ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แรมปี

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แรมปี-, *แรมปี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แรมปี[ADV] for years, See also: for period years, Example: เขารู้สึกคุ้นเคยกับทุกๆ คนราวกับได้รู้จักมาแรมปี, Thai definition: เป็นปีๆ, เป็นเวลานานหลายปี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And yet the menace of the yearsและยังคงมีภัยคุกคามมาแรมปี.. Invictus (2009)
Yes, exactly. "A hotel for monsters." Way to sum it up.ช่าย "โรงแรมปีศาจ" จะพูดงั้นก็ได้ Hotel Transylvania (2012)
I've trusted in your visions and your prophecies for years.ข้าเชื่อนิมิต และคำพยากรณ์เจ้ามาแรมปี The Gift (2015)
Study and practice, years of it.ศึกษาฝึกฝนเป็นแรมปี Doctor Strange (2016)
We made love like lovers who haven't met in years.เรา "ทำรัก" กันแบบคนรัก ที่ไม่ได้พบกันมาแรมปี The King (2017)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
for years[IDM] แรมปี, See also: หลายปี, Syn. for ages

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top