ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โคตรภู

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โคตรภู-, *โคตรภู*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โคตรภู(โคดตฺระพู) น. บุคคลผู้ตั้งอยู่ในญาณซึ่งเป็นลำดับอริยมรรค, พระสงฆ์ที่ไม่เคร่งครัดในศาสนา มีขนบธรรมเนียมห่างจากธรรมวินัย แต่ยังถือตนว่าเป็นภิกษุสงฆ์อยู่ เรียกว่า โคตรภูสงฆ์.
โคตรภูญาณ(โคดตฺระพูยาน) น. ปัญญาที่อยู่ในลำดับอริยมรรค.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am a God-fearing Englishman, and I'm goddamn proud of it!ผมเป็นคนอังกฤษที่เกรงกลัวพระเจ้า, โคตรภูมิใจเลย! V for Vendetta (2005)
The giant ash cloud created by this super-volcano will first envelop Vegas and then St. Louis and then Chicago and then, at long last Washington, D.C. will have its lights go out!หมอกเถ้าถ่านมหึมา ถูกสร้างขึ้นโดยโคตรภูเขาไฟ จะเข้าปกคลุมเวกัสเป็นแห่งแรก 2012 (2009)
I'm so damn proud of you, honey.ฉันโคตรภูมิใจเธอจริง ๆ Deadfall (2012)
Yeah, I'm proud as hell.ใช่ ผมโคตรภูมิใจในตัวเธอเลย Give Me the Blame (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top