Search result for

แป้งผัดหน้า

(11 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แป้งผัดหน้า-, *แป้งผัดหน้า*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา แป้งผัดหน้า มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *แป้งผัดหน้า*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แป้งผัดหน้า[N] face powder, Syn. แป้งทาหน้า, Example: คุณสมบัติที่ดีของแป้งผัดหน้าคือ แป้งจะเกาะติดกับผิวหน้าได้ดี ไม่หลุดลอกง่าย, Count unit: ตลับ, กระป๋อง, Thai definition: แป้งสำหรับใช้ทาหน้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชักแป้งผัดหน้าน. ท่าละครท่าหนึ่ง.
แป้งแข็งน. แป้งผัดหน้าที่อัดเป็นก้อนแน่นหรือเป็นแผ่น มักบรรจุในตลับ.
ละเอียดว. ไม่หยาบ เช่น บดยาให้ละเอียด ทรายละเอียด, เป็นเส้นเล็ก ๆ เช่น ผมเส้นละเอียด ยาฝอยเส้นละเอียด, เป็นผง, เป็นจุณ, เช่น แป้งผัดหน้าละเอียด, เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย เช่น แก้วแตกละเอียด
เสกก. ร่ายมนตร์เพื่อทำให้ขลังหรือศักดิ์สิทธิ์ เช่น เสกน้ำล้างหน้า เสกแป้งผัดหน้า, ร่ายมนตร์เพื่อทำให้สิ่งหนึ่งกลายเป็นอีกสิ่งหนึ่ง เช่น เสกหญ้าให้เป็นหุ่นพยนต์ เสกใบมะขามให้เป็นตัวต่อตัวแตน, ร่ายมนตร์เพื่อให้เกิดพลังส่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปทำร้ายศัตรู เช่น เสกหนังเข้าท้อง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Face Powdersสิ่งปรุงผัดหน้า,แป้งผัดหน้า [การแพทย์]
talcทัลก์, แร่ชนิดหนึ่ง เป็นผลึกของสารประกอบแมกนีเซียมซิลิเกต  สูตรเคมีคือ Mg3Si4O10(OH)2 มีสีเขียว สีเทา สีขาว หรือสีเงิน ความแข็ง 1 ใช้ทำแป้งผัดหน้าแป้งโรยตัว และใช้เป็นส่วนประกอบในอุตสาหกรรมกระเบื้องเคลือบ อุตสาหกรรมกระดาษ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แป้งผัดหน้า[n. exp.] (paēng phat nā) EN: face powder   FR: poudre de toilette [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
puff[N] แผ่นสำหรับทาแป้งผัดหน้า, See also: พัฟทาหน้า, Syn. powder puff

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top