ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แป

   
158 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แป-, *แป*
Longdo Dictionary ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH)
งึด (vi vt) แปลกใจ, พิศวง

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
การแปลแบบตรงตัว (phrase ) literal translation
แป้งจี่ (n uniq ) fried Thai pancake
แป้งท้าวยายม่อมArrowroot flour

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
แป (slang ) พลาด

Longdo Dictionary ภาษา เยอรมัน (DE) - เยอรมัน (DE) (UNAPPROVED version -- use with care )
แปะก๊วย (n ) แปะก๊วย
See also: S. ginkgo,

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
แป้งมันสำปะหลัง (n ) 片栗粉

Longdo Dictionary ภาษา จีน (แต้จิ๋ว) (ZH-CZ) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
天鹅[tiān é, ㄊㄧㄢ ㄜˊ] แปล

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แป[N] purlin, Syn. คาน, เสาค้ำ, ขื่อ, ไม้ค้ำ, ตง, Example: นอกจากเสาแล้วขื่อกับแปก็เป็นโครงสร้างหลักของบ้าน, Thai definition: ไม้เครื่องเรือนที่วางบนจันทันสำหรับกลอนพาด
แป[ADJ] deformed, See also: flat, ankylosed, Syn. พิการ, Example: มือขวาของเขาโดนกระสุนจนพิการมือแปใช้งานไม่ได้อีกตลอดชีวิต, Thai definition: เรียกมือที่พิการ นิ้วกำเข้าไม่ได้ว่า มือแป
แป[N] purlin, See also: truss, Example: นอกจากเสาแล้วขื่อกับแปก็เป็นโครงสร้างหลักของบ้านเช่นเดียวกัน, Thai definition: ไม้เครื่องเรือนที่วางบนจันทันสำหรับกลอนพาด
แป[V] deformed, Syn. มือแป, Example: มือขวาของเแปไปแล้ว ใช้งานไม่ได้อีกตลอดชีวิต, Thai definition: ลักษณะมือที่พิการ แบน ผิดรูปลักษณะ นิ้วกำเข้าไม่ได้
แป[N] eight, Example: ชาวจีนนับถือเทวดาแปดองค์เรียกว่าโป๊ยเซียน
แป[N] eight, Example: ชาวจีนนับถือเทวดาแปดองค์เรียกว่าโป๊ยเซียน, Thai definition: จำนวนเจ็ดบวกหนึ่ง, จำนวนระหว่างเจ็ดกับเก้า
แป[V] change, See also: shift, alter, transform, vary, become, turn into, Syn. เปลี่ยน, เปลี่ยนแปลง, ผันแปร, ผัน, แปรเปลี่ยน, แปรผัน, Example: หน้าที่ของนักเขียนต้องเขียนต้องแปรความทุกข์ความสุขให้เป็นงานให้ได้, Thai definition: เปลี่ยนกลายไปจากลักษณะหรือภาวะเดิม
แป[V] translate, See also: interpret, decode, Syn. ถ่ายความหมาย, ถอดความ, ตีความ, Example: ปัจจุบันมีการวิจัยและพัฒนาคอมพิวเตอร์ที่สามารถแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างๆ ได้, Thai definition: ถ่ายความหมายจากภาษาหนึ่งมาเป็นอีกภาษาหนึ่ง, ทำให้เข้าใจความหมาย
แป[V] stick, See also: paste, glue, Syn. ปิดแปะ, ประสาน, แนบ, Ant. ลอก, หลุด, Example: เขาเอาผ้าชิ้นหนึ่งแปะแผลไว้เพื่อกันแผลถูกน้ำ, Thai definition: เอาของแบนๆ บางๆ ติดทาบเข้าไป, ติดด้วยกาว
แป[ADV] clap gently, See also: pat, Syn. แปะๆ, เปาะแปะ, Example: ข้างนอกฝนตกแล้ว ได้ยินเสียงดังแปะๆ, Thai definition: ดังอย่างเสียงตบมือ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แปน. ส่วนหนึ่งของโครงสร้างหลังคา วางอยู่บนโครงสร้างอื่น ๆ ได้แก่ จันทัน ปลายเต้า เสาตุ๊กตา ปลายขื่อ และปลายขื่อประธาน ทำหน้าที่รับกลอนหรือรับเครื่องมุงโดยตรง.
แปว. เรียกด้านเรือนตามยาว ว่า ด้านแป
แปเรียกมือที่พิการ นิ้วกำเข้าไม่ได้ ว่า มือแป, เรียกตีนที่พิการ นิ้วงอเข้าไม่ได้ ต้องเดินตะแคง ๆ ว่า ตีนแป
แปย่อย, แบน, ในคำว่า เงินแป คือ เงินเหรียญที่เป็นเงินย่อย. (แป ไทขาวว่า ย่อย, แตกออก). (ดู เงินแป ที่ เงิน).
แป้งน. สิ่งที่เป็นผงละเอียดได้จากเมล็ดพืช ผลไม้ และรากไม้ เป็นต้น ใช้เป็นอาหาร, ผงขาว ๆ ที่ทำด้วยหินเป็นต้น สำหรับผัดหน้า.
แป๋งว. เสียงดังเช่นนั้น.
แป้งกระแจะน. แป้งที่ผสมผงกระแจะ ใช้ละลายน้ำ สำหรับทาหรือเจิม.
แป้งข้าวสาลี, แป้งสาลีน. แป้งที่ได้จากการบดเมล็ดข้าวสาลี ใช้ทำขนมปังเป็นต้น, แป้งมี่ หรือ แป้งหมี่ ก็เรียก.
แป้งข้าวหมากน. แป้งที่เป็นเชื้อสำหรับทำข้าวหมาก.
แป้งจี่น. ชื่อขนมอย่างหนึ่ง มักทำด้วยแป้งข้าวเหนียวดำ ผสมกับมะพร้าว เกลือ นํ้าตาล แล้วทอดเป็นแผ่นเล็ก ๆ แบน ๆ ลงบนกระทะแบนที่ทานํ้ามันน้อย ๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
quartoแปดหน้ายก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
carbon brushแปรงถ่าน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
buroshiแปรงบุโรชิ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
denture brushแปรงฟันปลอม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
varyแปรผัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
variableแปรผันได้, ตัวแป[ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
translateแป[คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
panelแปลง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
transformแปลง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
transformแปลง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Modified starchแป้งดัดแป[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
แปรกราชรถไม้ยาวทาบอยู่ระหว่างล้อหน้ากับล้อหลังทั้งสองด้านของพระมหาพิชัยราชรถ [ศัพท์พระราชพิธี]
Alt keyแป้นสลับ แป้นที่ใช้คู่กับแป้นอื่นๆ เพื่อป้อนคำสั่ง [คอมพิวเตอร์]
PrtSc keyแป้นพิมพ์จอภาพ [คอมพิวเตอร์]
QWERTY keyboardแป้นพิมพ์แบบ QWERTY [คอมพิวเตอร์]
Arrow keysแป้นลูกศร
แป้นสำหรับใช้ขยับเลื่อเคอร์เซอร์ไปในทิศต่างๆ [คอมพิวเตอร์]
Insert keyแป้นแทรก [คอมพิวเตอร์]
Keyboard แป้นพิมพ์ แผงแป้นพิมพ์ [คอมพิวเตอร์]
Num Lock key แป้นตรึงตัวเลข [คอมพิวเตอร์]
recycleแปรใช้ใหม่ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Our bizarre lives together came to an end.ชีวิตแสนแปลกประหลาดที่พวกเรา อยู่ร่วมกัน ได้มาถึงจุดสิ้นสุดแล้ว Confrontation (2017)
First of all, I was thinking of... getting rid of that land the house was on.อย่างแรก ผมกำลังคิดว่า... จะขายที่ดินแปลงนั้นทิ้ง Disbanded (2017)
I honestly thought you were weird.บอกตามตรงฉันคิดว่าเธอเป็นคนแปลก Ready (2017)
Just as I was starting to get used to this odd lifestyle, one of the ladies, Nanaka Hiraki, was murdered by someone.(สึซึมุระ มิโดริ 17 ปี) แต่ขณะที่ผมเริ่มคุ้นเคยกับ ชีวิตที่แปลกประหลาดนี้ (ฮิรากิ นานากะ 20 ปี) Reason (2017)
They were all surprised.พวกเขาแปลกใจใหญ่เลย Absolute (2017)
Whoever sent our invitations must be strange.คนที่ส่งจดหมายเชิญเนี่ย ต้องเป็นคนที่แปลกมากแน่ ๆ Absolute (2017)
EPISODE 8 REASON(ตอนที่แปด เหตุผล) Reason (2017)
- It was an abnormal family that lived with a strange system.- เป็นครอบครัวผิดปกติ ที่มีระบบแปลก ๆ Choices (2017)
Since I've been living with these mysterious women...ตั้งแต่อาศัยอยู่กับ หญิงสาวแปลกหน้าทั้งห้าคน Choices (2017)
I doubt there was anything you could have done to change it.ฉันก็ไม่แน่ใจว่า คุณมิชิมะ จะเปลี่ยนแปลงมันได้หรือเปล่า Values (2017)
They also know their value can change.และยังรู้ด้วยว่าคุณค่าของตัวเอง เปลี่ยนแปลงได้เสมอ Values (2017)
But that's not saying he's an Olympian yet.แต่นั่นยังไม่ได้แปลว่า เขาจะได้ไปแข่งโอลิมปิก CounterPunch (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แป้ง[n.] (paēng) EN: powder ; toilet   FR: poudre [f] ; poudre de riz [f]
แป้ง[n.] (paēng) EN: flour ; meal   FR: farine [f]
แป้ง[n.] (paēng) EN: starch   FR: amidon [m]
แป้งข้าวจ้าว[n. exp.] (paēng jao = paēng jāo) EN: rice flour   FR: farine de riz [f]
แป้งข้าวเจ้า[n. exp.] (paēng khāo jao = paēng khāo jāo) EN: white non-glutinous rice flour   
แป้งข้าวโพด[n. exp.] (paēng khāophōt) EN: corn flour   FR: farine de maïs [f]
แป้งนม[n. exp.] (paēng nom) EN: powdered milk   FR: poudre de lait [f] ; lait en poudre [m]
แป้งผัดหน้า[n. exp.] (paēng phat nā) EN: face powder   FR: poudre de toilette [f]
แป้งฝุ่น[n.] (paēng-fun) EN: powder ; loosed powder ; dust flour   
แป้งฟู[n. exp.] (paēng fū) EN: yeast powder ; baking powder   FR: ferment [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
CCD(n abbrev) ย่อมาจากคำว่า Charge Coupled Device เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ สำหรับแปลงสัญญาณแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้า มักใช้เป็นอุปกรณ์รับภาพสำหรับกล้องถ่ายวิดีโอ กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล และเครื่องอ่านภาพ (Scanner), camera, CMOS sensor
privatization(n) การแปรรูปองค์กรของรัฐ ให้ดำเนินการเองเยี่ยงเอกชน
Give me your five!เป็นสำนวน แปลว่า มาแปะมือกัน (โดยใช้ฝ่ามือ ใช้ในโอกาสที่ถูกใจหรือบางสิ่งประสบผลสำเร็จ)
Stay tuned!(vi) เป็นภาษาพูด แปลว่า ติดตามต่อไป (ส่วนใหญ่ใช้ตามวิทยุหรือทีวี) เช่น Stay tuned for more details! Stay tuned to the brand new watch!
keep one's fingers crossed(phrase) เป็นสำนวน แปลว่า ให้กำลังใจ เช่น He will take the final examination tomorrow. I will keep my fingers crossed for him. พรุ่งนี้เขามีสอบวิชาสุดท้าย ฉันจะเป็นกำลังใจให้เขาค่ะ
itchy feet(slang) เป็นสำนวน แปลว่า การชอบท่องเที่ยว ความอยากสัญจร เช่น Choem travels a lot. We can see that he always gets itchy feet.
itchy feet(slang) คล้ายสำนวนไทยที่ว่า ชีพจรลงเท้า เพราะ itchy feet แปลตรงๆ คือ เท้าที่คันยุบยิบ
deploy(vt) แปรแถวตอนเป็นแถวหน้ากระดาน(ทางทหาร), เคลื่อนกำลังพลพร้อมอาวุธไปอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะต่อสู้ (ทางทหาร), การตั้งแถวเตรียมตัวออกรบ, จัดเพื่อใช้งาน
transmogrify(vt) เปลี่ยนรูป, แปรรูป, แปลงรูป, S. transform,
on the right trackเป็นสำนวน แปลว่า มาถูกทางแล้ว, อยู่บนเส้นทางที่ถูกต้อง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
airbrush[N] แปรงพ่นสี, Syn. air brush
alien[ADJ] แปลก, See also: ไม่เข้ากัน, ไม่เป็นโดยธรรมชาติ, Syn. strange
alter[VT] เย็บซ่อมเสื้อผ้าให้พอดี, See also: แปลง
antic[ADJ] แปลกและน่าขบขัน, Syn. ludicrous
affix to[PHRV] ติด, See also: แปะ, Syn. attach to
backcomb[VT] หวีผมย้อนทาง (เพื่อช่วยให้ผมดูพองหนาขึ้น), See also: แปรงผมย้อนกลับ, Syn. tease
bed[N] แปลงหรือร่อง (ปลูกผัก / ต้นไม้), See also: แปลงที่ดิน, ร่อง
bizarre[ADJ] แปลกประหลาดมาก, Syn. strange, unusual, Ant. normal, typical
brush[VI] แปรง
brush[N] แปรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
*เครื่องหมาย asterisk (ดอกจัน) เป็นอักขระตัวหนึ่ง มีอยู่บนแผงแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ดู wildcards ประกอบ
^<คำแปล> hat หมายถึง สัญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายหมวก (^) ในภาษาไทยเราก็เรียกเครื่องหมายนี้ว่า "หมวก" ใช้แทน แป้นควบคุม (Control Key) เช่น กดแป้นควบคุมและแป้น K จะใช้ย่อ ๆ ว่า กด ^K ในภาษาเบสิกใช้หมายถึงการยกกำลัง เช่น 5^3 มีความหมายว่า 5 ยกกำลัง 3 ดู caret ประกอบ^ (สัญลักษณ์) <เครื่องหมาย>caretหมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
_เครื่องหมาย underscore เป็นอักขระตัวหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีลักษณะดังนี้ (-) ถ้าเป็นแป้นในพิมพ์ดีดจะใช้สำหรับขีดเส้นใต้ (underline) แทน แต่ในคอมพิวเตอร์ การขีดเส้นใต้มักนิยมใช้เป็นคำสั่ง (underline) แทน แต่บนแผงแป้นพิมพ์ก็ยังมีแป้นนี้อยู่ เมื่อกดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์จะถือเสมือนเป็นตัวอักขระตัวหนึ่ง แต่ไม่สามารถใช้เป็นการขีดเส้นใต้ได้ต่อไปอีก เช่น อาจตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลว่า A-B ก็ได้
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ <คำแปล>ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
access armก้านเข้าถึง <คำแปล>หมายถึง อุปกรณ์ในหน่วยบันทึก มีลักษณะเป็นก้านที่ต่อกับหัวอ่าน/บันทึก (read / write head) ที่ใช้เจาะเข้าไปที่จานบันทึก เพื่ออ่านข้อมูลออกมาจากที่เก็บข้อมูล หรือเพื่อบันทึกข้อมูลลงในจานบันทึก มีลักษณะคล้ายเข็มของเครื่องเล่นจานเสียง
access mechanismกลไกการเข้าถึง <คำแปล>หมายถึง กลไกของอุปกรณ์ที่ใช้รองรับ และเคลื่อนย้ายก้านเข้าถึง (access arm) ของหน่วยจานบันทึก (disk drive) ไปบนพื้นผิวของจาน เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูล หรือดึงข้อมูลออกมา หรือบันทึกข้อมูลลงจานบันทึก
accidence(แอค' ซิเดินซฺ) n. อักขรวิธี, การศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของรูปคำ, Syn. rudiment)
acetolaseเอนไซม์ที่กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงแอลกอฮอลล์เป็น acetic acid
adapt(อะแดพทฺ') vt. ปรับตัว, ปรับให้เหมาะ, ดัดแปลง. -adaptive adj., Syn. adjust, fit)
adobe pagemakerโปรแกรมอโดบี เพจเมกเกอร์ <คำแปล>PageMakerเป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จที่ใช้ในการจัดหน้าสิ่งพิมพ์ เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากโปรแกรมหนึ่ง เดิมใช้ชื่อ Aldus PageMaker

English-Thai: Nontri Dictionary
adapt(vt) ดัดแปลง,ปรับ,ทำให้เหมาะสม
adaptability(n) ความสามารถในการปรับตัว,ความสามารถในการดัดแปลง
adaptable(adj) ดัดแปลงได้,ปรับได้,ปรับตัวได้
adaptation(n) การดัดแปลง,การปรับตัว,การปรับ
adaptor(n) เครื่องดัดแปลง,เครื่องปรับ
alchemist(n) นักเล่นแร่แปรธาตุ
alchemy(n) การเล่นแร่แปรธาตุ
alien(adj) ต่างด้าว,ต่างประเทศ,ต่างลักษณะ,แปลก
alien(n) คนต่างด้าว,คนแปลกหน้า,มนุษย์ต่างดาว,คนต่างชาติ
alter(vi) เปลี่ยนแปลง,ดัดแปลง,แก้ไข

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*electric toothbrush* (n ) แปรงสีฟันไฟฟ้า
coital (n slang ) แปลว่า.. ร่วมเพศ! ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
See also: S. sex,
flabbergasted (adj) แปลกใจและตกใจอย่างมาก
flexibility (n vt adv ) แปลว่า
Ginkgo (n) แปะก๊วย
Image:
involves[อินโวว] แปลว่าอะไร
novate[(nəʊˈveɪt)] (vt ) แปลงหนี้ใหม่
octamericแปดโมเลกุล
polenta (n ) แป้งข้าวโพดบดหยาบ มีสีเหลือง นิยมใช้ในอาหารอิตาเลียนหรือแอฟริกัน
sawn wookแปรรูปไม้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[はち, hachi] (n) แปด (จำนวน)
八つ[やっつ, yattsu] (n) แปดชิ้น/อย่าง
可笑しい[おかしい, okashii] (adj) แปลกๆ, พิลึก
[へん, hen] (adj) แปลกๆ, ประหลาด
小麦粉[こむぎこ, komugiko] (n) แป้งสาลี
珍しい[めずらしい, mezurashii] (adj) แปลก, ประหลาด, ไม่ค่อยเห็น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
考え物[かんがえもの, kangaemono] (n) แปลตรงๆ ว่า เป็นสิ่งที่ควรจะต้องพิจารณา. แต่โดยมากใช้ในการแนะนำผู้อื่นไม่ให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
不透明[ふとうめい, futoumei] (adj) แปลตรงๆ ว่า ไม่แจ่มชัด ไม่แจ่มแจ้ง ทึบแสง. แต่โดยมากใช้ในความหมายว่า มองไม่เห็นอนาคต
貼り付ける[はりつける, haritsukeru] แปะ ติด
貼り付ける[はりつける, haritsukeru] แปะ ติด
片栗粉[かたくりこ, katakuriko] (n ) แป้งมันสำปะหลัง
ahegao [ahegao] (n slang ) แปลว่าร่วมเพศ! แบบทำหน้าแอร๊ ๆ ด้วยนะ - -'' ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA) , See also: S. sex,
ahegao[ahegao] (n slang ) แปลว่าร่วมเพศ! แบบทำหน้าแอร๊ ๆ ด้วยนะ - -'' ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA) , See also: S. sex,

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
訳す[やくす, yakusu] Thai: แปEnglish: to translate
化ける[ばける, bakeru] Thai: แปลงร่าง English: to appear in disguise
磨く[みがく, migaku] Thai: แปรง
鳴らす[ならす, narasu] Thai: แปร้นเสียงทางจมูกอย่างช้าง English: to snort (nose)

German-Thai: Longdo Dictionary
Es ist doch gut.มันก็ดีออกนี่ หรือ แต่มันดีนะ(ดีจริง ไม่ประชด), doch ใช้เสริมเพื่อขัดกับประโยคหรือบทสนทนาก่อนหน้านั้น อาจแปลว่า แต่
weg(adv) ไกลๆ พ้นๆ เช่น Geh weg! ไปพ้นๆ หรือแปลว่า ออกไปข้างนอก เช่น Sie ist schon weg.
achtแปด เช่น in acht Wochen อีกแปดสัปดาห์ข้างหน้า
bedeuten(vt) |bedeutete, hat bedeutet| หมายความ, แปลว่า, หมายถึง
bei(Präp) (เป็นคำบุพบทแปลได้หลายความหมาย) อาจแปลว่า ที่ เช่น Ihr Schlüssel ist bei mir. กุญแจของคุณอยู่ที่ฉัน
dennใช้เป็นคำเน้น ไม่มีความหมายที่แน่นอน ใช้เสริมในประโยคเพื่อให้ฟังดูนุ่มขึ้น อาจแปลเป็นไทยภาษาพูดว่า 'ล่ะ' เช่น Was machst du denn da? เธอทำอะไรอยู่หรือเนี่ย (ถ้าไม่มี denn ฟังดูห้วนคล้ายว่า เธอทำอะไรอยู่)
ganze(adj) der/die/das ganze + คำนาม แปลว่า ทั้งหมด, See also: ganz
gar nichtไม่เลย เช่น Es ist gar nicht komisch. ไม่เห็นแปลกหรือน่าขันเลย
gehenเกิดขึ้นกับ เช่น wie geht es dir? คุณสบายดีมั้ย แต่ถ้าแปลตรงตัวคือ สิ่งต่างๆ ที่เกิดกับคุณเป็นอย่างไร
in(Präp.) |+ สถานที่| ใน, ที่ (ขึ้นกับรูปประโยค ถ้าบ่งการเดินทางเคลื่อนไหว แปลว่า ไปที่ ไปใน ซึ่ง in + Akk. แต่ถ้าบ่งการเป็นอยู่ in + Dat.) เช่น (1) Ich war in den Alpen letzte Woche. ผมอยู่ที่เทือกเขาแอลป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (2) Ich fahre in die Alpen diese Woche. ผมจะไปยังเทือกเขาแอลป์อาทิตย์นี้

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
แป้งข้าวเหนียว (name) แป้งทำขนมบัวลอย

French-Thai: Longdo Dictionary
avoir faim(vi) หิวข้าว แปลตรงตัว คือ มีอาการหิว
américain(adj) |-aine| เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา เช่น 1. Laura Bush est américaine. ลอรา บุช เป็นอเมริกัน แปลเป็นไทย คือ ลอรา บุช เป็นชาวอเมริกัน 2. รูปพหูพจนห์ให้เติม s เช่น Bush et Clinton sont américains. Laura et Hillary sont aussi américaines. (สังเกตความแตกต่างของการผัน adj.)
partir(vi) |je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, ils partent| ออกไป, ไป, เริ่มออกไป เช่น Il est parti en France à huit heures. เขาเดินทางออกไปฝรั่งเศสตอนแปดโมงแล้ว , See also: S. aller, provenir,
aller(vi) |je vais, tu vas, il va, nous allons, vous avez, ils vont| (1) ไป เช่น aller à pied ไปด้วยเท้า, aller à l'étranger ไปต่างประเทศ (2) ใช้เป็นกิริยาช่วยในประโยคที่บ่งอนาคตอันใกล้รูป futur proche โดย aller + infinitif เช่น Je ne vais pas sortir ce soir. เย็นนี้ฉันจะไม่ออกจากบ้าน (3) ในประโยคทักทาย แปลว่า สบายดีหรือเป็นเช่นใด เช่น Comment vas-tu? = (Comment) ca va? เธอสบายดีไหม หรือ เธอเป็นอย่างไรบ้าง
changer(vt) |je change, tu changes, il change, nous changons, vous changez, ils changent| เปลี่ยน , เปลี่ยนแปลง, แลกเปลี่ยน เช่น (1) Le temps va changer. = อากาศเปลี่ยนแปลง (2) Il a beaucoup changé. = เขาเปลี่ยนไปมาก (3) Il a changé en bien. = เขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น, เขาดีขึ้น (4) changer des bahts en euros แลกเงินบาทเป็นเงินยูโร, See also: |ไวยากรณ์ ดู regarder|
monde(n) |m| โลก เช่น dans le monde, au monde แปลเหมือนกัน คือ ในโลก, บนโลก
rester(vi) |je reste, tu restes, il reste, nous restons, vous restez, ils restent| พักอยู่, ยังคงอยู่ เช่น (1) Je reste jusqu'à 22 heures. ผมอยู่ถึงสี่ทุ่ม (2) Cette semaine il doit reste à la maison. อาทิตย์นี้เขาต้องพักอยู่ที่บ้าน (สังเกตความหมายต่างจากกิริยา habiter ตรงที่ rester ไม่ได้แปลว่า อาศัย)
bon courage!(phrase) ใช้อวยพร เมื่อลากัน แปลว่า ขอให้โชคดี
huit(numéro) แปด, 8
quatre-vingt(s)(numéro) แปดสิบ, 80

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top