ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เอเคอร์

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เอเคอร์-, *เอเคอร์*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
เอเคอร์Acre

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เอเคอร์น. หน่วยวัดพื้นที่ ๑ เอเคอร์ เท่ากับ ๔,๘๔๐ ตารางหลา หรือ ประมาณ ๔,๐๐๐ ตารางเมตร หรือ ประมาณ ๒ ไร่ครึ่ง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acre-footเอเคอร์-ฟุต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, under the provisions of this bill we would snatch 200,000 acres of Indian territory which we have deemed unsafe for their use at this time.ด้วยร่าง กม.นี้... ...เราจะแย่งที่ดิน 2 แสนเอเคอร์จากเขตอินเดียนแดง... ...หนนี้ ไม่ปลอดภัย ที่จะให้พวกมันใช้ที่ดิน Blazing Saddles (1974)
200,000 acres! 200,000 acres!2 แสนเอเคอร์เชียวเรอะ Blazing Saddles (1974)
2,200 bucks an acre.2,200 เหรียญต่อเอเคอร์ Field of Dreams (1989)
This will buy me five acres in Wyoming.เงินนี่ ซื้อที่ในไวโอมิ่งได้5เอเคอร์The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Only 95 more to go.ยังขาดอีก 95เอเคอร์The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Please, sir.ถ้าหยั่งงั้นมันก้อน่าจะเป็นคฤหาสน์2ชั้นบนเนื้อที่ 100 เอเคอร์ *ประมาณ 200กว่าไร่ Hero (1992)
Someday... we're gonna have us a little house and a couple of acres,สักวันหนึ่ง... เราจะมีบ้านเล็ก ๆ และที่ดินสองเอเคอร์ Of Mice and Men (1992)
It's ten acres.มันมีเนื้อที่สิบเอเคอร์ Of Mice and Men (1992)
I mean, he'd have to be ten times more charming than that Arnold on Green Acres.ผมหมายความว่าเขาจะต้องเป็นสิบครั้งที่มีเสน่ห์มากขึ้นกว่าที่อาร์โนลกับกรีนเอเคอร์ Pulp Fiction (1994)
A 109-acre sovereign state in the middle of Rome, surrounded by a 60-foot wall, which is monitored 24/7, with over 200 CCTV cameras.พื้นที่ 109 เอเคอร์ ของผู้มีอำนาจสูงสุด ใจกลางกรุงโรม, ล้อมรอบด้วยกำแพง 60 ฟุต, ที่มียามตลอด 24 ชั่วโมง, กับกล้อง CCTV อีก 200 ตัว Mission: Impossible III (2006)
I did, 900 acres.เคยมี 900 เอเคอร์ Flyboys (2006)
You know, I own 352 acres.รู้มั้ยผมเป็นเจ้าของ 352 เอเคอร์ The Astronaut Farmer (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอเคอร์ [n.] (ēkhoē) EN: acre   FR: acre [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acreage(-ริจฺ) n. จำนวนเนื้อที่เป็นเอเคอร์
arpent(อาร์'เพนทฺ) n. หน่วยพื้นที่โบราณของฝรั่งเศสที่เท่ากับหนึ่งเอเคอร์ (unit of area)
decaren. หน่วยพื้นที่เท่ากับ 10 เอเคอร์
dekaren. หน่วยพื้นที่เท่ากับ 10 เอเคอร์
hectare(เฮค'แทร์) n. 100 ares,10,000ตารางหรือ2.471เอเคอร์., Syn. hektare
rai(ไร) n. ไร่ (2/5 เอเคอร์)

English-Thai: Nontri Dictionary
acreage(n) หน่วยวัดพื้นที่เป็นเอเคอร์
rood(n) หน่วยวัดที่ดินเท่ากับ1/4เอเคอร์,ไม้กางเขน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top