Search result for

แข่งม้า

(31 entries)
(0.2743 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แข่งม้า-, *แข่งม้า*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We drop it off in the racing form, and we get the hell out of there.นายไปเอาแผ่นข้อมูลออกมา เราทิ้งมันไว้ในสนามแข่งม้า และรีบ Scylla (2008)
You might as well go to the horse race track and live with them!คุณน่าจะไปอยู่กับการแข่งม้าจะดีกว่านะแล้วก็ไปใช้ชีวิตกับพวกมัน! Episode #1.2 (2009)
If you're gonna ride in the Kentucky derby... you don't leave your prize stallion in the stable...คิดจะลงแข่งม้าเคนตักกี้เดอร์บี้ อย่าโง่เก็บม้าแข่งพันธุ์ดีเอาไว้ในคอก Star Trek (2009)
"Horse Racing""การแข่งม้าLove in Disguise (2010)
I used to buck broncos for the rodeo.ฉันเคยเป็นคนดูแลม้าในงานแข่งม้า Hick (2011)
This election's become a real horse race.การเลือกตั้งได้กลายเป็นการแข่งม้าของจริงแล้ว Intro to Political Science (2011)
Last night we had a tavern riot, a brothel fire, three stabbings and a drunken horse race down the Street of Sisters.เมื่อคืนเรามีการจราจลในโรงเตี๊ยม ซ่องถูกเผา การแทงกันสามรายและพนันแข่งม้าของคนเมา ที่ถนนซิสเตอร์ Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
You took me to Santa Anita to watch the horse race.นายพาฉันไป แซนต้าแอนนิต้า เพื่อไปดูแข่งม้า Help Us Help You (2011)
If this was a horse race, you'd be glue.ถ้าเป็นการแข่งม้า นายก็ติดแหง็ก I Kissed a Girl (2011)
After importing it, it will change the history of the South Korean horse-racing world.หลังจากที่นำมันมา ฉันจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์การแข่งม้าของเกาหลี! Episode #1.1 (2011)
Right, I met your father at the horse race track.ฉันเห็นพ่อเธอที่สนามแข่งม้าด้วย Episode #1.7 (2011)
We should have a good business plan for the racecourse in order to compete.เราต้องมีแผนธุรกิจที่ดีเพื่อที่จะไปแข่งขันในเรื่องสนามแข่งม้า Episode #1.9 (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แข่งม้า[n. exp.] (khaeng mā) EN: horse racing   FR: course de chevaux [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
Greyhound racing(n) การแข่งวิ่งสุนัขพันธ์เกรย์ฮาวนด์ เป็นที่นิยมในอังกฤษ(คล้ายแข่งม้าแต่ไม่มี jockey)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dopester(โดพ'สเทอ) n. ผู้ทำนายผลการแข่งม้าและกีฬาอื่น ๆ ,คนใบ้สิ่งต่าง ๆ
hippodrome(ฮิพ'พะโดรม) n. สนามแข่งม้าหรืออื่น ๆ
race(เรส) vi.,vt.,n. (การ) วิ่งแข่ง,วิ่งอย่างรวดเร็ว,แข่งม้า.,แข่งขันความเร็ว,การแข่งขัน,ความเชี่ยว,เชื้อชาติ,ชนชาติ,เผ่าพันธุ์,วงศ์ตระกูล,เชื้อสาย,พันธุ์, ชนชั้น,รสนิยม
racing(เรส'ซิง) n. การแข่งขันความเร็ว,การวิ่งแข่ง,การแข่งม้า,การแข่งรถ,การไปหรือหมุนอย่างรวดเร็ว, Syn. contest,chase
stake(สเทด) n.,vt. (วาง) เสาหลัก,เสาเข็ม,เสาหมุด,เสาบ้าน,หลัก,หมุด,หลักปักเขต,ทั่งไม้,เงินเดิมพัน,เงินรางวัล หรือผลประโยชน์ที่จะได้,ส่วนได้เสีย,การเสี่ยง,การแข่งม้า,หุ้นผลประโยชน์,การเผาทั้งเป็น vi. เล่นการพนันขันต่อ,พนัน,, See also: stakes n. เงินเดิมพัน
steeplechase(สที'เพิลเชส) n. การแข่งม้าวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางที่สร้างขึ้น,การวิ่งแข่งข้ามทุ่งหรือทุ่งที่มีสิ่งกีดขวาง vi. แข่งขี่ม้าข้ามสิ่งกีดขวาง,วิ่งแข่งข้ามสิ่งกีดขวาง
tipster(ทิพ'สเทอะ) n. ผู้แจ้งข่าวลับ,ผู้ใบ้หวย,ผู้ให้ข่าวกรองเกี่ยวกับการแข่งม้าหรือตลาดหุ้น
tout(เทาท์) vt.,vi. ชักชวนให้ซื้อของ,ดึงลูกค้า,พูดคุยอวด,ทำนายม้า,ลอบดูการซ้อมม้า,สืบข่าว,ชักชวนให้ลงเดิมพันในการแข่งม้า. n. ผู้ดึงลูกค้า,ผู้ชักชวนให้ซื้อของ,ผู้ทำนายม้า,ผู้ลอบดูการซ้อมม้า
turf(เทิร์ฟ) n. สนามหญ้า,ชั้นดินที่มีหญ้าติด,ก้อนถ่านหินชนิดร่วน,เขตอิท-ธิพลของอันธพาล, -Phr. (the turf ทางวิ่งของม้าแข่ง การแข่งม้า กีฬาแข่งม้า) vt. ปกคลุมด้วยสนามหญ้า., See also: turfless adj. pl. turfs,turves
wire(ไว'เออะ) n. ลวด,สายไฟ,สายโลหะ,สายโทรเลข,โทรเลข,ระบบโทรเลข,สายชักใย,สายลวดของเครื่องดนตรีประเภทสาย (เช่น กีตาร์) ,สายเบ็ดตกปลา,สื่อสาร,เส้นปลายทางของกีฬาแข่งม้า vt. จัดให้ลวด (สายไห,สายโลหะ..) ผูกหรือพันด้วยสายลวด,ส่งโทรเลข vi. ส่งโทรเลข,

English-Thai: Nontri Dictionary
hippodrome(n) สนามกีฬา,สนามแข่งม้า,โรงละครสัตว์,โรงมหรสพ
race(vi) ไหลเชี่ยว,วิ่งแข่ง,แข่งม้า
racing(n) การแข่งรถ,การแข่งความเร็ว,การวิ่งแข่ง,การแข่งม้า
stake(n) เงินเดิมพัน,สลัก,ไม้เรียว,หมุด,การเผาทั้งเป็น,การแข่งม้า,เสาเข็ม
steeplechase(n) การแข่งม้าทางวิบาก
turf(n) สนามหญ้า,สนามแข่งม้า,การแข่งม้า,หญ้า

French-Thai: Longdo Dictionary
course(n) n.f. การวิ่ง, การวิ่งแข่งขัน(กีฬา), การแข่งม้า (หรือสัตว์ชนิดอื่น เช่น กระต่าย)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top