ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แรงม้า

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แรงม้า-, *แรงม้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แรงม้า[N] horsepower, See also: unit of mechanical power, Syn. กำลังม้า, Example: รถแทรกเตอร์ชนิดนี้มีแรงม้าสูงดังนั้นจึงเหมาะสำหรับใช้ลากไม้ขนาดใหญ่, Thai definition: หน่วยวัดกำลังหรืออัตราของการทำงาน โดยกำหนดว่า 1 แรงม้า คือ อัตราของการทำงาน ได้ 550 ฟุต-ปอนด์ต่อวินาที 1 แรงม้า มีค่าเท่ากับ 745.7 วัตต์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แรงม้าน. หน่วยวัดกำลังหรืออัตราของการทำงาน โดยกำหนดว่า ๑ แรงม้า คือ อัตราของการทำงาน ได้ ๕๕๐ ฟุตปอนด์ต่อวินาที ๑ แรงม้า มีค่าเท่ากับ ๗๔๕.๗ วัตต์, กำลังม้า ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
horsepower (hp)แรงม้า (เอชพี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
indicated horsepower (ihp)แรงม้าบ่งชี้ (ไอเอชพี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
net horsepowerแรงม้าสุทธิ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
brake horsepower (bhp)แรงม้าเพลา (บีเอชพี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
DIN brake horsepower (DIN bhp)แรงม้าเพลาดีน (บีเอชพีดีน) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
SAE gross brake horsepower (SAE gross bhp)แรงม้าเพลารวบยอดเอสเออี (บีเอชพีรวบยอดเอสเออี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
SAE net brake horsepower (SAE net bhp)แรงม้าเพลาสุทธิเอสเออี (บีเอชพีสุทธิเอสเออี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
friction horsepower (fhp)แรงม้าเสียดทาน (เอฟเอชพี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Tell him about the blower. - 600 horsepower through the wheel.600 แรงม้าผ่านล้อ Mad Max (1979)
Computer controlled anti-lock brakes... 200 horsepower at 12,000 rpm...และก็ยังมี.. คอมพิวเตอร์ ระบบป้องกันล้อล็อค... 200 แรงม้า ที่ 12,000 รอบ... Akira (1988)
Four-point-three liter, 30 horsepower, six-cylinder engine, with Stromberg downdraft carburetor.4.3 ลิตร, แรงม้า 30 , เครื่องยนต์ 6 สูบ พร้อมด้วยสตอมเบอร์ก ดาว์นดราฟท์ คาร์บูเรเตอร์. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
350 horsepower, 4 wheel drive.350 แรงม้า เครื่องยนต์ 6 สูบ ทวินเทอร์โบ Initial D (2005)
The horsepower of this engine doesn't stand out until above 11,000 RPM.แรงม้าของรถคันนี้จะยังออกไม่สุดจนกว่าจะเร่งถึง11,000รอบ/นาที Initial D (2005)
Itsuki, AE86, 250 horsepower.a mu,AE86,250แรงม้า Initial D (2005)
250 horsepower. Do you know how fast it is?250แรงม้านายยังไม่รู้ว่ามันแรงขนาดไหน Initial D (2005)
Ryousuke's car has so much more horsepower you would expect him to be ahead.รถของ liang ที่อยู่ในช่วงแรงม้าสูง ก็ควรจะตามเขาด้วย Initial D (2005)
Even if it can transfer the FC's 250 horsepower, they are simply too big.แม้ว่าFC จะมีถึง250แรงม้า แต่ด้วยตัวรถที่หนัก Initial D (2005)
He's got the horsepower. So, what do you want him to do?เขามีแรงม้า ดังนั้นสิ่งที่คุณต้องการ ให้เขาทำอย่างไร Cars (2006)
Yeah. Especially with the new tri-wings the Germans got, 125-horsepower engines.ใช่ ยิ่งพวกเยอรมันมีเครื่องบิน ปีกสามชั้นรุ่นใหม่ 125 แรงม้า Flyboys (2006)
This beast's got 500 horsepower and a Borla exhaust system.มันมี 500 แรงม้า และระบบไอเสียโบลร่า The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แรงม้า[n.] (raēngmā) EN: horsepower   FR: cheval-vapeur [m] ; chevaux-vapeur [mpl] ; cheval [m] ; chevaux [mpl] ;

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
horsepower[N] แรงม้า, See also: กำลังม้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
horsepowern. แรงม้า (550ฟุต-ปอนด์ต่อวินาที) (746 watts)
sports(สพอร์ทซฺ) adj. เกี่ยวกับกีฬา,เกี่ยวกับกรีฑา,เหมาะสำหรับกีฬากลางแจ้ง sports car,sport car รถแข่ง,รถเล็กที่มีกำลังแรงม้าสูง

English-Thai: Nontri Dictionary
horsepower(n) พลังแรงม้า,กำลังแรงม้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
馬力[ばりき, bariki] (n) แรงม้า, กำลังม้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top