ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โต

   
126 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โต-, *โต*
Longdo Dictionary ภาษา อิตาลี (IT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
libretto[ละ-เบรต-โต] (n ) เนื้อร้องประกอบดนตรีที่ใช้ในอุปรากร, จุลอุปรากร, งานแสดงสวมหน้ากาก, ละครเพลง และบัลเลต์ คำว่าบทร้องบางครั้งอาจจะหมายถึงเนื้อของงานสำคัญทางศาสนาสำหรับงานเช่นมิสซา, บทสรรเสริญผู้เสียชีวิต (requiem) หรือเพลงศาสนา (cantata) (Wikipedia.org)
See also: R. opera, cantata, requiem
pentimento[เพ็นติเม้นโต] (n ) พหูพจน์ pentimenti - การเปลี่ยนแปลงงานจิตรกรรมที่ทำโดยจิตรกรที่ทิ้งร่องรอยให้เห็นว่าจิตรกรเปลี่ยนใจในการวางรูปแบบระหว่างการเขียนภาพ (wikipedia.org)

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
โต๊ะจีนชัยมาลา[Chaiyala Chinese Table] Chaiyala Chinese Table

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
โต๊ะพาน[โต๊ะ-พาน] ภาชนะมีเชิงสูงคล้ายกับพาน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โต[V] be big, See also: be large, be huge, Syn. ใหญ่, Ant. เล็ก, Example: ปลาช่อนตัวที่เห็นที่เสียมราฐนั้นมันโตกว่า ขา ของนักข่าวสาวช่อง 5, Thai definition: มีขนาดใหญ่กว่าเมื่อเทียบกัน
โต[V] grow up, See also: grow, develop, Syn. เจริญ, เติบโต, Example: เมื่อเล็กๆ เด็กจะถูกกล่อมเกลาจากพ่อแม่ เมื่อโตขึ้นมาก็มีครูเพื่อน และเมื่อโตมากๆ ก็มีทีวีและหนังสือพิมพ์และอื่นๆ
โต[N] kind of chopping knife, Syn. อีโต้, Example: ผมชำเลืองมองแม่ครัวสาวเห็นกำลังนั่งลับอีโต้ พลิกตำราหาลู่ทางอย่างขะมักเขม้น, Count unit: เล่ม, Thai definition: มีดชนิดหนึ่ง สันหนา หัวโต
โต[V] buffet, See also: counter, Syn. ต้าน, ทวน, สวน, Example: วัดริมหาด ตั้งตระหง่านอยู่ริมทะเล โต้คลื่นลมมาเป็นเวลากว่า 1 พันปี
โตนด[N] palmyra, Syn. ตาลโตนด, Example: ชาวบ้านในตำบลนั้นมีอาชีพหลักในการทำน้ำตาลโตนด, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่ง ใบใหญ่ ดอกเพศผู้และเพศเมียแยกกันอยู่คนละต้น ตาลตัวผู้ออกดอกเป็นงวงคล้ายมะพร้าว ไม่มีผล ตาลตัวเมียออกดอกเป็นช่อเดี่ยวๆ ผลใหญ่เป็นทะลาย
โตมร[N] lance, See also: javelin, Syn. หอกซัด, Thai definition: อาวุธสำหรับซัด, สามง่ามที่มีปลอกเป็นใบโพสวมอยู่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โตรก[N] deep crevices, Syn. โตรกไตร, โตรกผา, โกรก, โกรกไกร, Example: แก้วชะโงกเข้าไปในโตรกบนตลิ่งสูงชันแล้วหันมากวักมือเรียกพรรคพวกที่รออยู่, Thai definition: ช่องลึกของเขา
โต้ง[N] big cock, Example: ไอ้โต้งโก่งคอขันดังกังวานทั่วหุบเขา ด้วยหลงเวลา, Count unit: ตัว, Thai definition: ไก่อู ไก่ตะเภาตัวผู้ขนาดใหญ่ หรือเอี่ยวพญาของไพ่ตองไทย
โต้ง[ADJ] big, See also: overgrown, Syn. ใหญ่, เบิ้ม, Ant. จิ๋ว, เล็ก, เจียด, Thai definition: โตใหญ่ในพวก
โต้งๆ[ADV] clearly, See also: vividly, obviously, Syn. ชัดๆ, จะๆ, ชัดแจ้ง, Example: เขาเห็นโต้งๆ ว่าเธอทำผิด, Thai definition: อย่างชัดๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โตน. สิงโต.
โต้ ๑น. ชื่อมีดชนิดหนึ่ง สันหนา หัวโต, อีโต้ ก็เรียก.
โตว. ใหญ่, มีขนาดไม่เล็ก, เช่น เขาสวมเสื้อตัวโต, มีขนาดใหญ่กว่าเมื่อเทียบกัน เช่น มะพร้าวโตกว่ามะไฟ มะเขือเทศโตกว่ามะเขือพวง, โดยปริยายเมื่อใช้ประกอบกับคำอื่นบางคำหมายความว่า อวดอ้างความเป็นใหญ่เป็นโต เช่น คุยโต อวดโต วางโต.
โตก. เจริญขึ้น, มักใช้เข้าคู่กับคำ เติบ เป็น เติบโต.
โต้ ๒ก. ต้าน เช่น โต้คลื่น โต้ลม, ตอบกลับไป เช่น เขาตีลูกเทนนิสมา ก็ตีโต้กลับไป.
โตน. ภาชนะทำด้วยไม้กลึง ไม้ไผ่สาน หวาย หรืออย่างเครื่องเขิน ส่วนบนลักษณะคล้ายถาด ส่วนล่างเป็นตีนลักษณะเป็นวงแหวนมีขนาดเล็กกว่าถาดส่วนบน โดยมีซี่ไม้ลูกมะหวดประมาณ ๖ ซี่ปักที่ตีนค้ำถาดไว้ ใช้สำหรับใส่อาหารเป็นต้น, ขันโตก หรือ สะโตก ก็ว่า, ลักษณนามว่า ใบ หรือ ลูก
โตภาชนะมีเชิงสูงรูปคล้ายพาน มีพื้นตื้นสำหรับวางหรือใส่สิ่งของ มักทำด้วยโลหะ เช่น เงิน ทองคำ ทองเหลือง, โต๊ะ ก็ว่า, ลักษณนามว่า ใบ หรือ ลูก.
โต้คารมก. แสดงคารมตอบกันไปมา.
โต่งน. ที่สุดของสิ่งที่เป็นแถวเป็นแนว เช่น ปลายโต่ง ท้ายโต่ง สุดโต่ง
โต่งท่อนไม้ที่ผูกติดอยู่บนแพสุดท้าย สำหรับต๋งกับหลักบนริมฝั่งเพื่อยึดแพไม่ให้น้ำพัดลอยไป.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
brachygenesisโตข้ามขั้นตอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tachygenesisโตเกินอายุ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
reactโต้, แสดงปฏิกิริยา, ร่วมปฏิกิริยา, ทำปฏิกิริยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
refuteโต้แย้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rebutโต้แย้ง, หักล้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
control consoleโต๊ะชุดควบคุม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
tea tableโต๊ะน้ำชา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
secretaryโต๊ะเขียนหนังสือส่วนตัว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dressing tableโต๊ะเครื่องแป้ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Debates and debatingโต้วาทีและการโต้วาที [TU Subject Heading]
Muslim teachersโต๊ะครู [TU Subject Heading]
Tableโต๊ะอาหาร [TU Subject Heading]
Tablesโต๊ะ [TU Subject Heading]
Tokyo (Japan)โตเกียว (ญี่ปุ่น) [TU Subject Heading]
Aerobes-Zovergrowthโตได้เร็วกว่าพวกแอนแอโรบส์ [การแพทย์]
Beds, Fractureโต๊ะสำหรับเข้าเฝือก [การแพทย์]
Bloomer, Lateโตเร็วระยะหลัง [การแพทย์]
Double Timeโตขึ้นเท่าตัว [การแพทย์]
Dressing Carts, Mobileโต๊ะทำแผลชนิดเคลื่อนที่ได้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why are you doing this, Hitomi?เธอทำอย่างนี้ทำไม ฮิโตมิจัง Emotions (2017)
Hitomi, in the invitation, it said someone might lose their life, right?ฮิโตมิจัง ในจดหมายเชิญเขียนไว้ว่า ชีวิตใครบางคนอาจจะพบจุดจบได้ Emotions (2017)
Hitomi.ฮิโตมิจัง Emotions (2017)
It hurts, Hitomi.ทำอะไรน่ะ ฮิโตมิ Emotions (2017)
Are you okay with that, Hitomi?จะปล่อยไว้แบบนี้เหรอครับ คุณฮิโตมิ Emotions (2017)
And Hitomi Tsukamoto?กับสึกาโมโตะ ฮิโตมิล่ะ Confrontation (2017)
Hitomi Tsukamoto's true identity.ตัวจริงของสึกาโมโตะ ฮิโตมิ คือใครสินะ Confrontation (2017)
They received invitations to come to my house from an unknown source.(สึกาโมโตะ ฮิโตมิ 26 ปี) พวกเธอได้รับจดหมายเชิญไม่รู้ที่มา ให้มาอาศัยอยู่ที่บ้านผม Confrontation (2017)
We have made reservations at 7:00 p.m. today.พวกเราจองโต๊ะไว้วันนี้เวลาหนึ่งทุ่ม Ready (2017)
Hitomi Tsukamoto.สึกาโมโตะ ฮิโตมิ Emotions (2017)
Have you told Mr. Michima or Hitomi that you dropped out of high school?แล้วบอกคุณมิชิมะหรือฮิโตมิหรือยัง ว่าเธอลาออกจากโรงเรียนแล้ว Emotions (2017)
They gathered there after receiving invitations from an unknown source.(สึกาโมโตะ ฮิโตมิ 26 ปี) พวกเธอได้รับจดหมายเชิญไม่รู้ที่มา ให้มาอาศัยอยู่ที่บ้านผม (สึซึมุระ มิโดริ อายุ 17 ปี) Emotions (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โต[v.] (tō) EN: grow ; grow up ; develop   FR: grandir ; être grand
โต[adj.] (tō) EN: big ; large ; great ; vast ; huge ; bulging   FR: grand ; gros ; vaste
โต[v.] (tō) EN: argue ; refute ; contradict ; dispute ; oopose ; back ; contend ; counter ; reply   FR: résister ; riposter ; répliquer ; réfuter ; s'opposer
โต้กลับ[v.] (tō klap) EN: respond ; react   
โต้กลับ[v.] (tō klap) EN: counterattack ; retaliate ; dismiss   
โตขึ้น[v.] (tōkheun) EN: grow up   FR: grandir ; grossir
โตขึ้น[X] (tōkheun) FR: quand je serai grand
โตขึ้น[X] (tō kheun) EN: bigger ; betting bigger ; enlarging ; growing up   
โต้ตอบ[v.] (tōtøp) EN: correspond to ; be the same as   
โต้ตอบ[v.] (tōtøp) EN: answer ; retort ; discuss ; argue   FR: répliquer ; rétorquer

English-Thai: Longdo Dictionary
wet cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้สารอิเล็กโตรไลท์ที่เป็นของเหลว เช่น แบตเตอรี่รถยนต์, dry cell
primogeniture(n) สถานะการเป็นลูกคนโต, สิทธิที่จะได้รับมรดกจากพ่อแม่ของลูกคนโต
dissemination(n) การเปิดประเด็นเพื่อการถกเถียงและโต้แย้งอย่างกว้างขวาง
stonefly(n name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect) , R. plecoptera
arbitration(n) อนุญาโตตุลาการ
radicalism(n) ลัทธิสุดโต่ง
mineral oil(n phrase) ขี้ผึ้งหรือแวกซ์เหลวที่เหลือจากการกลั่นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
enlarged heart(n) อาการหัวใจโต เช่น An enlarged heart isn'ta condition in itself, but a symptom of an underlying disorder that is causing the heart to work harder than normal., R. cardiomegaly
cobbled street(n) ถนนที่ถูกปูเรียงด้วยหินก้อนโตๆมักพบเห็นได้ตามเมืองเก่าๆในยุโรปแสดงถึงความเจริญของเมืองนั้น เช่น A cobbled street in a historic city of Lincoln, England.; Pedestrians make their way down a cobbled street in this high-speed clip, with cars buzzing by.
lactose intolerant(adj) แพ้นม ซึ่งเกิดจากการที่ร่างกายไม่สามารถย่อยน้ำตาลแล็กโตสซึ่งมาจากอาหารประเภทนม เช่น If the blood glucose level does not rise, that means that the lactose is not being broken down into simple sugars, and the patient is lactose intolerant., R. lactose intolerance, lactose maldigestion

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adult[ADJ] เป็นผู้ใหญ่, See also: โตเต็มที่, โตเต็มวัย, Syn. mature, grown, developed
altar[N] แท่นบูชา, See also: โต๊ะหมู่บูชา, ที่บูชา
answer[VT] โต้ตอบ
answer[VI] โต้ตอบ
argue[VI] โต้เถียง, See also: โต้แย้ง, เถียง, Syn. quarrel, dispute
answer back[PHRV] เถียงกลับ, See also: โต้กลับ, ย้อนกลับ
argue about[PHRV] โต้เถียงเรื่อง, See also: เถียงกันเรื่อง, ทุ่มเถียงเรื่อง
argue out[PHRV] โต้เถียงเรื่อง, See also: ถกเถียงเรื่อง
bench[N] โต๊ะทำงาน
bicker[VI] โต้เถียง, Syn. squabble

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aberrant goiterต่อมธัยรอยด์โต
acromegaly(แอคโรเมก' กาลี) n. การที่ส่วนปลายของโครงกระดูกคือ จมูก ขากรรไกร นิ้วมือนิ้วเท้าโตเกินปกติ, เนื่องจากต่อม pituitary gland หลังฮอร์โมนมากเกินไป
aden(อาด' เดน, แอด' เดน) ชื่อเนื้อเยื่อน้ำเหลืองที่บวมโตในลำคอส่วนบน (a seaport in Yemen)
adeniaต่อมน้ำเหลืองโตผิดปกติ
adenoids(แอด' ดินอยด์) n. ชื่อเนื้อเยื่อน้ำเหลืองที่บวมโตในลำคอส่วนบน
adult(อะดัลทฺ' , แอด' ดัลทฺ) adj.,n. ผู้ใหญ่,โตแล้ว, เป็นรูปเป็นร่าง, คนที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว, สัตว์หรือพืชที่โตเต็มที่. -adulthood n., -adultness n., Syn. mature)
airing(แอ' ริง) n. การตาก,การสนทนาโต้แย้ง (ข้อ คิดเห็น,ข้อเสนอ) ,การเดินหรือขับรถในที่โล่งแจ้ง
alkaloid(แอล' คะลอยดฺ) chem. อินทรียสารประกอบชนิดหนึ่งที่มีไนโตรเจน มักพบในพืชและหลายชนิดมีประโยชน์ในทางยา-adj. มีความเป็นด่าง -alkaloidal adj.
allies(แอล' ไลซ, อะไลซ') n. พหูพจน์ของ ally, พันธมิตร -Allies ชาติพันธมิตร,สมาชิกสนธิสัญญานาโต้ (NATO)
allometry(อะลิม' มิทรี) n. การเจริญเติบโตของส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิตที่สัมพันธ์กับการเจริญเติบโตทั้งหมดหรือบางส่วนของสิ่งมีชีวิตนั้น, การวัดหรือสึกษาการเจริญเติบโตแบบนี้., Syn. alloimetry -allometric, alloiometric adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
accrete(vi,vt) โต,ขยาย,งอก,เพิ่มขึ้น,เกาะ,จับ,พอก
argue(vi,vt) โต้แย้ง,เถียง,ถกเถียง,โต้เถียง,โต้คารม
argument(n) การโต้แย้ง,การโต้เถียง,การโต้คารม,การถกเถียง
argumentative(adj) ชอบโต้แย้ง,ชอบโต้เถียง,ชอบเถียง,ชอบขัดแย้ง
bandy(vt) ส่งไปส่งมา,โต้ตอบ
bicker(n) การทะเลาะวิวาท,การโต้เถียง
bicker(vi) ทะเลาะวิวาท,โต้เถียง
bug(n) แมลงปีกแข็ง,คนใหญ่คนโต,ความบกพร่อง,เครื่องดักฟัง,ผี,ปีศาจ
bulk(n) กองโต,ส่วนสำคัญ,ความหนา
bulky(adj) ใหญ่,โต,หนา,เทอะทะ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chabudai[ชาบูได] (n ) โต๊ะกินข้าวแบบนั่งกับพื้น
Image:
chabudai[ชาบูได] (n ) โต๊ะกินข้าวแบบนั่งกับพื้นของญี่ปุ่น
Image:
table (n ) โต๊ะ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
受付[うけつけ, uketsuke] (n) โต๊ะประชาสัมพันธ์, เคาว์เตอร์ต้อนรับ
[つくえ, tsukue] (n) โต๊ะ
食卓[しょくたく, shokutaku] (n) โต๊ะอาหาร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
争い[あらそい, arasoi] โต้เถียง,ขัดแย้ง,โต้แย้ง,ทะเลาะ
[つくえ, tsukue, tsukue , tsukue] (n ) โต๊ะเรียน, โต๊ะทำงาน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
争う[あらそう, arasou] Thai: โต้เถียง English: to dispute
東京[とうきょう, toukyou] Thai: โตเกียว(เมืองหลวงปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่น) English: Tokyo (pl)

German-Thai: Longdo Dictionary
immer(adv) สม่ำเสมอ, ประจำ เช่น Sein Schreibtisch ist immer in Ordnung. โต๊ะทำงานของเขาเป็นระเบียบเสมอ
Schreibtisch(n) |der, pl. Schreibtische| โต๊ะเขียนหนังสือ, โต๊ะทำงาน
Tisch(n) |der, pl. Tische| โต๊ะ
Esstisch(n) |der, pl. Esstische| โต๊ะกินข้าว, โต๊ะอาหาร
Klapptisch(n) |der, pl. Klapptische| โต๊ะที่พับได้
riesig(adj) ใหญ่โต มโหฬาร
Primogenitur(n) |die| การเป็นลูกคนโต, See also: das Erstgeburtsrecht
Erstgeburtsrecht(n) |das| สิทธิของการเป็นลูกคนโต
malen(vt) |malte, hat gemalt| วาดรูป, วาดภาพ (สังเกต: กรรมตรงของกิริยา malen เป็นภาพที่วาด) เช่น Kannst du mal einen Hund auf den Tisch malen? เธอช่วยวาดรูปสุนัขลงบนโตะหน่อยได้ไหม, See also: bemalen
bemalen(vt) |bemalte, hat bemalt| วาดภาพ, วาดรูป (สังเกต: กรรมตรงของกิริยา bemalen เป็นวัตถุที่ถูกวาดลงบน) เช่น Kannst du mal den Tisch mit einem Hund bemalen? เธอช่วยวาดรูปสุนัขลงบนโตะหน่อยได้ไหม, See also: malen

French-Thai: Longdo Dictionary
en train de (+ verbe)(phrase) กำลังกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ เช่น Otto est en train de regarder une jolie fille. = อ๊อตโต้กำลังมองสาวสวยคนหนึ่งอยู่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top