Search result for

แหวน

(53 entries)
(0.1088 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แหวน-, *แหวน*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แหวน [N] ring, Syn. ธำมรงค์
แหวน [N] ring, Syn. ธำมรงค์, Example: ทั้งเนื้อทั้งตัวฉันก็เหลือแค่แหวนของคุณแม่กับที่ผืนนั้นเท่านั้น ที่จะเก็บไว้ให้ลูก, Count unit: วง, Thai definition: เครื่องประดับสำหรับสวมนิ้ว ทำด้วยเงินหรือทองเป็นต้น
แหวน [N] ring, See also: hoop, circle, circular band, Syn. วงแหวน, Thai definition: เรียกสิ่งอื่นที่มีลักษณะเป็นวง
แหวน [N] gasket, See also: washer, Example: รถแล่นออกมาได้หน่อยเดียว น้ำมันเครื่องก็แห้ง ลูกสูบติดแหวนจนลูกสูบหัก, Count unit: ตัว, อัน, Thai definition: โลหะหรือแผ่นหนังที่ทำสำหรับรอง เพื่อกันสึกหรอ หรือให้กระชับแน่น
แหวนหมั้น [N] engagement ring
แหวนหมั้น [N] engagement ring

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แหวน(แหฺวน) น. เครื่องประดับสำหรับสวมนิ้วทำด้วยเงินหรือทองเป็นต้น, เรียกสิ่งอื่นที่มีลักษณะเป็นวง ว่า วงแหวน เช่น ถนนวงแหวน พื้นที่วงแหวน.
แหวนหัวน. แหวนที่ฝังพลอยเม็ดใหญ่เม็ดเดียวนูนขึ้น.
กัลเม็ดแหวนที่มีก้านหัวเป็นเกลียวถอดออกจากเรือนได้ เรียกว่า แหวนกัลเม็ด, ขวดที่มีจุกเป็นเกลียวเรียกว่า ขวดกัลเม็ด.
มุททาแหวน, แหวนตรา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
scraper ring; oil ring; oil scraper ring; oil-control ringแหวนกวาดน้ำมันเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
oil ring; oil-control ring; oil scraper ring; scraper ringแหวนกวาดน้ำมันเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
oil-control ring; oil ring; oil scraper ring; scraper ringแหวนกวาดน้ำมันเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sealing washerแหวนกันรั่ว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
snap ringแหวนกันหลุด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
chrome-plated ringแหวนชุบโครเมียม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
balk ring; baulk ringแหวนช่วยการเข้าเกียร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
baulk ring; balk ringแหวนช่วยการเข้าเกียร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
valve-seat insertแหวนบ่าลิ้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
thrust washerแหวนรองกันรุน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แหวน[n.] (waēn) EN: ring   FR: bague [f] ; anneau [m]
แหวน[n.] (waēn) EN: ring ; hoop ; circle ; circular band   FR: rondelle [f] ; joint [m]
แหวน[n.] (waēn) EN: gasket ; washer   
แหวนตรา[n.] (waēntrā) EN: signet ring ; seal ring   
แหวนปลอกมีด[n. exp.] (waēn pløkmīt) EN: ring in the form of a band   
แหวนลูกสูบ[n. exp.] (waēn lūksūp) EN: piston ring   
แหวนสปริง[n. exp.] (waēn sapring) EN: spring washer   
แหวนหมั้น[n. exp.] (waēn man) EN: engagement ring   FR: bague de fiançailles [f]
แหวนเพชร [n. exp.] (waēn phet) EN: diamond ring   FR: diamant en bague [m]
แหวนแต่งงาน[n. exp.] (waēn taeng-ngān) EN: wedding ring   FR: alliance [f] ; anneau d'alliance [m] ; anneau de mariage [m] ; anneau nuptial [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
nut(n) แหวนสกรู

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
engagement ring    [N] แหวนหมั้น
ring    [N] แหวน
signet ring    [N] แหวนตรา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
annular(แอน' นิวละ) adj. ซึ่งเป็นรูปวงแหวน -annularity n. (of a ring)
annular eclipse lุริยคราสเป็นวงแหวนรอบพระจันทร์ที่มืด (an eclipse of the su
annulate(d) (แอน' นิวเลท) adj. เป็นวงแหวนซึ่งมีแถบเป็นวงแหวน, ประกอบด้วยวงแหวน
annulation(แอนนิวเล' ชัน) n. การเกิดวงแหวนส่วนที่เป็นวงกลม (a ringlike formation)
areola(อะรี'อะละ) n., (pl. -las,-lae) วงแหวนเป็นสีทรงกลดรอบหัวนม,ไส้ผลไม้,ร่อง,ช่อง
armillary(อาร์'มิลลารี) adj. ประกอบด้วยหรือมีรูปเป็นห่วงหรือวงแหวน, เกี่ยวกับกำไลมือ
atoll(แอท'ทอล) n. เกาะรูปวงแหวนที่เกิดจากหินปะการัง (coral island)
bimag coreวงแหวนแม่เหล็กทวิเสถียร <คำแปล>ย่อมาจาก bistable magnetic core วงจรแม่เหล็ก ซึ่งเปลี่ยนสถานะได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง คือ ถ้าไม่เป็นบวกก็ต้องเป็นลบ
circle {circledn. วงกลม,วงเวียน,วงแหวน,วัฎจักร,วงการ,ขอบเขต,บริเวณ,ปริมณฑล,อาณาจักร,ที่นั่งเป็นรูปวงกลม,โรงละครสัตว์,เส้นรอบวงที่แบ่งโลกออกเป็น2ส่วน,เส้นรุ้ง. vt. ล้อมรอบ,โคจรรอบ,หมุนรอบ vi. เคลื่อนเป็นรูปวงกลม, Syn. ring,cycle
circles}n. วงกลม,วงเวียน,วงแหวน,วัฎจักร,วงการ,ขอบเขต,บริเวณ,ปริมณฑล,อาณาจักร,ที่นั่งเป็นรูปวงกลม,โรงละครสัตว์,เส้นรอบวงที่แบ่งโลกออกเป็น2ส่วน,เส้นรุ้ง. vt. ล้อมรอบ,โคจรรอบ,หมุนรอบ vi. เคลื่อนเป็นรูปวงกลม, Syn. ring,cycle

English-Thai: Nontri Dictionary
annular(adj) เป็นรูปวงแหวน,เป็นวงกลม
annulet(n) แหวนเล็ก
circle(n) วงกลม,วงแหวน,วงเวียน,บริเวณ,ขอบเขต,หมู่คณะ,การหมุนเวียน,วัฏจักร
circlet(n) วงแหวน,รัดเกล้า
circular(adj) เป็นวงแหวน,กลม,อ้อมค้อม
cirque(n) วงแหวน,วงกลม,ละครสัตว์
diamond(n) เพชร,แหวนเพชร,รูปข้าวหลามตัด,รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
gem(n) อัญมนี,ของมีค่า,หัวแหวน,รัตนชาติ,เพชรนิลจินดา
round(vt) ขัดเกลา,ทำให้กลม,โอบล้อม,ทำให้เป็นวงแหวน

Are you satisfied with the result?

Go to Top