Search result for

แอปเปิล

(25 entries)
(0.0051 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แอปเปิล-, *แอปเปิล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แอปเปิล[N] apple

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Apple II (Computer)แอปเปิลทู (คอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Fruit? Strawberries, plums, apples?-ผลไม้มั้ย สตรอเบอรี่ พลัม แอปเปิล Body of Lies (2008)
- Pineapple Express.- ไพน์แอปเปิล เอกซ์เพรส Pineapple Express (2008)
- Pineapple Express.- ไพน์แอปเปิล เอกซ์เพรส Pineapple Express (2008)
Makes you 10 times more higher... than the cross Weed and the Pineapple Express.ทำให้นายขึ้นสวรรค์ได้สิบเท่า มากกว่ากัญชากับ ไพน์แอปเปิล เอกซ์เพรส Pineapple Express (2008)
He ain't getting any of that Pineapple Express.เขาจะไม่ได้แอ้ม ไพน์แอปเปิล เอกซ์เพรส Pineapple Express (2008)
Pineapple Express.ไพน์แอปเปิล เอกซ์เพรส Pineapple Express (2008)
No. He could find the roach and say, "It's Pineapple Express.เขาจะเจอก้นกัญชาแล้วพูดว่า "นี่ไพน์แอปเปิล เอกซ์เพรส Pineapple Express (2008)
How could he connect the Pineapple Express weed to you?เขาจะเชื่อมโยงกัญชา ไพน์แอปเปิล เอกซ์เพรสกับนายได้ไง Pineapple Express (2008)
"Did you sell the Pineapple Express to anyone?""นายขายไพน์แอปเปิล เอกซ์เพรสให้ใครรึเปล่า" Pineapple Express (2008)
You know that Pineapple Express stuff you gave me?จำไพน์แอปเปิล เอกซ์เพรส ที่นายให้ฉันได้มั้ย Pineapple Express (2008)
Okay, has anyone called asking about Saul or the Pineapple Express?มีใครโทรมาถามเรื่องโซล หรือไพน์แอปเปิล เอกซ์เพรสมั้ย Pineapple Express (2008)
It's Pineapple Express. Get your ass up.นี่มันไพน์แอปเปิล เอกซ์เพรส เบิ่งตูดนายดูซะ Pineapple Express (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอปเปิล[n.] (aeppoēn) EN: apple   FR: pomme [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
altair(แอล' แทร) 1. ชื่อดาวขนาดใหญ่ในกลุ่มดาว Aquilla (a fires-magnitude star) 2. เป็นยี่ห้อของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ หรือพีซี (personal computer) รุ่นแรก ๆ ยี่ห้อหนึ่ง โด่งดังมาก่อนเครื่องยี่ห้อแอปเปิล (Apple) หรือ ไอบีเอ็ม (IBM)
apple(แอพ'เพิล) n. แอปเปิล,ลูกเบสบอล
apple blossomดอกต้นแอปเปิล
apple computer inc.บริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ <คำแปล>เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิล ชุดที่โด่งดังมาก ได้แก่ แอปเปิลทู (Apple II) และ แมคอินทอช (Macintosh) ฯ คอมพิวเตอร์แอปเปิลที่วางขาย ในตลาดรุ่นแรก ๆ นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความฮือฮาอย่างมากในวงการคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นครั้งแรก (ราว ค.ศ.1977) ที่มีการผลิตคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กในราคาที่คนทั่วไปจะหาไว้ใช้เป็นสมบัติส่วนตัวได้ ผู้ที่ช่วยกันริเริ่มคิดประดิษฐ์ได้แก่ Steve Jobs กับ Steve Wozniak สองสหายวัยรุ่นที่สร้างเครื่องต้นแบบเครื่องแรกในโรงรถ ส่วนเครื่องรุ่นแมคอินทอชนั้นเป็นคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแรกที่เริ่มนำสัญรูป (icon) รายการคำสั่ง แบบดึงลง (pull down menu) กรอบสนทนา (dialog box) เมาส์ (mouse) ฯลฯ มาใช้ ทำให้คนทั่วไปเริ่มรู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่ของยากอะไรเลย ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้หนักไปในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ (desktop publishing) อย่างไรก็ตาม หาใช่มีแต่เครื่องแอปเปิลแมคอินทอชเท่านั้นไม่ที่ใช้ระบบการทำงานดังที่กล่าวแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีก็เลียนแบบ โดยการนำเอาระบบวินโดว์มาใช้
apple ii(แอปเปิลทู) เป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรุ่นแรกที่บริษัทแอปเปิลผลิตออกมาสู่ตลาด คอมพิวเตอร์ชุดนี้ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ ในเชิงการใช้สอยอย่างมหาศาล ในวงการคอมพิวเตอร์ หลังจากที่แอปเปิล ทูออกสู่ตลาดแล้ว บริษัทแอปเปิลก็ได้ผลิตแอปเปิลทูอี (Apple IIe) และ แอปเปิล ทรี (Apple III) ตามกันออกมาอยู่ชั่วระยะหนึ่ง แล้วบริษัทแอปเปิล คอมพิวเตอร์ก็ตัดสินใจหยุดผลิตชุดแอปเปิล ทรี หันมาผลิตชุดแมคอินทอช ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดสูงมากในปัจจุบัน
apple iii(แอปเปิลทรี) เป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชุดแอปเปิลที่ผลิตตามหลังชุดทู แต่แล้วก็ต้องยกเลิก เพราะไม่ติดตลาด ปัจจุบันแทบจะไม่มีใครใช้คอมพิวเตอร์ชื่อนี้อีกแล้ว (ดู Apple II ประกอบ)
apple menuเมนูลูกแอปเปิลหมายถึง โปรแกรมต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์แมคอินทอช ที่สามารถสั่งให้ทำงานในระหว่างที่เครื่องกำลังทำโปรแกรมอื่นอยู่ได้ โปรแกรมเหล่านี้จะรวมอยู่ในเมนูที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปลูกแอปเปิลแหว่ง (แทนที่จะมีชื่อเมนูตามปรกติ) และจะอยู่เป็นรายการแรกซ้ายมือสุดบนแถบเมนู เมนูนี้จะประกอบด้วยรายการย่อยอีกหลายรายการด้วยกัน เช่น นาฬิกา, เครื่องคำนวณ, แผงควบคุม ฯ รวมทั้งที่สำคัญที่สุด คือ แฟ้มภาพ ที่เรียกว่า scrapbook เป็นต้น
applejackบรั่นดีจากน้ำแอปเปิล
applesauceน้ำแอปเปิล,เหลวไหล,ไร้สาระ
appleshare(แอปเปิลแชร์) หมายถึง โปรแกรมระบบปฏิบัติการที่จะใช้ในข่ายงาน (network) ที่บริษัทแอปเปิลสร้างขึ้นสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์แมคอินทอช (ดู networks ประกอบ)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top