Search result for

แทบ

(50 entries)
(0.0354 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แทบ-, *แทบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แทบ[ADV] almost, See also: nearly, just about, practically, virtually, Syn. เกือบจะ, แทบจะ, Example: ผมมีเรื่องชกต่อยกับเพื่อนๆ แทบทุกวัน
แทบจะ[ADV] almost, See also: nearly, just about, practically, virtually, Syn. แทบ, เกือบจะ, Example: นางโมโหจนแทบจะระงับอารมณ์ไม่อยู่, Thai definition: เกือบจะเป็นเช่นนั้นโดยสิ้นเชิง
แทบตาย[ADV] very, See also: extremely, terribly, awfully, excessively, Syn. เจียนตาย, เกือบตาย, แทบแย่, Example: เขาชอบทำอะไรเหนือความคาดหมาย ทำให้คนอื่นตกใจแทบตาย, Thai definition: มากจนเกือบหมดกำลัง
แทบทั้งสิ้น[ADV] almost all, See also: almost everyone, almost everything, Syn. แทบทั้งหมด, Example: พลเมืองส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นชาวนาแทบทั้งสิ้น
แทบเป็นแทบตาย[ADV] hard, See also: almost to death, almost faint, nearly die, Syn. เกือบตาย, เกือบไม่รอด
แทบไม่น่าเชื่อ[ADV] almost unbelievable, See also: barely believable, Example: การสร้างผลงานชิ้นนี้เป็นเทคนิคที่แทบไม่น่าเชื่อว่าจะทำได้ถึงรายละเอียดเช่นนี้, Thai definition: ไม่น่าเชื่อ, ไม่อยากจะเชื่อ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แทบว. เกือบ, จวนเจียน, เช่น แทบตาย, ใกล้ชิด เช่น แทบเท้า.
กรอบ ๒แทบดำรงตนไปไม่รอด เช่น จนกรอบ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hardly.- แทบจะไม่ Lucky (2012)
After so much scorched earth, can either side claim victory?หลังจากศึกใหญ่ทำเอาทั้งคู่แย่แทบจะอ้างไม่ได้เลยว่าฝ่ายไหนชนะ? New Haven Can Wait (2008)
I could really use your help with this. Oh, saving a teardown.ฉันต้องการให้เธอช่วยเรื่องนี้ โอ้ กลั้นน้ำตาแทบไม่ไหว Chuck in Real Life (2008)
Oh, I can't believe I just used scattegories as an enticement.โอ้ว แทบไม่อยากเชื่อชั้นโรยผิด Chuck in Real Life (2008)
I didn't even get the chance to show him my necklaceฉันแทบจะไม่มีโอกาสโชว์สร้อยคอของฉัน Pret-a-Poor-J (2008)
Okay, seriously, you work your ass off, and for what?โอเค พูดจริงไม่ล้อเล่นนะ เธอทำงานจะแทบบ้า เพื่ออะไร? Pret-a-Poor-J (2008)
I was practically blind before the transplant.ฉันมองแทบไม่เห็น ก่อนปลูกถ่าย Not Cancer (2008)
I'd hardly call a few isolated incidents a national problem.ผมแทบจะไม่เรียกอุบัติเหตุพวกนี้ว่าเป็นปัญหาระดับชาติ Dying Changes Everything (2008)
My kids hardly know me.ลูกๆแทบจะไม่รู้จักฉัน. Pilot (2008)
I hardly even get called by my name at my own home.ฉันแทบจะไม่ได้ยินชื่อนี้แจากที่บ้านเลย Akai ito (2008)
Trust me, I can hardly believe it myself.เชื่อข้าสิ ข้าเองยังแทบไม่เชื่อ The Labyrinth of Gedref (2008)
I mean,it's amazing that she knows so much about me, I don't know anything about her.มันเหลือเชื่อเลยที่เธอรู้แทบทุกเรื่องของผม แต่ผมไม่รู้เรื่องอะไรของเธอเลย And How Does That Make You Kill? (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แทบ[X] (thaēp) EN: almost ; nearly   FR: pratiquement ; presque ; quasiment
แทบจะ[X] (thaēp ja) EN: almost ; nearly ; just about ; practically ; virtually   FR: pratiquement ; presque ; quasi ; tellement ; ne ... guère
แทบจะบ้าแล้ว[v. exp.] (thaēp ja bā laēo) EN: lose one's mind   FR: être presque fou ; perdre complétement la tête ; perdre l'esprit
แทบจะไม่[adv.] (thaēp ja mai) EN: hardly   
แทบทุกกรณี[X] (thaēp thuk karanī) EN: in most cases ; in practically every case   

English-Thai: Longdo Dictionary
bursting(adj ) ล้นเหลือ (เต็มไปด้วยอารมณ์หรือคุณภาพจนแทบบรรจุไว้ไม่ได้) เช่น bursting with energy , S. overflowing,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bare[ADJ] น้อยมาก, See also: แทบจะไม่พอ
be pushed for[PHRV] แทบจะมีไม่พอ, See also: ไม่เพียงพอ, Syn. press for, press hard
hardly[ADV] แทบจะไม่, See also: เกือบจะไม่, เกือบไม่, Syn. barely, scarcely, Ant. greatly
next to nothing[IDM] แทบจะไม่มีค่า, See also: เกือบจะไม่มีราคา
inappreciable[ADJ] ซึ่งไม่สำคัญ, See also: แทบจะไม่ได้สังเกตเห็น, Syn. insignificant, negligible, Ant. appreciable, significant
little[ADV] แทบจะไม่, Syn. hardly
seldom[ADV] แทบจะไม่, See also: ไม่ค่อยจะ, หายาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acetabulum(แอสซิแทบ' บิวลัม) n. โพรงรูปถ้วยของด้านข้างของกระดูกตะโพก เป็นที่รับหัวกระดูกโคนขา. -acetabular adj.
almost(แอล' โมสทฺ) adv. เกือบจะ, แทบจะ, จวนจะ, จวนเจียน (nearly, approximately)
apple iii(แอปเปิลทรี) เป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชุดแอปเปิลที่ผลิตตามหลังชุดทู แต่แล้วก็ต้องยกเลิก เพราะไม่ติดตลาด ปัจจุบันแทบจะไม่มีใครใช้คอมพิวเตอร์ชื่อนี้อีกแล้ว (ดู Apple II ประกอบ)
c(ซี) n. พยัญชนะอังกฤษตัวที่3,ตัวเลข100ของโรมัน,สัญลักษณ์ทางเคมีของธาตุคาร์บอน ภาษาซีเป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม ภาษานี้เริ่มต้นมาจากห้องปฏิบัติการของบริษัท Bell ในช่วงทศวรรษ 1970 ภาษาซีนี้ เป็นภาษาที่ใช้ทั่วไปเทียบเคียงได้กับภาษาเบสิก (BASIC) หรือภาษาปาสกาล (Pascal) ความที่ภาษาซีเป็นภาษาที่ใช้ง่ายและสะดวก โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างดี เช่น Lotus 1-2-3 และ Microsoft FoxPro ก็เขียนด้วยภาษาซี ภาษาซีได้เปรียบภาษาอื่น ๆ อย่างน้อย 3 ประการด้วยกัน คือ 1. ภาษาซีง่ายในการเขียน และเรียนรู้ได้ง่ายเกือบจะเท่ากับภาษาเบสิก2. โปรแกรมภาษาซีใช้เวลาของเครื่อง (คอมพิวเตอร์) น้อยมาก พอ ๆ กับภาษาแอสเซมบลี (Assembly) แต่เขียนได้ง่ายกว่ากันมาก3. ภาษาซีใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องทุกยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็นแมคอินทอชหรือไอบีเอ็ม (แทบจะไม่ต้องแก้ไขดัดแปลงอะไรเลย ผิดกับภาษาเบสิกและภาษาปาสกาล ซึ่งหากนำไปใช้กับเครื่องต่างตระกูลกันแล้ว จะต้องแก้ไขมากจนเรียกได้ว่าไม่คุ้ม
catabasis(คะแทบ'บะซิส) n. การเดินขบวนสู่ฝั่งทะเล,การถอนทัพ -pl. catabases
catabolism(คะแทบ'บะลิซซึม) n. การสันดาปที่เป็นการทำลาย,การสลายตัวของสารเชิงซ้อนในสิ่งมีชีวิตเป็นสารที่ต่ำลง, See also: catabolic adj. ดูcatabolism, Syn. katabolism
constabulary(คันสแทบ'บิวละรี,-ลาร์) adj. เกี่ยวกับตำรวจ
detailed flowchartผังงานละเอียดหมายถึงผังงานที่แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียด จนแทบจะนำแต่ละขั้นตอนมาถอดโยงกันเป็นชุดคำสั่งหรือโปรแกรมได้เลยดู program flowchart ประกอบ
establish(อีสแทบ'ลิช) vt. สร้าง,สถาปนา,ก่อตั้ง,ตั้งมั่น,กำหนด,บัญญัติ,ทำให้เป็นที่ยอมรับ,พิสูจน์, See also: establisher n. ดูestablish
establishment(อีสแทบ'ลิ?เมินทฺ) n. การสร้าง,การสถาปนา,การก่อตั้ง,การตั้งมั่น,สิ่งก่อสร้าง,สถาบัน,บ้านเรือน,องค์การ,ที่ทำการ, Syn. foundation,firm

English-Thai: Nontri Dictionary
almost(adv) แทบ,จวนเจียน,เกือบจะ
less(adv) น้อยลง,จ้อย,เล็กน้อย,แทบจะไม่
near(adj,adv) ชิด,เกือบจะ,แทบจะ,ใกล้เคียง,หวุดหวิด
near(pre) ใกล้,เกือบจะ,แทบ,จวน,เร็วๆนี้
scarcely(adv) หายาก,ไม่ใคร่จะ,เกือบจะไม่,แทบจะไม่
WELL-well-nigh(adv) เกือบ,แทบ,ใกล้

German-Thai: Longdo Dictionary
kaum(adv) แทบจะไม่ ตัวอย่าง jemanden kaum kennen-แทบจะไม่รู้จักใครเลย, See also: fast nicht

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top