ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แค่ทำตามกฎ

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แค่ทำตามกฎ-, *แค่ทำตามกฎ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just get the rule going.แค่ทำตามกฎต่อไป Zombieland (2009)
I'm just keeping track,ฉันแค่ทำตามกฎ Disciple (2010)
I'm just following the law.ผมแค่ทำตามกฎหมาย The Witch in the Wardrobe (2010)
Just follow the laws no matter what?เพียงแค่ทำตามกฎหมายไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเหรอ? My Girlfriend Is a Gumiho (2010)
I'm supposed to promise, cross my heart, to, like, straighten up and fly right or toe the line or some other crap that I'm not gonna say?ผมควรจะสาบานด้วยหัวใจของผม เพื่อ อย่างเช่นยืดตัวตรงและประพฤติตัวดี หรือว่าแค่ทำตามกฎ หรือเรื่องไร้สารห่าเหวอะไร Bullet Points (2011)
That's the law.เราแค่ทำตามกฎหมาย Max (2015)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
toe the line[IDM] แค่ทำตามที่ต้องการ, See also: แค่ทำตามกฎ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top