ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แผนแม่บท

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แผนแม่บท-, *แผนแม่บท*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา แผนแม่บท มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *แผนแม่บท*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แผนแม่บท[N] model scheme, Example: รัฐบาลกำลังเร่งแปรรูปองค์การโทรศัพท์ฯ เป็นบริษัทโทรศัพท์ จำกัด ตามแผนแม่บทพัฒนากิจการโทรคมนาคม, Thai definition: แผนการใหญ่ ซึ่งเป็นตัวกำหนดขอบเขตและวิธีการปฏิบัติการของแผนการอื่นทั้งหมด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Joint Strategy for Economic Partnershipยุทธศาสตร์ร่วมเพื่อความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ ไทย-เวียดนาม เป็นแผนแม่บทเพื่อกำกับการดำเนินความสัมพันธ์ทาง เศรษฐกิจไทย-เวียดนาม ในทุกมิติ ครอบคลุมด้านการค้า การลงทุน การผลิต การเงิน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พลังงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ [การทูต]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
原案[げんあん, gen'an] (n) แผนแม่บท

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top