ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โทรภาพ

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โทรภาพ-, *โทรภาพ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โทรภาพ[N] facsimile, See also: reproduction, copy, fax, Syn. โทรสาร, แฟกซ์
โทรภาพ[N] radio photo, See also: telephoto, wire photo, radio photograph, radio facsimile, Thai definition: กรรมวิธีในการถอดแบบเอกสารตีพิมพ์หรือรูปภาพโดยทางคลื่นวิทยุหรือทางสาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โทรภาพน. โทรทัศน์
โทรภาพโทรสาร.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
facsimile (FAX)โทรภาพ, โทรสาร (แฟกซ์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
facsimile (FAX)โทรภาพ, โทรสาร (แฟกซ์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
teletextโทรภาพสาร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
teletextโทรภาพสาร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Facsimileโทรภาพ, ภาพหรือรูปที่ส่งมาทางไกล, กรรมวิธีในการถอดแบบเอกสารตีพิมพ์ หรือรูปภาพโดยทางคลื่นวิทยุ หรือทางสาย เช่นสายโทรศัพท์
Facsimile ออกเสียงตามพจนานุกรมอังกฤษว่า แฟ็ก-ซิม-อิ-ลี ปัจจุบันมักจะเขียนเป็น โทรสาร หรือทับศัพท์ แฟ็กซ์ ไม่ต้องใส่จุด (Fax) [เทคโนโลยีการศึกษา]
โทรภาพ, โทรสาร (แฟกซ์)โทรภาพ, โทรสาร (แฟกซ์) [คอมพิวเตอร์]
FAXแฟกซ์, โทรภาพ, โทรสาร (แฟกซ์) [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Facsimile transmissionโทรภาพ [TU Subject Heading]
phototelegraphโทรภาพ, ระบบการส่งรับภาพโดยใช้คลื่นวิทยุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The former vice president, Alvin Hammond, is clearly calling the shots as the new commander in chief.อดีตรองประธานาธิบดีอัลวินแฮมมอนด์ เห็นได้ชัดว่าโทรภาพเป็นผู้บัญชาการในหัวหน้า White House Down (2013)
Who do you want calling the shots in space?ที่คุณต้องการโทรภาพในพื้นที่ หรือไม่ Hidden Figures (2016)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
telephotograph[N] โทรภาพ, See also: ภาพจากการถ่ายทอด, ภาพที่เกิดจากการใช้เลนส์ถ่ายภาพในระยะไกล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
facsimile(แฟคซิม'มะลี) n. สำเนา,vt. อัดสำเนา,ถอดแบบ โทรสารโทรภาพใช้ตัวย่อว่า FAX เป็นระบบสื่อสารข้อมูล ที่เป็น เอกสารและภาพที่ส่งมาในรูปของสัญญาณไฟฟ้าผ่านสายโทรศัพท์ เครื่องรับ/ส่งแฟกซ์หรือโทรสารนั้น หมายถึง อุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายเครื่องโทรศัพท์ ใช้ส่งและรับข้อความหรือภาพ ผู้รับและผู้ส่งจะต้องใช้กระดาษเป็นสื่อ ปัจจุบัน เราอาจจะต่อสายแฟกซ์ผ่านโมเด็มเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ในกรณีเช่นนี้ จะเป็นการส่งหรือรับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เลย ไม่ต้องใช้กระดาษ คล้ายไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
telephotograph(เทลละโฟ'โทกราฟ) n. โทรภาพ,ภาพจากการถ่ายทอด,ภาพที่เกิดจากการใช้เลนส์ถ่ายภาพในระยะไกล

English-Thai: Nontri Dictionary
television(n) วิทยุโทรภาพ,โทรทัศน์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top