ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โต๊ะประชุม

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โต๊ะประชุม-, *โต๊ะประชุม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โต๊ะประชุม[N] conference table

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Some one drop these off at the convention this morning.มีบางคนวางไอ้นี่ไว้ ที่โต๊ะประชุมเมื่อเช้านี้ Go Go G-Boys (2006)
There is a folder in that briefcase on the conference table.มีแฟ้มในกระเป๋านั่น บนโต๊ะประชุม Deal or No Deal (2008)
President Taylor needed my help to bring the Russians back to the table.ประธานาธิบดีเทย์เลอร์ ต้องการความช่วยเหลือจากผม เพื่อดึงรัสเซียกลับมาโต๊ะประชุม Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
Hotch needs us at the round table.ฮอตช์ต้องการให้พวกเราไปที่โต๊ะประชุม Perennials (2012)
First off, let me express my appreciation to everyone seated at this table.อย่างแรก ให้ข้าได้แสดง ความยกย่องชมเชยของข้า ต่อทุกคนที่นั่งอยู่บนโต๊ะประชุมนี้ III. (2014)
And whether we can reach an agreement around this table is meaningless if we can't sell it to our men.และไม่ว่าพวกเราจะบรรลุผลสำเร็จเห็นพ้องต้องกัน หรืออย่างไร้ค่าบนโต๊ะประชุมนี้ก็ตาม หากพวกเราทำให้ลูกเรือของเราเชื่อถือไม่ได้ III. (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โต๊ะประชุม[n. exp.] (to prachum) EN: conference table   FR: table de réunion [f] ; table de conférence [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
board(บอร์ดฺ) {boarded,boarding,boards} n. ไม้กระดาน,แผ่นกระดาน,แผ่นกระดาษแข็ง,กระดานหมากรุก,ข้างเรือ,ค่าอาหาร,อาหาร,ที่พัก,โต๊ะประชุม,โต๊ะอาหาร,เวที,คณะกรรมการ,สภา,กลุ่มผู้บริหารของหน่วยงาน,แป้นสวิตช์ไฟฟ้าบนผลฝาผนัง,ขอบ,ข้าง vt. ใช้กระดานปู,บริการอาหาร,บริการ แผงวงจรแผงหมายถึง แผ่นพลาสติกที่มีการติดตั้งวงจรไฟฟ้าซึ่งใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แผงเหล่านี้จะทำหน้าที่ต่าง ๆ เช่น แผงวงจรเร่งความเร็ว (accelerator board) จะมีตัวประมวลผลที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลทีมีอยู่เดิม แผงวงจรภาพ (video board) แผงวงจรเสียง (sound board) ก็จะเป็นตัวเพิ่มภาพและเสียง เป็นต้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top