ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แกะออก

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แกะออก-, *แกะออก*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Selling little bits, chipping away at the edges.ขายบิตน้อย, การแกะออกไปที่ขอบ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
He came out of nowhere, and he had on this hospital bracelet that I was able to get off and call his dad.เขามาจากไหนก็ไม่รู้ และเขามีป้ายข้อมือ ของโรงพยาบาล และฉันก็ได้แกะออกมา และติดต่อไปยัง พ่อเขาแล้ว Scary Monsters and Super Creeps (2009)
I need you to put a tracking device on her, something that she can't easily get rid of.ผมต้องใส่อุปกรณ์ติดตามในตัวเธอ อะไรที่ไม่ได้แกะออกง่ายๆ Casualties of War (2010)
So what did you remove this with... a puma?คุณใช้อะไรแกะออกเนี่ย เสือเหรอ? Remember Paul? (2010)
I'll remove it once we're south of Trafalgar Square.ผมจะแกะออก ตอนเราเลย ทราฟาวก้าสแควร์ ไปแล้ว Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
I got a work order to take it off.ผมได้รับคำสั่งมาให้แกะออก Pilot (2011)
Is it about the microchip you took out of Levin's arm?เรื่องไมโครชิฟ ที่คุณแกะออกจาก แขนของเลวินเหรอ Nature of the Beast (2011)
I looked exactly the same.เหมือนกันราวกับแกะออกมาเลย You've Fallen for Me (2011)
But what we did get from dial-a-goddess were their copious call logs-- about 200 pages worth.แต่เราก็ได้ข้อมูลสำคัญ จากที่แกะออกมา เป็นตัวหนังสือ ประมาณ 200หน้ากระดาษ Dial M for Mayor (2012)
So, I found this Web site where you send them pictures, they sculpt your head and make an action figure out of you.นี่ ฉันเจอเวบไซต์นึงที่เราสามารถส่งรูปไป ให้เขาแกะออกมา ทำเป็นโมเดลได้ด้วย The Cooper/Kripke Inversion (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
strip down[PHRV] ถอดออก (เครื่องจักร), See also: แกะออก, Syn. take down, tear down
take out[PHRV] แกะออก, Syn. unpack

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top