Search result for

แนวยืน

(25 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แนวยืน-, *แนวยืน*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา แนวยืน มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *แนวยืน*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กล้องวัดมุมน. กล้องสำรวจชนิดหนึ่ง สำหรับวัดมุมแนวนอนและแนวยืนได้ในขณะเดียวกัน ไม่ว่าที่หมายเล็งจะอยู่บนพื้นดินหรือในท้องฟ้าก็ตาม ประกอบด้วยจานองศาแนวนอนกับแนวยืนเพื่อใช้วัดมุม.
ตาตารางน. ช่องสี่เหลี่ยมที่เกิดจากเส้นขนานในแนวยืนกับแนวนอนตัดกัน, ตาราง ก็ว่า.
ตารางน. ช่องสี่เหลี่ยมที่เกิดจากเส้นขนานในแนวยืนกับแนวนอนตัดกัน, ตาตาราง ก็ว่า
ปริศนาอักษรไขว้น. ปริศนาที่จะต้องตอบโดยการเติมคำลงในตารางสี่เหลี่ยมที่กำหนดให้ช่องละ ๑ อักษร แล้วให้อ่านได้ใจความทั้งในแนวยืนและแนวนอน.
ฝาสายบัวน. ฝาไม้กระดานตีตามแนวยืนและทับแนวด้วยไม้เส้นเล็ก ๆ ทุกรอยต่อของแผ่นฝามองดูคล้ายก้านบัว.
ฝาไหลน. แผ่นไม้กระดานวางตามแนวยืน แต่ละแผ่นเว้นช่องว่างเท่าความกว้างของไม้แผ่นหนึ่งตลอดทั้งแผง ฝาชนิดนี้ประกอบด้วยแผงดังกล่าววางชิดและซ้อนขนานกันในรางซึ่งเลื่อนเปิดปิดได้.
เอียงว. อาการของสิ่งที่เอนไปข้างหนึ่ง เช่น คอเอียง, อาการของสิ่งที่เสียระดับ ไม่ว่าจะในแนวนอนหรือแนวยืนก็ตาม เช่น เรือเอียง เรือนเอียง.
เอียงก. เปลี่ยนระดับไม่ว่าจะในแนวนอนหรือแนวยืนก็ตาม เช่น เครื่องบินกำลังเอียงปีกเพื่อร่อนลง เขาเอียงคอดู.
เฮลิคอปเตอร์น. อากาศยานชนิดหนึ่งซึ่งหนักกว่าอากาศ ไม่มีปีก มีใบพัดขนาดใหญ่ติดตั้งเหนือลำตัว ใบพัดหมุนรอบตัวในแนวนอน ทำหน้าที่ช่วยพยุงตัวและบังคับให้บินไปตามทิศทางที่ต้องการได้ ใช้เครื่องยนต์ขับเคลื่อนและบินขึ้นลงในแนวยืนได้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
resorption, vertical boneการละลายตามแนวยืนของกระดูก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
vertical integrationการรวมหน่วยตามแนวยืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vertical mergerการควบเข้ากันตามแนวยืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vertical-แนวยืน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
vertical bone resorptionการละลายตามแนวยืนของกระดูก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
throwระยะเลื่อนแนวยืน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
wrench faultรอยเลื่อนเหลื่อมข้างแนวยืน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vertical wind shearลมเชียร์ หรือวินด์เชียร์ในแนวยืน [อุตุนิยมวิทยา]
Wind profileรูปแบบของลมในแนวยืน [อุตุนิยมวิทยา]
Logarithmic velocity profileรูปแบบของความเร็วลม ในแนวยืนเป็นค่าล๊อกกะริซึม [อุตุนิยมวิทยา]
Convectionการไหลขึ้นของกระแส อากาศในแนวยืน หรือการพาความร้อน [อุตุนิยมวิทยา]
Convection cellเซลล์ของการไหลวนใน แนวยืน [อุตุนิยมวิทยา]
Vertical visibilityทัศนวิสัยในแนวยืน [อุตุนิยมวิทยา]
horizontal lineเส้นระดับ, เส้นที่ลากในแนวระดับ(แนวนอน)ตั้งได้ฉากกับแนวดิ่ง(แนวยืน) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แนวยืน[n.] (naēoyeūn) EN: vertical   FR: verticale [f]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top