โบ้ย] (vt slang ) การโยนงานหรือภาระหน้าที่ให้ผู้อื่นทำ ตัวอย่าง จู่ๆเขาก็โบ้ยงานมาให้ฉันทำ ทั้งๆที่มันไม่ใช่หน้าที่เลย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โบ[N] ribbon, See also: bow, Example: เธอกับน้องสาวช่วยกันทำโบเป็นแบบต่างๆ ประดับที่กล่องของขวัญทุกกล่อง, Count unit: อัน, Thai definition: เชือกหรือริบบิ้นทำเป็นห่วง 2 ห่วงคล้ายหูกระต่าย แล้วผูกไขว้กันเป็นเงื่อนกระทก, Notes: (อังกฤษ)
โบ[V] apply (plaster or cement) over a surface, See also: plaster, whitewash, Syn. ฉาบ, ทา, Example: เขาโบกปูนอุดรูในผนัง
โบ[V] wave, See also: shake, oscillate, flutter, fan, Syn. พัด, Example: ฝูงชนโบกธงรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, Thai definition: ทำให้เคลื่อนไหวไปมาอย่างโบกมือโบกธง
โบ[V] wave, See also: shake, oscillate, flutter, fan, Syn. พัด, Example: ฝูงชนโบกธงรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, Thai definition: ทำให้เคลื่อนไหวไปมาอย่างโบกมือโบกธง
โบ[V] wave, See also: shake, oscillate, flutter, fan, Syn. พัด, Example: ฝูงชนโบกธงรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, Thai definition: ทำให้เคลื่อนไหวไปมาอย่างโบกมือโบกธง
โบ[V] flog, See also: whip, lash, thrash, Syn. เฆี่ยน, เฆี่ยนตี, Example: ท่านขุนลงมือโบยผู้เป็นภรรยาด้วยตัวเอง เพราะแค้นใจที่เมียตัวเล่นชู้กับชายอื่น, Thai definition: เฆี่ยนตีด้วยหวาย
โบกี้[N] bogie, Example: พอรถจอดในสถานีเขาก็สั่งทหารราบที่อยู่โบกี้หลังติดกันให้รีบกระโดดลงยึดสถานี, Thai definition: ตู้รถโดยสารของรถไฟ, Notes: (อังกฤษ)
โบนัส[N] bonus, Syn. เงินพิเศษ, Example: ผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้โบนัสจากเราอย่างไม่มีหมกเม็ดเด็ดขาด, Thai definition: เงินที่ให้เป็นส่วนแบ่งพิเศษแก่ผู้ถือหุ้น, Notes: (อังกฤษ)
โบนัส[N] bonus, Syn. เงินพิเศษ, Example: ประเทศไทยกลายเป็นข่าวใหญ่โด่งดังไปทั่วโลก เมื่อเกิดม็อบพนักงานเรียกร้องโบนัส ซึ่งนำไปสู่เหตุการณ์จลาจล, Thai definition: เงินพิเศษที่รัฐวิสาหกิจ องค์การ บริษัท ห้างร้านเป็นต้นจ่ายให้เป็นบำเหน็จรางวัลแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ของตน นอกเหนือจากเงินเดือนค่าจ้าง, Notes: (อังกฤษ)
โบรอน[N] boron, Syn. ธาตุโบรอน, Example: สารเสริมการเจริญเติบโตสูตรชีวภาพ ใช้สารโปรตีนผสมผสานกับธาตุโบรรอนซึ่งเป็นธาตุอาหารรอง, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 5 สัญลักษณ์ B เป็นโลหะ ลักษณะเป็นผงละเอียดสีน้ำตาล หรือเป็นผลึกสีเหลือง หลอมละลายที่ 2300 ํ ซ. ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมผลิตเหล็กกล้า แก้ว, Notes: (อังกฤษ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โบน. เชือกหรือริบบิ้นทำเป็นห่วง ๒ ห่วงคล้ายหูกระต่ายแล้วผูกไขว้กันเป็นเงื่อนกระทก.
โบ้, โบว. เป็นรูลึกเข้าไป เช่น แผลลึกเป็นรูโบ้ สะดือโบ๋ ตาโบ๋.
โบก ๑ก. พัด, ทำให้เคลื่อนไหวไปมาอย่างโบกมือโบกธง.
โบก ๒ก. ทา, ฉาบ, เช่น โบกปูน, โบราณใช้ว่า บวก.
โบกขร-(โบกขะระ-) น. ใบบัว.
โบกขรณี(-ขะระนี, -ขอระนี) น. สระบัว เช่น ชื่อมุจลินท์สินธุสาโรชโบกขรณี (ม. ร่ายยาว มหาพน), บางทีเขียนเป็น โบษขรณี ก็มี เช่น ท้าวธก็จะยลสระสโรช อันชื่อโบษขรณี อันมีทรุมทํทุมแลไหล้ (ม. คำหลวง วนประเวศน์).
โบกขรพรรษ(-พัด) น. ฝนดุจนํ้าตกลงบนใบบัว, ฝนชนิดนี้ กล่าวไว้ว่า ใครอยากจะให้เปียก ก็เปียก ถ้าไม่อยากให้เปียก ก็ไม่เปียก เหมือนนํ้าตกลงบนใบบัว.
โบกมือก. ชูมือขึ้นแล้วกวักมือทำสัญญาณเรียก, ชูมือขึ้นแล้วส่ายมือไปมาทำสัญญาณทักทาย ลา หรือปฏิเสธ เป็นต้น.
โบโบก. โบกไปมา เช่น ธงโบโบย, เคลื่อนไปมา, พัดโชย เช่น ลมโบโบยมาหนาวใจ (เพลงพระราชนิพนธ์ ใกล้รุ่ง).
โบชุกน. ตำแหน่งแม่ทัพพม่า เช่น ให้มางจาชโร เปนโบชุกที่สอง ยกทัพรองไปตาม (ตะเลงพ่าย).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Beaux-Artsโบซาร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bonusโบนัส, เงินโบนัส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pale(o)-โบราณ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pale(o)-โบราณ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ancientโบราณ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
antiqueโบราณวัตถุ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ancient monumentโบราณสถาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
monument, ancientโบราณสถาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
historical monumentsโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bromoformโบรโมฟอร์ม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Boronโบรอน
ธาตุที่ใช้เป็นสารเจือชนิดพี อยู่ในหมู่ที่สามของตารางธาตุพิริออดิก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Antiquesโบราณวัตถุ [TU Subject Heading]
Antiquitiesโบราณวัตถุสถาน [TU Subject Heading]
Antiquities, Prehistoricโบราณวัตถุสถานสมัยก่อนประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Archaeologyโบราณคดี [TU Subject Heading]
Archaeology and historyโบราณคดีกับประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Boliviaโบลิเวีย [TU Subject Heading]
Boronโบรอน [TU Subject Heading]
Boron in plant nutritionโบรอนในโภชนาการพืช [TU Subject Heading]
Bowlingโบลิ่ง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're all old people with ancient sensibilities.มีแต่พวกตาแก่หัวโบราณทั้งนั้น Appeal (2017)
- It was Pablo.- เชียร์พาโบล CounterPunch (2017)
- Pablo, but he lost.- พาโบล แต่เขาแพ้ไปแล้ว CounterPunch (2017)
Are you serious? That's ancient.พูดจริงเหรอ โบราณไปนะนั่น The Mysterious Million Yen Women (2017)
They don't take the Super Bowl trophy as a joke.ไม่มีใครมองถ้วยซูเปอร์โบว์ล เป็นเรื่องขำขัน CounterPunch (2017)
You can't be one ounce, one quarter of an ounce over.(แบรด โบส) (โค้ชของปีเตอร์) จะเกินไปขีดเดียว หรือแค่น้อยกว่าขีดก็ไม่ได้ CounterPunch (2017)
WRAP THE POO AND PUT A BOW ON IT.(ห่ออึนั่นแล้วผูกโบว์ซะ)  ()
Now, don't worry, I'll make sure you get a nice finders bonus.ทีนี้ ไม่ต้องกังวลไปนะ ฉันจะทำให้นายได้โบนัสก้อนใหญ่แน่ ๆ Smell the Weakness (2017)
Given that you were kind enough to publish details of your sales performance, we've estimated that you currently owe us £50,000 in unpaid tax and fines.จนกระทั่งฉันเจอบทความโฆษณาตัวเอง แบบไร้ยางอายชิ้นนี้ วินเซนต์ คนนี้ใครกัน เธอพูดเรื่องอะไรอยู่ เลิกทำตัวเป็นร้อยโทโคลัมโบงี่เง่า The Widow Maker (2017)
How many men did your army kill taking Winterfell back from the Boltons?กี่คนที่ต้องตาย เพื่อยึกวินเทอร์เฟลกลับมาจากโบลตั่น Eastwatch (2017)
Welcome to Broke Jaw Ranch.ยินดีต้อนรับสู่ไร่โบรคจอว์ The New Frontier (2017)
Without the Vale, Ramsay Bolton would still hold this castle.ถ้าไม่มีวาล์ว แรมซีย์ โบลตันคงยังยึดที่นี่ไว้ได้ Dragonstone (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบ[n.] (bō) EN: ribbon ; bow   FR: ruban [m] ; noeud de ruban [m]
โบ[adj.] (bō) EN: pitted ; dented ; deep ; sunken   FR: creux ; enfoncé
โบ[v.] (bōk) EN: flourish ; wave ; flutter ; flap   FR: brandir ; flotter ; claquer au vent ; agiter ; balancer
โบ[v.] (bōk) EN: blow ; fan   FR: ventiler ; brasser l'air
โบ[v.] (bōk) EN: wave (the hand)   FR: faire signe de la main
โบ[v.] (bōk) EN: apply ; whitewash   FR: appliquer
โบกธง[v. exp.] (bōk thong) EN: wave a flag   FR: agiter un drapeau ; brandir un drapeau
โบกปูน[v. exp.] (bōk pūn) EN: apply cement (over a surface)   FR: appliquer du ciment (sur une surface)
โบกปูนขาว[v. exp.] (bōk pūnkhāo) FR: blanchir à la chaux ; chauler
โบกมือ[v. exp.] (bōkmeū) EN: wave the hand   FR: faire signe de la main

English-Thai: Longdo Dictionary
acrylamide(n name) เอคริลเอไมด์ เป็นสารประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีหมู่เอไมด์แทนที่หมู่ไฮดรอกซิลของกรดโพรพีโนอิก (propenoic acid) สารประกอบชนิดนี้เกิดได้จากการอบหรือทอดอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรท และจากการทดลองในสัตว์สารชนิดนี้สามารถทำให้ระบบประสาทกลางเป็นอัมพาตได้ อีกทั้งยังเป็นสารก่อมะเร็ง
with a grain of salt(phrase ) ด้วยความระมัดระวัง, ฟังหูไว้หู, เช่น You'd better take his words with a grain of salt. คุณควรจะฟังเขาด้วยความระมัดระวัง ฟังหูไว้หู มีที่มาจากในสมัยโบราณ เกลือเป็นส่วนผสมของยาแก้พิษ ซึ่งเชื่อกันว่าจะช่วยบรรเทาความรุนแรงของยาพิษที่เสพเข้าไปได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
age-old[ADJ] เก่าแก่, See also: โบราณ, ที่มีอายุเก่าแก่, Syn. ancient
ancient[ADJ] โบราณ, See also: เก่าแก่, โบราณกาล, อดีต, Syn. early, classical
antique[N] โบราณวัตถุ, See also: ของโบราณ, Syn. relic, artifact
archaeology[N] โบราณคดี, See also: โบราณคดีวิทยา, Syn. archeology
archaic[ADJ] โบราณ, Syn. ancient
archeology[N] โบราณคดี, See also: โบราณคดีวิทยา, Syn. archaeology
basilica[N] โบสถ์นิกายโรมันคาทอลิก
belt[VT] ฟาด (ไม่เป็นทางการ), See also: โบยด้วยเข็มขัด, ใช้เข็มขัดตี (หวด, โบย), Syn. slap, thump
bogie[N] ตู้รถไฟ, See also: โบกี้
bonus[N] เงินที่ได้พิเศษนอกเหนือจากเงินเดือน, See also: โบนัส, เงิน, รางวัลพิเศษ, รางวัลสมนาคุณ, Syn. gratuity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abbasid(แอ็บ' บะซิด) n. สมาชิกของราชวงศ์กาลิปส์ (caliphs) ในกรุงแบกแดดสมัยโบราณ
abbau(แอบ'โบ) ผลิตผลของการเผาผลาญ
abbey(แอบ' บี) n. (pl -beys) วัด, โบสถ์ใหญ่, เจ้าวัด, สำนักสงฆ์, พระทั้งหมดของวัด
abmho(แอบ' โบ) n., (pl. -mhos) หน่วยการนำไฟฟ้า (เซนติเมตร/กรัม/วินาที) ซึ่งมีค่าเท่า 109 mhos (เซนติเมตร/กรัม/วินาที)
abo(แอบ' โบ) n., (pl. abos) adj. คนป่า, คนถิ่นเดิม (aborigine)
abode 1(อะโบด') n. ที่พักอาศัย, Syn. home
abode 2(อะโบด') vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ abide, Syn. residence, dwelling
abraham(เอ' บราแฮม,- ฮัม) n. ผู้ก่อตั้งยิวโบราณเป็นบิดาของ Isaac, Syn. father of Isaac)
acappella(อะคาเพ็ล ละ) adj. แบบดนตรีในโบสถ์
acidosis(แอสซิโด' ซิส) ภาวะที่โลหิตมีปริมาณไบคาร์โบเนตมากกว่าปกติ -acidotic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
abbey(n) วัด,โบสถ์
ancient(adj) เก่าแก่,โบราณ
antediluvian(n) คนหัวโบราณ,คนหัวเก่า,คนคร่ำครึ,คนแก่
antiquarian(adj) เก่าแก่,โบราณ,เก่าลายคราม
antiquarian(n) นักสะสมโบราณวัตถุ
antiquary(n) นักสะสมโบราณวัตถุ,คนสะสมของเก่า
antiquated(adj) ล้าสมัย,เก่าแก่,โบราณ
antique(adj) เก่าลายคราม,เก่าแก่,พ้นสมัย,ล้าสมัย,โบราณ
antique(n) โบราณวัตถุ
antiquity(n) ยุคโบราณ,สมัยโบราณ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
教会[きょうかい, kyoukai] (n ) โบสถ์

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
振る[ふる, furu] Thai: โบEnglish: to wave

German-Thai: Longdo Dictionary
Kirche(n) |die, pl. Kirchen| โบสถ์ทางศาสนาคริสต์
Dukaten(n) |der, pl. Dukaten| เงินโบราณชนิดหนึ่ง ใช้กันในยุโรป
verschwimmen(vi) |verschwamm, ist veschwommen| ไม่ชัดเจน, ไม่แจ่มชัด เช่น 1° Deine Idee ist voll verschwommen! = ความคิดของคุณ ช่างไม่แน่ชัดเอาซะเลย 2° Mein Hausprojekt schwimmt immer noch. = โครงการบ้านของผมยังเลือนลางอยู่เลย 3°เช่น Eine Kirche verschwimmt vor meinen Augen. = ฉันเห็นโบสถ์เลือนลางอยู่ข้างหน้า
Brom(n uniq) |das, nur Sg.| โบรมีน ตัวย่อ Br เป็นธาตุทางเคมี เป็นของเหลวสีน้ำตาลแดง มีกลิ่นเฉพาะตัว
Spruch(n) |der, pl. Sprüche| คำขวัญ, คติพจน์, คำกล่าว, สุภาษิตโบราณ, See also: das Sprichwort

French-Thai: Longdo Dictionary
faire de l'auto-stopโบกรถให้หยุด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top