ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แข็งขืน

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แข็งขืน-, *แข็งขืน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แข็งขืน[V] resist, See also: oppose, defy, be obstinate, rebel, Syn. ขัดขืน, แข็งข้อ, Ant. ยอม, ตามใจ, อ่อนข้อ, Example: ข้าราชการบางคนแข็งขืน ไม่ทำตามใบสั่งของผู้มีอำนาจ, Thai definition: ไม่ยอมตาม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She kept saying no, believing that he'd return, but she couldn't turn them down any longerเจ้าหญิงได้ทรงปฏิเสธ เนื่องจากยังเชื่อว่าเจ้าชายจะกลับมา แต่เธอไม่สามารถ แข็งขืนได้นานนัก Windstruck (2004)
THEY ALL THINK ABOUT IT, BUT, UH, TOO SCARED.ผมไม่รู้สิ รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ดูแข็งขืนยังไงไม่รู้ Soul Mates (2009)
You defy me?เจ้าแข็งขืนต่อข้า? The Hunter's Heart (2011)
You defy your King?เจ้าแข็งขืนต่อพระราชาของเจ้า? The Hunter's Heart (2011)
Yes! I do!ใช่ ข้าแข็งขืน The Hunter's Heart (2011)
However, there are still packets of human resistance, that threaten our peace.มีข่าวลือว่า ยังมีกลุ่มมนุษย์ที่แข็งขืนต่อพวกเรา คุกคามเรา เจ้าของร่างของคุณ ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้แข็งขืนนั้น The Host (2013)
Yes, from those memories I can locate other rebels.จากความทรงจำเก่าๆ เพื่อที่จะติดตามหากลุ่มผู้แข็งขืนคนอื่นๆได้ -คิดว่าหาเจอก็เชิญ The Host (2013)
I understand why you are resistant.ฉันเข้าใจว่าทำไมเธอถึงแข็งขืน The Host (2013)
- This wanderer is living up to her name. We find her, we find the resistance.หากเราพบเธอ เราก็เจอพวกแข็งขืนคนอื่นๆ The Host (2013)
The last of the resistance will die on its own and will become extinct.กลุ่มผู้แข็งขืนกลุ่มสุดท้ายจะค่อยๆตายไป พวกเขาจะสูญพันธุ์ในที่สุด The Host (2013)
To control those who follow you... and to get rid of those who won't.เพื่อควบคุมคนที่ยอมตามเจ้า... และกำจัดคนที่แข็งขืน How to Train Your Dragon 2 (2014)
But being able to stand up against that, the first one in history to stand up against...แต่การที่สามารถแข็งขืนมัน คนแรกในประวัติศาสตร์ที่แข็งขืน... After Porn Ends 2 (2017)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top