ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แคลิฟอร์เนีย

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แคลิฟอร์เนีย-, *แคลิฟอร์เนีย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แคลิฟอร์เนีย[N] California, Example: น้องชายของเขาไปเรียนต่อที่แคลิฟอร์เนีย, Thai definition: ชื่อรัฐหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา
แคลิฟอร์เนีย[N] californium, Example: แคลิฟอร์เนียมเป็นธาติกัมมันตรังสีที่นักวิทยาศาสตร์สร้างขึ้น ไม่มีปรากฎในธรรมชาติ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แคลิฟอร์เนียน. ธาตุลำดับที่ ๙๘ สัญลักษณ์ Cf เป็นธาตุกัมมันตรังสีที่นักวิทยาศาสตร์สร้างขึ้น ไม่มีปรากฏในธรรมชาติ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Encephalitis, Californiaแคลิฟอร์เนียเอนเซฟาไลติส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He came all the way from California. I told you he'd come!เขามาตลอดทางจากรัฐแคลิฟอร์เนีย ผมบอกคุณว่าเขาจะมา! The Godfather (1972)
-When you come back from California.- เมื่อคุณกลับมาจากแคลิฟอร์เนีย The Godfather (1972)
-When am I going to California?- เมื่อฉันจะไปแคลิฟอร์เนียThe Godfather (1972)
"To the Burbank, California, supermarket manager...ฟังนะ ผจก.ซูเปอร์มาร์เก็ตที่แคลิฟอร์เนีย Oh, God! (1977)
I'm gonna do the same in California.ฉัน เมตร จะ ทำเช่นเดียวกัน ใน แคลิฟอร์เนีย I Spit on Your Grave (1978)
Why California?ทำไม แคลิฟอร์เนีย I Spit on Your Grave (1978)
Well, I'm from California.ก็ฉันจากแคลิฟอร์เนีย 2010: The Year We Make Contact (1984)
Biologists in California have released reports stating that the bodies of the recently dead are returning to life, -'นักชีววิยาในแคลิฟอร์เนีย เปิดเผยรายงานที่บ่งว่า' 'ศพของคนที่เพิ่งตายใหม่ๆ กลับฟื้นคืนชีพได้' Night of the Living Dead (1990)
California roll.แคลิฟอร์เนียโรล Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Would you put this call through to California?ช่วยต่อเบอร์นี้ไปที่แคลิฟอร์เนียให้หน่อย Junior (1994)
Can we hear all the way to California? I don't see why not.เราสามารถได้ยินทุก วิธีการที่รัฐแคลิฟอร์เนียContact (1997)
Yes, you are.ตื่นเถอะ วิลล์ไปแคลิฟอร์เนียกับชั้นนะ Good Will Hunting (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แคลิฟอร์เนีย[n. prop.] (khaēlifønīa) EN: California   FR: Californie [f]
แคลิฟอร์เนีย[n.] (khaēlifønīem) EN: californium   FR: californium [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
California[N] แคลิฟอร์เนีย, See also: รัฐที่อยู่ทางตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา, Syn. CA, Golden State

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
athapaskan(แอธธะแพส'คัน) n. กลุ่มภาษาอินเดียแดง (ในแคนนาดา อาลาสกา ออริกอน แคลิฟอร์เนีย) . เช่น ภาษาอาปาเช่., Syn. Athapascan, Athabascan, Athabaskan
los angeles(ลอสฺ'แอน'จะลีส) n. ชื่อเมืองท่าในแคลิฟอร์เนีย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top