ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โง่เง่าเต่าตุ่น

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โง่เง่าเต่าตุ่น-, *โง่เง่าเต่าตุ่น*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โง่เง่าเต่าตุ่นว. โง่ที่สุด เช่น เพราะโง่เง่าเต่าตุ่นพ่อคุณเอ๋ย ผู้ใดเลยจะประสงค์จำนงหมาย (นิ. ทวาราวดี).

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's PARK Mu-soon, bitch!เขาชื่อปาร์คมุนซูไง อีโง่เง่าเต่าตุ่นเอ๊ย Spygirl (2004)
Some might call this a 'fustercluck', but on the Upper East Side, we call it Sunday afternoon.นี่อาจจะเป็นเรื่องโง่เง่าเต่าตุ่น แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ช่าง คนที่นี่เค้าเรียกว่า บ่ายวันอาทิตย์ The Wild Brunch (2007)
Listen, you insignificant little puke...นี่ ไอ้โง่เง่าเต่าตุ่น ปัญญาอ่อน... Chuck Versus the Sensei (2008)
Just to show you you're being an asshole.มันก็แค่เป็นการส่อให้เห็นว่า นายมันโง่เง่าเต่าตุ่นแค่ไหน Better Call Saul (2009)
God, Brittany, why are you so stupid?โธ่ บริททานี่? ทำไมเธอโง่เง่าเต่าตุ่นขนาดนี้นะ! Rumours (2011)
And let these good people practice their constitutional right to be fuckin' idiots.ปล่อยให้คนดีๆพวกนี้เตรียมตัว เป็นไอ้พวกโง่เง่าเต่าตุ่นไป You Smell Like Dinner (2011)
Hey, now.ปล่อยให้คนดีๆพวกนี้เตรียมตัว เป็นไอ้พวกโง่เง่าเต่าตุ่นไป You Smell Like Dinner (2011)
I feel silly.ฉันรู้สึกโง่เง่าเต่าตุ่น Pilot (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top