ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แมงลัก

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แมงลัก-, *แมงลัก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แมงลัก[N] sweet basil, See also: Ocimum basilicum, Example: แมงลักเป็นพืชที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อม, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Ocimum canum Sims ในวงศ์ Labiatae ใบคล้ายใบโหระพาแต่มีขน ใบและเมล็ดกินได้และใช้ทำยาได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แมงลักน. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Ocimum africanum L.ในวงศ์ Labiatae ใบคล้ายใบโหระพาแต่มีขน ใบและเมล็ดกินได้และใช้ทำยาได้.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hyptis suaveolensแมงลักคา [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แมงลัก[n.] (maenglak) EN: sweet basil ; Hairy Basil   FR: basilic [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
hairy basil(n) แมงลัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hoary basinแมงลัก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top