ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โขดง

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โขดง-, *โขดง*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา โขดง มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *โขดง*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โขดง[N] mast, Syn. กระโดง, ใบเรือ, Example: เขาสั่งให้ชักโขดงขึ้นรับลมเต็มที่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โขดง(ขะโดง) น. กระโดง, ใบเรือ.
โซงโขดง(-ขะโดง) น. ทรงผมของหญิงไทยสมัยโบราณ ซึ่งรวบเข้าไปเกล้าไว้บนขม่อมเป็นห่วงยาว ๆ โดยมากมีเกี้ยวหรือพวงมาลัยสวม, โองโขดง ก็ว่า.
โองโขดง(-ขะโดง) น. ทรงผมของหญิงไทยสมัยโบราณ ซึ่งรวบขึ้นไปเกล้าไว้บนขม่อมเป็นห่วงยาว ๆ โดยมากมีเกี้ยวหรือพวงมาลัยสวม, โซงโขดง ก็ว่า.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top