Search result for

แทนที่จะ

(28 entries)
(0.7605 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แทนที่จะ-, *แทนที่จะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แทนที่จะ [ADV] instead of, Example: วิธีการที่จะจัดการกับปัญหาเราควรแก้ไขกับต้นตอของปัญหา แทนที่จะแก้ไขที่ปลายเหตุ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แทนที่จะสัน. ใช้ในความที่ขัดแย้งกัน เช่น แทนที่จะเขียนอย่างนั้น เขากลับเขียนอย่างนี้.
ไพล่แทนที่จะเป็นอย่างนี้กลับเป็นอีกอย่างหนึ่ง เช่น เคยทำอย่างนี้ ไพล่ไปทำอย่างนั้น.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She doesn't deserve that, but instead of hurting blair,เธอไม่ควรจะโดนแบบนั้น แต่แทนที่จะทำร้ายแบลร์ Pret-a-Poor-J (2008)
Instead of reading it in the papers tomorrow.แทนที่จะอ่านจากหนังสือพิมพ์วันพรุ่งนี้ There Might be Blood (2008)
Instead of getting sweaty with a stranger, why don't you try taking it to the next level?แทนที่จะไปออกแรงกับคนแปลกหน้า ทำไมคุณไม่พยายามเลื่อนระดับขึ้นไป เล่นกับพระเจ้า Lucky Thirteen (2008)
Instead of brushing, can he rinse his mouth instead?แทนที่จะแปรงฟัน แกคงต้องบ้วนปากแทนแล้วหล่ะ ได้มั๊ยครับ? Beethoven Virus (2008)
How could I forget? You chose Mary above me when we first met.แต่หม่อมฉันยังไม่มีวันลืม ที่ท่านเลือกแมรี่ แทนที่จะเป็นข้า ในครั้งแรกที่เราพบกัน The Other Boleyn Girl (2008)
You should help him study law instead of helping him dig his own grave.ป้าน่าจะช่วยให้เขาเรียนกฎหมาย แทนที่จะ ช่วยเขาขุดหลุมศพ ของตัวเอง Episode #1.9 (2008)
So he wants to come to America in one piece instead of going to paradise in a thousand.เกิดอยากจะมาอเมริกาแบบเป็นๆ แทนที่จะไปพบพระเจ้าบนสวรรค์แล้วสินะ Body of Lies (2008)
Because she tried to take matters into her own hand, best left to qualified officers!เป็นเพราะเธอพยายาม ทำให้ทุกอย่างมันวุ่นวาย แทนที่จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่! Changeling (2008)
Instead of the mahi-mahi, may I just get the one mahi, because I'm not that hungry?แทนที่จะ มาฮิ-มาฮิ ตอนนี้ฉันใช้แค่ มาฮิเดียว เพราะว่าฉันไม่หิวน่ะสิ The House Bunny (2008)
Now, most environmentalists feel that this event is like the red tide in the ocean, but instead of algae killing fish, this happened on land.ตอนนี้ นักสิ่งแวดล้อมส่วนมากรู้สึกว่า เหตุการณ์นี้เหมือนกับ ประกฏการณ์น้ำเปลี่ยนสี แต่แทนที่จะเป็นสาหร่ายฆ่าปลา นี่เกิดขึ้นบนพื้นดิน The Happening (2008)
April, can you please just get back in the car and talk about this instead of running all over Route 12?เดือนเมษายนคุณสามารถโปรดเพิ่งได้รับกลับมาในรถและพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ แทนที่จะวิ่งไปทั่ว 12 เส้นทาง? Revolutionary Road (2008)
Look. Wouldn't you rather go outside and play with Michael?ดู คุณจะไม่แทนที่จะออกไปข้างนอกและเล่นกับไมเคิล? Revolutionary Road (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แทนที่จะ[X] (thaēnthī ja ) FR: au lieu de

English-Thai: Longdo Dictionary
AJAX(abbrev) ย่อมาจาก Asynchronous JavaScript and XML เป็นชื่อเทคนิคการพัฒนา web application แบบหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยเทคนิคย่อยๆ คือ JavaScript และ DOM ในฝั่ง client browser และใช้การติดต่อกับ server ในแบบ asynchrounous (แทนที่จะเป็น synchronous ในการเปิดเว็บแบบเดิมๆ) และส่งข้อมูลกลับมาในแบบ XML ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Wikipedia

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vice    [PREP] แทนที่, See also: แทนที่จะ, แทน, รอง, ตัวแทน, Syn. in place of

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
+เครื่องหมาย cross hairs เป็นรูปลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันออกไปในบางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ส มักมีลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลูกศรตามปกติ
acronym(แอค' โรนิม) n. คำย่อจากพยัญชนะตัวแรกหลายคำ. -acronymic adj. คำย่อรัสพจน์หมายถึง คำย่อที่เกิดจากการนำอักษรตัวแรก หรือกลุ่มอักษรบางตัวมาสร้างขึ้นเป็นคำใหม่ประกอบด้วยอักขระตั้งแต่สองตัวขึ้นไป นิยมออกเสียงเหมือนคำปกติ เช่น DOS ซึ่งเอาอักษร D มาจากคำว่า Disk อักษร O มาจาก คำ Operating และ S มาจากคำว่า System คำนี้จะอ่านออกเสียงว่า "ดอส" แทนที่จะอ่านว่า ดีโอเอส คำย่อประเภทนี้ นิยมใช้กันมากใน วงการคอมพิวเตอร์ เช่น BASIC ซึ่งย่อมาจาก Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code ก็อ่านว่า "เบสิก"
ammonolysisขบวนการหนึ่งที่คล้าย hydrolysis แต่เป็นแอมโมเนียแทนที่จะเป็นน้ำ
antipersonnel(แอนทีเพอ' ซะเนล) adj. ใช้ต่อต้านหรือทำลายคน (แทนที่จะเป็นการต่อต้านหรือทำลายเครื่องยนต์หรือาวุธของข้าศึก) ชนิดระเบิดสังหาร (used against enemy personnel)
api(เอพีไอ) ย่อมาจาก application program interface หมายถึงวิธีการอย่างหนึ่งที่ทำให้ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์รู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ง่ายขึ้นกว่าเดิม เช่น เอพีไอจะกำหนดขั้นตอนมาตรฐานให้โปรแกรมสำเร็จต่าง ๆ ทำงาน โดยวิธีให้ผู้ใช้เลือกจากรายการคำสั่ง (menu) หรือตอบคำถามในกรอบสนทนา (dialog box) แทนที่จะต้องจำคำสั่งอย่างแต่ก่อน การใช้ระบบวินโดว์บนเครื่องพีซีก็ดี OS/2 ก็ดี หรือระบบของแมคอินทอช ก็ดี ล้วนเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของการนำเอพีไอมาใช้
apogamy(อะพอก'กะมี) n. การเกิด sporophyte จากเซลล์หรือ gametophyte (แทนที่จะเป็นไข่) -apogamic, apogamous adj.
apple menuเมนูลูกแอปเปิลหมายถึง โปรแกรมต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์แมคอินทอช ที่สามารถสั่งให้ทำงานในระหว่างที่เครื่องกำลังทำโปรแกรมอื่นอยู่ได้ โปรแกรมเหล่านี้จะรวมอยู่ในเมนูที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปลูกแอปเปิลแหว่ง (แทนที่จะมีชื่อเมนูตามปรกติ) และจะอยู่เป็นรายการแรกซ้ายมือสุดบนแถบเมนู เมนูนี้จะประกอบด้วยรายการย่อยอีกหลายรายการด้วยกัน เช่น นาฬิกา, เครื่องคำนวณ, แผงควบคุม ฯ รวมทั้งที่สำคัญที่สุด คือ แฟ้มภาพ ที่เรียกว่า scrapbook เป็นต้น
arbitrary(อาร์'บิทระรี) adj. ตามอำเภอใจ,ไร้เหตุผล,เอาแต่อารมณ์,โดยพลการ,ตัดสินโดยผู้ตัดสิน (แทนที่จะโดยกฎหมายของรัฐ) . -arbitrariness n., Syn. capricious, frivolous)
arpeggio(อาร์เพจ'จีโอ) n. เสียงดนตรีชนิดมีความถี่ตามกัน แทนที่จะพร้อมกัน, การบรรเลงซอชนิดหนึ่ง. -arpeggiated, arpeggioed adj.
bubble jet printerเครื่องพิมพ์แบบบับเบิลเจ็ตหมายถึง เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกที่ใช้ความร้อนฉีดหมึกออกมาแทนที่จะใช้ไฟฟ้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top