ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แค้มป์

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แค้มป์-, *แค้มป์*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Well, I play with all of this stuff,... ..and then I go in and I tell 'em what I think.มันดูเหมือนแค้มป์มากเลย ผมได้ดูทีวี Big (1988)
In Dejima, there was this camp, right?ที่เดจิมะ ก็มีแค้มป์อย่างนี้.. ? Blues Harp (1998)
Nice and smooth just ran out of camp.ความสัมพันธ์อันดี และมีใจต่อกัน ถึงได้พากันออกไปนอกแค้มป์ Mulan 2: The Final War (2004)
Now, what I want is a camp tenderตอนนี้สิ่งที่ฉันต้องการ คนดูแลแค้มป์ Brokeback Mountain (2005)
You eat your supper and breakfast at camp.มือค่ำและมื้อเช้า ให้กินที่แค้มป์ Brokeback Mountain (2005)
Locked up at camp, used to look up and see it all white and clean.ตอนถูกขังในแค้มป์ เคยมองเห็นมันขาวสะอาด กระจ่าง Gridiron Gang (2006)
Hey, listen, let's say you do survive the jungle and lack of water, whatever you find, snakes and animals and shit are out there, you won't make it out of camp.ฟังนะ เอาเป็นว่าคุณอยู่รอดได้ในป่าและขาดน้ำ จะเจออะไรข้างนอกนั่น งู สัตว์ อึ คุณจะไม่ได้อะไรข้างนอกแค้มป์ Rescue Dawn (2006)
- Yeah.เหรอ ใช่ แต่แค้มป์เป็นของเวียดกง Rescue Dawn (2006)
We take over the camp. Think about it, okay?แล้วก็ยึดแค้มป์ คิดดูให้ดี Rescue Dawn (2006)
this is lisa lapera,justin's camp counselor.ลิซ่า ลาเพร่าพูดนะคะ \ อาจารย์แนะแนวจากแค้มป์ของจัสติน How Betty Got Her Grieve Back (2007)
We are friends from Space Camp.เราเป็นเพื่อนจากตอนที่ไปเข้าแค้มป์อวกาศน่ะครับ Live Free or Die Hard (2007)
We went to Space Camp with Freddy.เราไปเข้าแค้มป์กับเฟรดดี้น่ะครับ Live Free or Die Hard (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แค้มป์[n.] (khaēm) EN: camp   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top