ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แจ้งตำรวจ

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แจ้งตำรวจ-, *แจ้งตำรวจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แจ้งตำรวจ[V] inform the police, See also: notify the police, Example: พลเมืองดีแจ้งตำรวจว่าในสลัมแห่งนี้มีการซื้อขายยาบ้ากัน, Thai definition: บอกกล่าวตำรวจเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wadsworth would be informing the police about it all.วัดส์เวิร์ทก็จะแจ้งตำรวจ เกี่ยวกับเรื่องทุกอย่าง Clue (1985)
I think we should tell the cops.ฉันว่า เราควรจะไปแจ้งตำรวจ Stand by Me (1986)
I'm calling the cops!- ฉันจะแจ้งตำรวจ *batteries not included (1987)
She said the hospital would call the police. She made me promise.เธอกลัวโรงพยาบาลจะแจ้งตำรวจ เธอให้ฉันรับปากว่าจะไม่เรียก Dirty Dancing (1987)
"His father, who lives in Baltimore, notified police after receiving no answer to repeated telephone calls.""พ่อของเขา ซึ่งอาศัยอยู่ที่บัลติมอร์" "แจ้งตำรวจหลังจากโทรไปหาหลายครั้ง แต่ไม่มีคนรับ" Field of Dreams (1989)
Then we tell the police.แล้วก็แจ้งตำรวจThe Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Let's call the police and tell them to go to Warehouse 35.แจ้งตำรวจดีกว่า แล้วบอกให้ไป คลังสินค้าที่ 35. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
But if you told me you were going to murder someone specifically and I thought you were serious then, yes, I'd go to the police.แต่ถ้าคุณบอกผมว่าคุณกำลังจะ ฆาตกรรมใครซักคนโดยจงใจ... ...และผมคิดว่าคุณเอาจริง... ...อย่างนั้น ใช่ ผมจะแจ้งตำรวจ Basic Instinct (1992)
You kept saying how you knew and should have gone to the police.คุณเอาแต่พูดว่าคุณรู้ได้ยังไง และควรจะไปแจ้งตำรวจ Basic Instinct (1992)
Go upstairs and tell your mother to call the police.ขึ้นไปบอกแม่เธอที่ชั้นบน ให้รีบแจ้งตำรวจ The Lawnmower Man (1992)
We'll tell the cops when we hit the next town.ค่อยโทรแจ้งตำรวจเมื่อเราไปถึงตัวเมือง In the Mouth of Madness (1994)
- Contact Interpol and get everything you can on Politovsky.แจ้งตำรวจสากล ติดต่ออินเตอร์โพล ให้หาข้อมูลโพลิโทฟสกี้ ครับผม เป็นการยากที่จะเค้นข่าวจากคนของเทเร็คได้นะ The Jackal (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจ้งตำรวจ[n. exp.] (jaēng tamrūat) EN: call the police ; inform the police ; notify the police   FR: appeler la police ; prévenir la police ; alerter la police

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grass on[PHRV] แจ้งตำรวจ, See also: บอกตำรวจ, Syn. inform against
shop[VT] แจ้งตำรวจ (คำสแลง)
shit on[PHRV] แจ้งตำรวจ (คำสแลงต้องห้าม), See also: บอกตำรวจ, Syn. inform against
shop on[PHRV] แจ้งตำรวจ, See also: บอกตำรวจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top