ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แซง

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แซง-, *แซง*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แซงน. ต้นไม้ชนิดหนึ่งคล้ายต้นปรือ.
แซงน. เรียกม้าหลวงหรือช้างหลวงพวกหนึ่งที่จัดให้เดินเลียบไปข้าง ๆ กระบวนแห่หรือกองทัพ ว่า ม้าแซง ช้างแซง, เรียกเรือกราบซึ่งจัดเข้าร่วมไปในกระบวนเรือหลวง มีหน้าที่ป้องกันภัยกระบวนเรือพระที่นั่งโดยแซงขนาบอยู่ ๒ ข้างกระบวน ว่า เรือแซง.
แซงก. เบียดหรือเฉียดเพื่อจะขึ้นหน้า เช่น เดินแซง ขับรถแซง แซงคิว
แซงสอดแทรกเข้ามาในระหว่าง เช่น พูดแซง.
แซงแซวน. ชื่อนกขนาดเล็กในวงศ์ Dicruridae ตาสีแดง ขนสีดำหรือเทาเป็นมัน หางเรียวยาว เว้าตื้นหรือเว้าลึก กินแมลง ในประเทศไทยมีหลายชนิด เช่น แซงแซวหางปลา[ Dicrurus macrocercus (Vieillot)] แซงแซวสีเทา ( D. leucophaeus Vieillot), ชนิดที่มีขนหาง ๑ คู่ เป็นก้านยาวออกไป ตรงปลายแผ่ออกเป็นแผงขน มี ๒ ชนิด เรียกกันทั่วไปว่า แซงแซวหางบ่วง คือ แซงแซวหางบ่วงใหญ่ [ D. paradiseus (Linn.)] และแซงแซวหางบ่วงเล็ก [ D. remifer (Temminck)], เรียกสิ่งเช่นธงที่มีรูปเป็นแฉกเหมือนหางนกแซงแซว ว่า ธงหางแซงแซว.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The meddling little fools!แทรกแซงคนโง่น้อย! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Your father had too many visitors. They interfered with hospital service.คุณพ่อของคุณมีผู้เข้าชมมากเกินไป พวกเขาแทรกแซงกับการให้บริการของโรงพยาบาล The Godfather (1972)
ladies and gentlemen, as of this afternoon, the undersecretary for south American affairs emphatically denies any and all intervention in the current realignment of top positions in the paraguayan air force.บ่ายวันนี้ อธิบดีกรมกิจการอเมริกาใต้ ได้ยืนยันการปฏิเสธ ว่าไม่มีการเข้าแทรกแซงการแต่งตั้ง Spies Like Us (1985)
Have you a sales force, or are you still relying on divine intervention?คุณมีแรงขายหรือคุณยังคงอาศัยการแทรกแซงของพระเจ้า? The Russia House (1990)
But I've totally reconfigured... both the nootropic and the cyberlearning programs... without aggression factors.แต่ฉันต้องขอบอกว่า.. ..ไอ้การทดลองทั้งหลาย รวมถึงโปรแกรมเรียนรู้เสมือนเนี่ย เขาตอบรับมัน โดยที่ฉันไม่ต้องเข้าไปแทรกแซงเลย The Lawnmower Man (1992)
Tumbleweed can't hold it as Captain Video takes charge.- ไม่! " ทัมเบิลวีด ต้านไว้ไม่อยู่ กัปตันวีดีโอ แซงเข้าเส้นไปได้ " Cool Runnings (1993)
That I missed something in those other kids?อะไร มีอะไรแทรกแซง ที่นี่หรือ ? Deep Throat (1993)
- This was divine intervention.- นี่คือการแทรกแซงของพระเจ้า Pulp Fiction (1994)
You know what divine intervention is?คุณจะรู้ว่าสิ่งที่การแทรกแซงของพระเจ้าคืออะไร? Pulp Fiction (1994)
They broke through our frequency code.เขาแทรกแซงคลื่นความถี่เรา! Ghost in the Shell (1995)
A higher power intervened.พลังงานที่สูงขึ้นแทรกแซง Contact (1997)
My goals didn't change a lot in the intervening years. -Vincent. -Much to my parents' dismay.เป้าหมายของผมไม่เปลี่ยนมากนัก จนเมื่อพ่อแม่ผมชักท้อใจและเริ่มเข้ามาแทรกแซง Gattaca (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แซง[v.] (saēng) EN: come alongside of ; proceed alongside of ; flank   
แซง[v.] (saēng) EN: overtake ; get ahead of ; surpass   FR: dépasser ; doubler ; surpasser
แซง[v.] (saēng) EN: slip in between ; squeeze through a crowd   FR: se faufiler
แซง[v.] (saēng) EN: scrape ; graze   
แซงคิว[v. exp.] (saēng khiū) EN: jump the queue ; cut into the line   
แซงค์ชั่น[v.] (saēngchan) EN: sanction   
แซงต์ ทรุยด็อง[TM] (Saēngt Throēidøng) EN: Sint-Truiden   FR: Saint-Trond
แซงต์-เอเตียน[TM] (Saēngt-Ētiēn) EN: Saint-Etienne   FR: Saint-Etienne ; AS Saint-Etienne [m]
แซงรถ[v. exp.] (saēng rot) EN: overtake a car ; pass (Am.)   FR: dépasser un véhicule ; doubler un véhicule

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cut in front[PHRV] แซงหน้า
outpace[VT] ไปเร็วกว่า, See also: แซงหน้า, มีมากกว่า, ปรับปรุงดีกว่า, Syn. outstrip
pull ahead[PHRV] แซง (การแข่งขัน)
remain ahead of[PHRV] อยู่ข้างหน้า, See also: แซงหน้า, Syn. keep ahead of

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
consanguineous(คอนแซงควิน'เนียส) adj. ซึ่งมีบรรพบุรุษเดียวกัน,ร่วมสายโลหิตเดียวกัน, Syn. consanguine
consanguinity(คอนแซงกวิน'นิที) n. การร่วมสายโลหิตเดียวกัน,การมีบรรพบุรุษเดียวกัน, Syn. kinship
interfere(อินเทอเฟียร์') vi. แทรกแซง,ยุ่ง,สอดแทรก,ก้าวก่าย,ขัดขา,รบกวน,แย้งกัน., See also: interferer n. interferingly adv.
interference(อินเทอเฟีย'เรินซฺ) n. การแทรกแซง,การสอดแทรก,การรบกวน,สิ่งรบกวน,สิ่งขัดขวาง., See also: interferential adj., Syn. intrusion,intervention,hindrance
intervene(อินเทอวีน') vt. แทรกแซง,ก้าวก่าย,เกิดขึ้นระหว่าง,เกิดขึ้นโดยบังเอิญและขัดขวาง,ยุ่ง, See also: intervener,intervenor n. intervenient adj., Syn. interfere
intervention(อินเทอเวน'เชิน) n. การแทรกแซง,การก้าวก่าย,การยุ่ง., See also: interventional adj., Syn. interference
king-crow(คิง'โคร) n. นกแซงแซว
lap(แลพ) {lapped,lapping,laps} n. หน้าตัก,ตัก,ที่เป็นแอ่ง,ชายเสื้อ,กระพุ้งผ้า,การควบคุม,การรับผิดชอบ,การพับ,การพัน,การคาด,การคาด,การห่อ,การวางซ้อน,การวิ่งรอบ,ส่วนที่เกย v. พับ,พัน,คาด,ห่อ,วางซ้อน,วิ่งแซงหน้าไปหนึ่งรอบ,ก่อเชื่อม,ทับเกย,วิ่งรอบ,เลย. abbr. laparotomy,leucine aminopeptidase,left atrail presaure,leukocyte alkaline phosphatase
pass(พาส) v. ผ่าน,แซง,ยติ,นำส่ง,n. ถนน,หนทาง,สิทธิผ่าน,การสอบผ่าน,บัตรผ่าน การส่งลูก,ท่าส่งลูก,การบินผ่าน,การเปลี่ยน,การล่วงของเวลา
sacrosanct(แซค'โรแซงทฺ) adj. ศักดิ์สิทธิ์,ล่วงเกินไม่ได้,ล่วงละเมิดไม่ได้., See also: sacrosanctity n. sacrosanctness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
interfere(vi) แย้งกัน,สอดแทรก,แทรกแซง,รบกวน
interference(n) การสอดแทรก,การแทรกแซง,การรบกวน
intermeddle(vi) แทรกแซง,ก้าวก่าย,เลือก
interpose(vi,vt) สอดแทรก,พูดสอด,ขวาง,ก้าวก่าย,แทรกแซง,กั้นกลาง,ห้ามปราม
intervene(vi) อยู่ระหว่าง,ก้าวก่าย,แทรกแซง
intervention(n) การแทรกแซง,การก้าวก่าย
meddle(vi) ยุ่งเกี่ยว,แทรกแซง,เสือก
meddler(n) คนชอบยุ่ง,คนชอบแทรกแซง,คนชอบเสือก
meddlesome(adj) ชอบยุ่ง,ชอบแทรกแซง,ชอบเสือก
mesne(adj) กึ่งกลาง,แทรกแซง,ซึ่งสอดแทรก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top