ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แมงปอ

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แมงปอ-, *แมงปอ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We'd be better off on that big bug.ขี่แมงปอยักษ์ยังจะปลอดภัยซะกว่า Star Wars: The Clone Wars (2008)
No, Dragonfly.ไม่หรอก ไอ้แมงปอ Superhero Movie (2008)
Well, one missing dragonfly is the least of my concerns.แต่แมงปอที่หายไปตัวนึง นั่นแหละที่ผมเป็นห่วง Superhero Movie (2008)
Dragonfly. So what's your power?มนุษย์ แมงปอ งั้นคุณมีอะไรพิเศษ Superhero Movie (2008)
The Dragonfly can't even fly!มนุษย์แมงปอ ไม่มีทางบินได้ Superhero Movie (2008)
Read about the Dragonfly, world's greatest hero.อ่านเรื่อง มนุษย์ แมงปอ ฮีโร่สุดยอดของโลก Superhero Movie (2008)
Bad news, boss. We're nowhere on those Dragonfly photos.ข่าวร้าย เจ้านาย เราไม่มีที่ไหน มีภาพ มนุษย์ แมงปอเลย Superhero Movie (2008)
Wow! it's almost like you're the Dragonfly.ว๊าว นี่เหมือนกับว่า นายเป้นมนุษย์ แมงปอซะเองเลย Superhero Movie (2008)
Get him, Dragonfly.จับเขา มนุษย์ แมงปอ Superhero Movie (2008)
I wish I could stay longer, Dragonfly.จริง ๆ ฉันอยากอยู่นานกว่านี้ มนุษ์แมงปอ Superhero Movie (2008)
Oh well, I'm sort of the Dragonfly's unofficial photographer.อ่าใช่ แผมเป็น ช่างภาพถ่ายรูป มนุษย์แมงปอน่ะ Superhero Movie (2008)
Yeah, well, I'm not the Dragonfly anymore.ใช่ ตอนนี้ ผมไม่ใช่มนุษย์แมงปอ อีกต่อไปแล้ว Superhero Movie (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แมงปอ[n.] (maēng pø) FR: libellule [f]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top