ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แสวงหา

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แสวงหา-, *แสวงหา*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แสวงหา(v) seek for, See also: search for, look for, Syn. เที่ยวหา, ค้นหา, เสาะหา
แสวงหาผลประโยชน์(v) find the benefit, Syn. หาผลประโยชน์
แสวงหาผลประโยชน์(v) seek to benefit (from something), See also: try to benefit from something, want to profit, want to serve (one's own) interests, Example: นักการเมืองส่วนใหญ่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตัวเองมากกว่าประเทศชาติ, Thai Definition: มีความต้องการอยากได้ประโยชน์หรือผลกำไรนั้นอย่างเต็มที่
แสวงหาผลประโยชน์(v) seek to benefit (from something), See also: try to benefit from something, want to profit, want to serve (one's own) interests, Example: นักการเมืองส่วนใหญ่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตัวเองมากกว่าประเทศชาติ, Thai Definition: มีความต้องการอยากได้ประโยชน์หรือผลกำไรนั้นอย่างเต็มที่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ติดตามแสวงหาเพิ่มเติม, สดับตรับฟังความเคลื่อนไหวไปเรื่อย ๆ, เช่น ติดตามข่าว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
seekแสวงหา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
seekแสวงหา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ja, ja, ja If you would wooจาจ้าจ้าถ้าคุณแสวงหา Pinocchio (1940)
Good afternoon, sir. I'm searching for knowledge.สวัสดีฮะ ผมกำลังแสวงหาความรู้ The Little Prince (1974)
This is a routine pursuit.นี่คือการแสวงหาประจำ Mad Max (1979)
Main Force repeats, this is a routine pursuit.กำลังหลักซ้ำ นี่คือการแสวงหาประจำ รหัส 44 Mad Max (1979)
This is a routine pursuit.นี่คือการแสวงหาประจำ Mad Max (1979)
The Main Force will not tolerate such action.การแสวงหานี้ถูกกำหนดให้ เป็นมาตรฐานรหัส Mad Max (1979)
A Pursuit Special has been stolen.การแสวงหาพิเศษได้ถูกขโมย ไป Mad Max (1979)
Breaks custody, wastes a young premmie and takes off in a Pursuit Special.บ้าดีเดือด แบ่งการดูแลของเสีย หนุ่ม คนและจะปิดในการแสวงหา พิเศษ Mad Max (1979)
Pursuit Special on methane. Very toey!การแสวงหาพิเศษเกี่ยวกับก๊าซ มีเทน รวดเร็ว มาก! Mad Max (1979)
Code 44, standard pursuit. Please respond.รหัส 44, การแสวงหามาตรฐาน Mad Max (1979)
Main Force Patrol, we're out of the game, unable to continue pursuit.หลักกองทัพตำรวจ เราจะออกจากเกม ไม่สามารถดำเนินการแสวงหา Mad Max (1979)
The Captains of the Hall have asked that pursuit officers refrain from using the slang "Bronze" for the Main Force Patrol.แม่ทัพของฮอลล์ได้ถามว่า เจ้าหน้าที่แสวงหาละเว้นจาก การใช้ คำแสลง บรอนซ์ หลักกองทัพ ตำรวจ Mad Max (1979)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แสวงหา[sawaēnghā] (v) EN: seek for ; search for ; look for  FR: rechercher ; viser
แสวงหาผลประโยชน์[sawaēnghā phonprayōt] (v, exp) EN: seek to benefit (from something) ; try to benefit from something ; want to profit ; want to serve (one's own) interests

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
in pursuit of(idm) ติดตาม, See also: แสวงหา, ตามหา
rise to the occasion(idm) ใช้ความพยายามอย่างมาก, See also: แสวงหาสิ่งที่ท้าทาย
seek(vi) มองหา, See also: แสวงหา, เสาะหา, สำรวจ, Syn. look for
seek after(phrv) แสวงหา (คำเก่า), See also: ค้นหา, Syn. look for, search after, search for, seek for
seek for(phrv) แสวงหา (คำเก่า), See also: ค้นหา, Syn. look for, quest for, search after, search for, seek after
woo(vi) พยายามแสวงหา (เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการเช่น การยอมรับ, ชื่อเสียง, การอนุญาต), See also: แสวงหา, เสาะหา
woo(vt) พยายามแสวงหา (เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการเช่น การยอมรับ, ชื่อเสียง, การอนุมัติ), See also: แสวงหา, เสาะหา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
after(อาฟ' เทอะ, แอฟ' เทอะ) prep., adj., adv. หลัง, ทีหลัง, ข้างหลัง, หลังจาก, ภายหลัง, ติดตาม, แสวงหา, ตามหา, เอาอย่าง., Syn. later, then, behind, Ant. before, prior to
aspirant(แอส'พิเรินทฺ) n. ผู้ปรารถนา, ผู้แสวงหา, ผู้อยากได้. -adj. อยากได้, แสวงหา
chase(เชส) { chased, chasing, chases } v. ไล่ตาม -n. การไล่ตาม, สัตว์ที่ถูกไล่, การแสวงหา, สัตว์ที่ล่ามาได้, ผู้ล่า, สถานที่ล่าสัตว์ -Phr. the chase กีฬาหรืออาชีพการล่าสัตว์
pathfinder(พาธ'ไฟเดอะ) n. ผู้หาทาง, ผู้บุกเบิก, ผู้สืบเสาะ, ผู้แสวงหา., See also: pathfinding n.
politics(พอล'ลิทิคซฺ) n. การเมือง, รัฐศาสตร์, การใช้เล่ห์กระเทห์ในการแสวงหาตำแหน่งหรืออำนาจ.
quest(เควสทฺ) n., vi. (การ) สืบหา, แสวงหา, See also: quester n. questingly adv., Syn. search
scout(สเคาทฺ) n. ทหารสอดแนม, ทหารพราน, แมวมอง, ผู้สอดแนม, ลูกเสือ, เนตรนารี, เสือป่า, เจ้าหน้าที่สังเกตการณ์, ผู้เสาะแสวงหาคนใหม่ vt. ตรวจสอบ, สอดแนม, สังเกตการณ์, สอดแสวงหา, See also: scouting n., Syn. spy, explorer, patrol
seek(ซีค) (sought, sought, seeking, seeks } vt. ค้นหา, หา, ค้นคว้า, แสวงหา, สอดส่องหา, สืบหา, พยายามได้มา, ถามหา, สอบหา, สำรวจ. vi. สอบถาม, สอบหา, See also: seeker n., Syn. search for, request, inquire
woo(วู) vt. ขอความรัก, เกี้ยว, ของแต่งงาน, แสวงหา, วิงวอน, เชื้อเชิญ, ล่อใจ vi. เกี่ยวผู้หญิง, See also: wooingly adv., Syn. pay suit, court, make

English-Thai: Nontri Dictionary
aspirant(n) ผู้ออกเสียง, ผู้ใฝ่สูง, ผู้ปรารถนา, ผู้แสวงหา
chase(vt) แสวงหา, ล่าสัตว์, ตามล่า, ค้นหา
exploitation(n) การกล้ากระทำ, การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว, การหากำไร
pursuit(n) การติดตาม, การแสวงหา, การงาน, อาชีพ, การดำเนินตาม
quest(vt) ค้นหา, สืบหา, ค้นคว้า, แสวงหา
seek(vt) แสวงหา, ค้นหา, สืบหา, ถามหา, สำรอง

French-Thai: Longdo Dictionary
poursuivre(vt) |poursuivre qq| ไล่ตาม; |poursuivre qq en justice| ฟ้องร้อง, ยื่นฟ้อง, ดำเนินคดี; |pouruivre : chercher à obtenir qqch| แสวงหา, ค้นหา, มองหา เช่น poursuivre un idéal.;

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top