ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แค่น

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แค่น-, *แค่น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แค่น[V] persist, See also: resist, continue, Syn. ขืน, ฝืน, ยืนยัน, ยืนกราน, Example: เธอทำงานนี้ไม่ได้แต่แค่นจะทำ, Thai definition: ทำไม่เป็นหรือไม่สันทัดแล้วยังอวดดีขืนทำ
แค่นี้[ADV] only, See also: just, solely, merely, no more and no less, Syn. เท่านี้, เพียงนี้, เพียงเท่านี้, Example: ลงทุนเสียเงินซื้อไปเยอะแล้ว ถ้านำมาใช้งานแค่นี้ก็เสียดายเงินแย่
แค่นแคะ[V] pick on, See also: blame, criticize, find fault, censure, Syn. ค่อนแคะ, วิจารณ์, เหน็บ, เหน็บแนม, Ant. ชมเชย, ยกย่อง, Example: พวกหนังสือพิมพ์พยายามแค่นแคะนักการเมืองอยู่ตลอดเวลา, Thai definition: เฟ้นหาความชั่วขึ้นมากล่าว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แค่นก. ฝืน เช่น แค่นกิน, คะยั้นคะยอ เช่น แค่นให้กิน, ทำไม่เป็นหรือไม่สันทัดแล้วยังอวดดีขืนทำ เช่น แค่นทำ, สะเออะ เช่น ไม่มีเงินยังแค่นแต่งตัวโก้.
แค้นก. โกรธเจ็บใจอยู่ไม่หาย เช่น แค้นใจ แค้นเคือง.
แค้นคอก. อาการที่คนหรือสัตว์กินอาหารแล้วติดคอหรือฝืดคอกลืนไม่สะดวก.
แค่นแคะ, แค่นไค้ก. เฟ้นหาความชั่วขึ้นมากล่าว, เซ้าซี้จะให้ได้สมประสงค์.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-That's it.แค่นั้นแหละ. Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
That's it!แค่นั้นแหละ! Pinocchio (1940)
That's it!แค่นั้นแหละ! Pinocchio (1940)
- A raft? That's it!แค่นั้นแหละ! Pinocchio (1940)
That's it!แค่นั้นแหละ! Pinocchio (1940)
I'll be your friend, your companion. I'll be happy with that.ฉันจะเป็นเพื่อน เป็นมิตรคู่ใจของคุณ แค่นี้ฉันก็มีความสุขแล้ว Rebecca (1940)
These are all we have left to imagine a night of piercing cries, of checking for lice, of chattering teeth.เหลืออยู่แค่นี้ ให้เราระลึกถึง เสียงกรีดร้อง ที่บาดลึกยามค่ำคืน การกำจัดเหลือบไร การคุยกันอื้ออึง Night and Fog (1956)
And it starts to come down, cats and dogs, just like this.และจะเริ่มที่จะลงมา, แมวและสุนัขที่ชอบเพียงแค่นี้ 12 Angry Men (1957)
Three hours to live.แค่นี้เหรอ? Help! (1965)
Outrageous! You're nothing but a mad scientist!แค่นักวิทยาศาสตร์บ้าที่ใช้งาน ซ้ำซาก Help! (1965)
What did you say that stuff is?นี้? เพียงแค่นี้ก็จะทำให้นิ้วมือข? Help! (1965)
That's all I know. I swear!ฉันรู้แค่นี้แหละ สาบานได้ The Good, the Bad and the Ugly (1966)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แค่น[v.] (khaen) EN: urge ; implore ; force   FR: se forcer ; s'obliger
แค่น[adv.] (khaen) EN: unwillingly ; without relish ; reluctantly   FR: à contrecoeur
แค้น[v.] (khaēn) EN: harbour resentment against ; be resentful ; feel aggrieved ; have malice ; rankle   FR: avoir de la rancoeur ; être indigné ; enrager
แค้นคอ[v. exp.] (khaēn khø) EN: be stuck in the throat ; be lodged in the throat   
แค่นี้[adv.] (khaēnī) EN: only ; just ; solely ; merely ; no more and no less   FR: aussi ; à ce point ; aussi peu
แค้นใจ[v.] (khaēnjai) EN: be angry ; be furious ; rankle ; be enraged   FR: être furieux ; être dépité ; enrager ; en vouloir à

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
yea(เย) adv. ใช่,จ้ะ,จริง ๆ ,ไม่ใช่แต่เพียงแค่นี้ ยังมี. n. การตอบรับ,การยืนยัน,ผู้ตอบรับ,คะแนนสนับสนุน

English-Thai: Nontri Dictionary
this(adj) นี้,อย่างนี้,เช่นนี้,แค่นี้,นี่

German-Thai: Longdo Dictionary
heuteวันนี้ เช่น Ich mache Schluss für heute. วันนี้ฉันพอแค่นี้ล่ะ (เลิกงาน)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top