ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แตกตื่น

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แตกตื่น-, *แตกตื่น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แตกตื่น[V] stampede, See also: flock, Example: คนสมัยนี้แตกตื่นมากขึ้นเพราะศิลปะในการสร้างข่าวและปล่อยข่าวนั้นค่อนข้างจำเริญ, Thai definition: แห่กันไปด้วยความตื่นเต้น ตกอกตกใจ หรืออยากรู้อยากเห็น เป็นต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แตกตื่นก. แห่กันไปด้วยความตื่นเต้น ตกอกตกใจ หรืออยากรู้อยากเห็น เป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
panicแตกตื่น, อลหม่าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There is a code, you know.มีรหัสเป็นคุณรู้ว่า แตกตื่น How I Won the War (1967)
Now don't panic. Don't panic.อย่าแตกตื่น Blazing Saddles (1974)
Indy, if that square from Delaware weren't in charge, you could've really shook the place up.อินดี้ , ถ้าเดลาแวร์ไม่ได้เป็นคนคุม คุณคงทำให้ที่นี่แตกตื่นได้เลย The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
I don't want to be responsible for a panic.ผมไม่อยากก่อให้เกิดความแตกตื่น Titanic (1997)
All right, boys. Like the Captain said, nice and cheery, so there's no panic.กัปตันบอกยิ้มไว้คนจะได้ไม่แตกตื่น Titanic (1997)
He's got the whole piece in an uproar.ท่านก็รู้จักบิลโบ้ เขาทำเอาแตกตื่นกันทั้งเมือง The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
No, there's no public unrest yet.ไม่ ประชาชนยังไม่หายแตกตื่น Yomigaeri (2002)
Initially the stadium area was mobbed with ambulances, but the game finished without major disruptionsในช่วงแรก ผู้ชมในสนามต่างแตกตื่น แต่การแข่งขันก็ดำเนินไปโดยไม่มีความขัดข้อง... Swing Girls (2004)
We don't want a stampede on our hands because the exits out of the campus block so quickly.เราไม่อยากให้เกิดการแตกตื่น เพราะทางออกจากวิทยาลัย/Nถูกปิดอย่างรวดเร็ว Compulsion (2005)
People are making way too much of this El Nino thing.คนแตกตื่นกับเรื่องเอลนินโญ่มากไป Faith Like Potatoes (2006)
We don't be so panic, got it?พวกเราก็อย่าเพิ่งแตกตื่นไป เข้าใจไหม? One Missed Call Final (2006)
And then everybody started panicking.จากนั้นทุกคนก็แตกตื่น Bang, Bang, Your Debt (2007)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stampede(สแตมพีด') vi.,n. (การ) วิ่งอลหม่าน,แตกตื่นและหนี,หลั่งไหล. vt. ทำให้แตกตื่นหนี,หลั่งไหล., Syn. race,flight

English-Thai: Nontri Dictionary
PANIC-panic-stricken(adj) ตื่นตกใจ,ขวัญหนีดีฝ่อ,แตกตื่น,ตกใจกลัว
stampede(n) การวิ่งอลหม่าน,การตื่นตูม,การแตกตื่น,การแตกหนี,การหลั่งไหล
stampede(vi,vt) วิ่งอลหม่าน,ตื่นตูม,แตกตื่น,ตื่นตกใจ,หลั่งไหล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top