ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แถวหน้า

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แถวหน้า-, *แถวหน้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แถวหน้ากระดาน[N] line of troops, See also: line formation, Example: เด็กนักเรียนยืนเป็นแถวหน้ากระดานเพื่อเตรียมเคารพธงชาติ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Front rank, kneel in position!แถวหน้า เตรียมพร้อม Gandhi (1982)
Just take a deep breath.- อยู่แถวหน้า ใจเย็นๆ Punchline (1988)
I like going in this way. It's better than waiting in line.ฉันชอบเข้าทางนี้ ดีกว่าไปต่อแถวหน้าร้าน Goodfellas (1990)
Hey, get this video up front.เอานี่ไปแจกแถวหน้า ๆ The Bodyguard (1992)
They were lined up in front of two big warehouses.ไปเข้าแถวหน้าโกดังสองหลัง Schindler's List (1993)
We were on the front line...เราอยู่บนแถวหน้า... Princess Mononoke (1997)
"But, Your Majesty... your last letter ordered me to place him at the vanguard of the assault... just in front of the cannon."ก็ครั้งหลังสุดพระองค์สั่งการให้จัดเขา อยู่แถวหน้า เข้าหาปืนใหญ่ The Man in the Iron Mask (1998)
And those of you in the front row... beware.และพวกแถวหน้าทั้งหลาย Legally Blonde (2001)
Let's call on someone from the hot zone.เลือกคนจากแถวหน้าแล้วกันนะ Legally Blonde (2001)
I'll be there opening night, front row. And you can count on it.ฉันจะอยู่ที่นั่น ที่แถวหน้า เธอสามารถนับดูได้เลย A Walk to Remember (2002)
Oh, no, no, no. We can't sit in the front.โอ้ ไม่ ไม่ เรานั่งแถวหน้าไม่ได้ เราต้องไปนั่งข้างหลัง The Dreamers (2003)
We have to sit in the back. The front is for people who don't have dates.แถวหน้าสำหรับ คนที่ไม่ได้ออกเดท The Dreamers (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แถวหน้า[n. exp.] (thaēo nā) EN: front row   
แถวหน้ากระดาน[n. exp.] (thaēo nākradān) EN: line of troops ; line formation   

English-Thai: Longdo Dictionary
deploy(vt) แปรแถวตอนเป็นแถวหน้ากระดาน(ทางทหาร), เคลื่อนกำลังพลพร้อมอาวุธไปอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะต่อสู้ (ทางทหาร), การตั้งแถวเตรียมตัวออกรบ, จัดเพื่อใช้งาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advance[ADJ] ด้านหน้า, See also: แถวหน้า, แนวหน้า
forefront[N] แถวหน้า, See also: ตอนหน้า, ส่วนหน้า, หัวแถว, Syn. beginning, fore, front, Ant. back, rear
front[N] ด้านหน้า, See also: แถวหน้า, ส่วนหน้า, Syn. fore, forefront, Ant. back

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deploy(ดิพลอย') {deployed,deploying,deploys} v. แปรแถวเป็นแถวหน้ากระดาน,จัดให้เหมาะสม,เคลื่อนหรือวางให้เหมาะสม, See also: deployment n. ดูdeploy -S.arrange

English-Thai: Nontri Dictionary
forefront(n) สิ่งที่อยู่หน้าสุด,หัวแถว,ตอนหน้า,แถวหน้า,ส่วนหน้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top