ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โครงกระดูก

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โครงกระดูก-, *โครงกระดูก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โครงกระดูก[N] skeleton, See also: anatomical structure, complex body part, bodily structure, body structure, Syn. กระดูก, Example: เสือกินกวางจนเหลือแต่โครงกระดูก, Count unit: โครง, Thai definition: กระดูกร่างกายที่ทำให้มีรูปร่างอยู่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
skeleton, axialโครงกระดูกแกน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
axial skeletonโครงกระดูกแกน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
skeleton, appendicularโครงกระดูกแขนขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
appendicular skeletonโครงกระดูกแขนขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Skeletonโครงกระดูก [TU Subject Heading]
endoskeletonโครงร่างแข็งภายใน, โครงกระดูกภายในร่างกาย เป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อและเอ็น ช่วยในการทรงตัว การเคลื่อนไหวและป้องกันอวัยวะภายในที่สำคัญด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
By the way, what do you do with old bones? Bury them?เเล้วนายจะทํายังไงกับ โครงกระดูกเก่าพวกนั้นล่ะเอาไปฝังรึ Rebecca (1940)
And one was in the water, his trousers rolled up, measuring the skeleton... ... preparing to take off the head and the bill.กางเกงรีดขึ้นวัด โครงกระดูกที่มีความยาวของ เส้น เตรียมที่จะปิดหัวและการเรียก เก็บเงิน The Old Man and the Sea (1958)
I was probing to determining muscle tone and skeletal girth. it's a new technique!ผมกำลังวัดแนวกล้ามเนื้อ และโครงกระดูก มันเป็นเทคนิคใหม่ Spies Like Us (1985)
Skeleton Jack might catch you in the backแจ๊ค โครงกระดูก จะจับหลังเธอเอาไว้ The Nightmare Before Christmas (1993)
Nice work, Bone Daddy.แจ๋วมาก พ่อโครงกระดูก The Nightmare Before Christmas (1993)
Inside of these bonesข้างในโครงกระดูกพวกนี้ The Nightmare Before Christmas (1993)
That the Pumpkin King with the skeleton grinว่าราชาฟัทอง / ผู้ยิ้มแย้มด้วยโครงกระดูก The Nightmare Before Christmas (1993)
Place in my bonesช่องว่างในโครงกระดูกของฉัน The Nightmare Before Christmas (1993)
Police. I know. I know.ตำรวจครับ ครับ ครับ โครงกระดูกงั้นเหรอ เย็นไว้ครับ The Nightmare Before Christmas (1993)
Tell me I won't be Just another skull under the ahu. Tell me you won't be making fishhooks from my thighbones.ตายรึบอกซิว่าข้าจะไม่เป็นโครงกระดูกฝังไว้ในดิน บอกซิว่าเจ้าจะไม่เอากระดูกข้าไปทำเบ็ด Rapa Nui (1994)
Slimy things in the dark, people go mad... they turn into monsters.มีโครงกระดูกเดินได้ คนก็พากันบ้า ทำตัวหยั่งกับสัตว์ประหลาด In the Mouth of Madness (1994)
A skellington?โครงกระดูกJames and the Giant Peach (1996)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โครงกระดูก[n.] (khrōngkradūk) EN: skeleton ; anatomical structure ; complex body part ; bodily structure ; body structure   FR: squelette [m] ; ossature [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Peking Man[N] โครงกระดูกมนุษย์ปักกิ่งในยุคดึกดำบรรพ์, See also: มีชีวิตอยู่ในช่วง 400, 000 ถึง 500, 000 ปีมาแล้ว, Syn. Pithecanthropus, Australopithecus
ribcage[N] โครงกระดูก
skeleton[N] โครงกระดูก, See also: โครงตึก, โครงสร้าง, Syn. skeletal frame, exoskeleton

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acromegaly(แอคโรเมก' กาลี) n. การที่ส่วนปลายของโครงกระดูกคือ จมูก ขากรรไกร นิ้วมือนิ้วเท้าโตเกินปกติ, เนื่องจากต่อม pituitary gland หลังฮอร์โมนมากเกินไป
acropathyโรคของส่วนปลายโครงกระดูก
anatomy(อะแนท' โทมี) n. กายวิภาควิทยา, แบบจำลองสิ่งมีชีวิตเพื่อใช้ศึกษาด้านกายวิภาควิทยา, โครงกระดูก, การตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียด
atomy(แอท'ทัมมี) n. อะตอม, ปรมาณู, ละออง, คนแคระ, โครงกระดูก, กระดูกใต้รักแร้
axial skeletonโครงกระดูกของศีรษะและลำตัว
cage(เคจฺ) {caged,caging,cages} n. กรง,กรงนก,คุก,ที่คุมขัง,ที่กักขัง,โครง,โครงกระดูก,โครงเหล็กค้ำปืน vt. ใส่ในกรง
compages(คัม'เพจีซ) n. ส่วนประกอบ,โครงกระดูก,องค์ประกอบของส่วนผสม
orthopaedics(ออร์ธะพี'ดิคซฺ) n. ออร์โธพีดิกส์,การแพทย์ที่เกี่ยวกับการแก้ไข รักษาหน้าที่และสภาพของระบบโครงกระดูก ข้อต่อ และโครงสร้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง., Syn. orthopedy,orthopaedy
orthopedics(ออร์ธะพี'ดิคซฺ) n. ออร์โธพีดิกส์,การแพทย์ที่เกี่ยวกับการแก้ไข รักษาหน้าที่และสภาพของระบบโครงกระดูก ข้อต่อ และโครงสร้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง., Syn. orthopedy,orthopaedy
scaffold(สแคฟ'โฟลดฺ) n.,vt. (จัดให้มี) นั่งร้าน,วัสดุที่ใช้ทำนั่งร้านในการก่อสร้าง,ยกพื้นสำหรับแขวนคอนักโทษ,โครงยกพื้นสำหรับแขวนคอนักโทษ,ตะแลงแกง,โครงยกพื้น,โครงกระดูก., Syn. platform

English-Thai: Nontri Dictionary
bone(n) กระดูก,อัฐิ,โครงกระดูก,ก้าง
skeletal(adj) เกี่ยวกับโครงร่าง,เกี่ยวกับโครงกระดูก
skeleton(n) โครงร่าง,โครงกระดูก,ซี่โครง,โครง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top